VSP

Warmte voor elke Dordtenaar

Warmte voor elke DordtenaarHet is u vast ook niet ontgaan dat een aantal wijken in Dordrecht zwaar getroffen is door de stijgende energieprijzen. Ook het steeds duurder wordende levensonderhoud raakt een hoop huishoudens. Ik zie de effecten van de toenemende financiële problematiek steeds meer in de stad. Een gevolg hiervan is dat wanneer de inwoners uit deze wijken zich in langdurige probleemsituaties bevinden ze op een achterstand kunnen komen ten opzichte van de anderen in de maatschappij.Als VSP vinden wij het dan ook belangrijk om hier direct actie op te ondernemen. En denken dat een warme omgeving voor inwoners uit Dordrecht steun geeft. Ons idee is om in elke wijk een warme ontmoetingsplaats/wijkhuiskamer in te richten. Een plek met een restaurant waar inwoners op een laagdrempelige manier elkaar treffen voor een kopje koffie en gezamenlijk een gezonde warme maaltijd eten.Het organiseren van een warme ontmoetingsplek kan er mede zorg voor dragen dat inwoners, denk ook aan onze ouderen, zich minder eenzaam voelen. Daarnaast kunnen inwoners die het financieel zwaar hebben toch worden voorzien van een betaalbare gezonde maaltijd in een verwarmde binnen omgeving. Samen met een aantal andere fracties bracht de VSP dit punt gisteren tijdens de raadsvergadering ter discussie door middel van een motie. De motie is met grote meerderheid aangenomen. Alleen Gewoon Dordt stemde tegen de motie.