VSP

Mollenklemmen op Wantijdijk

De VSP kreeg vragen van inwoners die geschokt waren over mollenklemmen die zonder waarschuwing op de Wantijdijk midden in het gras waren geplaatst.
Wij vonden dit een gevaarlijke situatie, daar dit een losloop gebied is voor honden en er dagelijks ook veel kinderen spelen.
Hierop is door ons contact opgenomen met de gemeente en ook met Waterschap Hollandse Delta die uiteindelijk verantwoordelijk hiervoor waren.
Het bestrijden van mollen is nodig voor een gesloten grasvegetatie van onze dijken ter bescherming tegen hoog water.
Waterschap Hollandse Delta vond het ook zeer ongelukkig dat de klemmen open in het gras zonder waarschuwing geplaatst zijn en hebben alle klemmen inmiddels weer verwijderd.
Bij een volgende plaatsing zal men er rekening mee houden het gevaar voor honden en kinderen te voorkomen door een goede markering en waarschuwingsborden.

Renate De Feo, namens de VSP.