VSP

Knarrenhof

Knarrenhof, Initiatiefgroep SLOW, Dordts Woongenootschap

VSP Dordrecht en CDA Dordrecht dienden in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 oktober 2022 een initiatiefvoorstel in voor de realisatie van een ‘Knarrenhof’. Op dinsdag 14 maart heeft de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel. De hele Dordtse raad heeft er unaniem mee ingestemd. Het voorstel is in de afgelopen weken nog uitgebreid door het CDA en de VSP.
De toevoeging houdt in dat het ook voor meerdere particuliere initiatieven zoals SLOW (Samen Leuk Ouder Worden) en het Dordts Woongenootschap mogelijk wordt om woningen te realiseren in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het doel van het initiatief is een woonhofje te realiseren met ongeveer 25 woningen.
Een Knarrenhof of een ander dergelijk initiatief is bedoeld voor actieve en sociaal betrokken vitale senioren die burenhulp en omzien naar elkaar hoog in het vaandel hebben staan.
Realisatie van deze initiatieven bevordert de doorstroming op de woningmarkt, voorkomt eenzaamheid en leidt naar verwachting tot een lager beroep op de zorg.
Het woonconcept blijkt in andere gemeenten goed aan te slaan en is nu ook door de Dordtse raad omarmd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met;
VSP; Margret Stolk mobiel 0655988520
CDA; Wim van der Kruijff mobiel 0653215665