VSP

Geef Dordtenaren perspectief op een betaalbare sociale huurwoning

Op 11 april 2023 diende de VSP, PvdA, SP, DENK en Op Ons Eiland een Amendement in tijdens de behandeling Routekaart wonen
“Geef Dordtenaren perspectief op een betaalbare sociale huurwoning”

Margret Stolk vindt dat er perspectief moet komen voor de vele woningzoekende in onze stad. De wooncrisis is voor velen voelbaar in onze samenleving.
De bestaanszekerheid van mensen staan onder grote druk.
Dit college staat voor grote opgaves.
Op dit moment staan er 17.000 woningzoekende ingeschreven voor een woning met een wachttijd van ruim 7 jaar.
Onvrede bij inwoners neemt toe en het vertrouwen in de politiek is er nauwelijks.
De huurwoningen die in het bezit zijn van woningcorporaties is de voorraad sociale huurwoningen gezakt naar 28%. Er is meer gesloopt dan bijgebouwd.

Met GroenLinks in dit college zal je verwachten dat er een flinke stap bijgezet zou worden richting sociale huur. Het tegendeel is echter waar.

Wij diende met eerder genoemde partijen een amendement in om als minimumpercentage 30% sociale huurwoningen te bouwen.
Een amendement: extra woningen in de middenhuur waarbij ook FVD zich nog aansloot haalde het beide niet.
Dit college blijft de koers vasthouden naar een groei van 140.000 inwoners en bouwen in het duurdere segment.
De VSP wil bouwen voor Dordtenaren!🇦🇹