VSP

Ontwikkelplan Wantij-west

Gisteren bespraken wij het ontwikkelplan Wantij-west.
Met als politieke vraag is er voldoende uitvoering gegeven aan amendement A7A?
Voor de VSP is dit een dikke nee. Het college legt een raadsbesluit naast zich neer dat met grote meerderheid is aangenomen.
Een college dat een raadsbesluit naast zich neer legt, is dat nu betrouwbare politiek?
Dan heb je toch echt een nieuw raadsbesluit nodig. De memo komt wat ons betreft veel te laat. Deze memo hadden wij graag toch nog in een commissie besproken dan het er nu even tussen neus en lippen door te duwen. Niks is nog zeker het zijn allemaal nog open eindjes.
Ook moet u nog in gesprek met OCW omdat er afwijkingen zijn van de huidige contractuele afspraken.
De VSP heeft in de laatste commissievergadering nog aangegeven dat dit stuk nog niet voldoende onderbouwd is. Van veel deelstukken kon nog niet aangegeven worden hoe het er financieel uit gaat zien. De VSP heeft ook de belanghebbenden gesproken en uit die gespreken kwam naar voren dat van hun inbreng niets of bijna niets in de stukken terugkwam. De VSP vraagt zich dan ook af hoe dat kan? Participatie is één, maar er iets mee doen is twee.
Voorzitter ,
Het plan zoals het gepresenteerd is, bestaat, zoals ik al eerder aangaf, uit allemaal losse open einden. Niets staat vast en alles moet nog nader uitgewerkt worden . Waar zeggen wij nu dan ja tegen? Voorzitter voor de VSP is dit stuk niet rijp voor besluitvorming. De Wethouder heeft op 7 april een Memo gestuurd waarin hij op de 2de pagina schrijft indien “ U instemt met het huidige ontwikkelplan neemt U een besluit om niet langer woningen op de langtong te realiseren”
En ‘indien u instemt met het ontwikkelplan wantij-west en het voorstel om bovengenoemde redenen tot het groen en op open houden van de langtong beslist u eveneens , om het aantal schepen bij de Biesboschhal te beperken tot 3 in plaats van uw eerdere besluit tot maximaal 5 .
Voorzitter ,
De VSP vraagt zich af hoe dit allemaal betaald gaat worden en wat bijvoorbeeld de landtong gaat kosten. Zoals we allemaal weten moet er veel gebeuren voor het een openbaar terrein is. Dit plan heeft ook geen tijdlijn wanneer dit allemaal gerealiseerd moet zijn .De VSP wil weten of die er is en over hoeveel jaar alles klaar moet zijn.
Als laatste Voorzitter
Het beeld van Hanneke, dat in de laatste commissievergadering ook breed gedragen werd door de andere fracties om deze als eerste handeling te plaatsten, maar waar nu ook blijkt dat daar geen financiën middelen tegen over staan. Kan de wethouder aangeven of het eerdere plan waar wel sprake was van een financiële ondersteuning of dit nu ook weer het geval kan zijn .

Uitleg van de wethouder was voldoende en gaf vertrouwen om in te stemmen met dit plan.
Uiteraard zullen wij het kritisch blijven volgen zodat de overige 2 historische schepen een plek in de insteekhaven kunnen krijgen.
Leo Stolk