VSP

Wanneer komt er een einde aan de energiearmoede?

De VSP Dordrecht wil een einde aan energiearmoede in Dordrecht.

Het is crisis in de wereld en crisis in Dordrecht. De voelbare gevolgen van de crisis voor de bewoners van Dordrecht zijn steeds hogere prijzen voor voedsel en energie.
Het college in Dordrecht en de gemeenteraad zijn zich bewust van de extra zorg en financiële hulp die nu geboden moet worden aan gezinnen met lage – en middeninkomens.
Onze Dordtse wethouder Peter Heijkoop speelt als voorzitter van de VNG een belangrijke rol om ook de centrale overheid te adviseren om gerichte hulp te bieden. Een energieplafond tegen gereduceerde tarieven vanaf november 2022 is daar de uitkomst van.
Maar is dat genoeg? Dordrecht heeft 16.000 woningen die slecht zijn geïsoleerd en niet zijn voorzien van isolatie, zonnepanelen ed.
In deze zogenaamde doorwaaiwoningen wonen die gezinnen met lage- en middeninkomens. Het is zeer aannemelijk, dat het energieplafond voor dergelijke huizen niet zal volstaan en deze gezinnen zullen worden geconfronteerd met aanzienlijke energieschulden.
De gemeente Dordrecht heeft de energiemaatschappij Eneco verkocht aan Japanse investeerders voor zo’n 500 miljoen euro. Daarmee heeft de gemeente Dordrecht dus ook haar bevoegdheid zelf energieprijzen te bepalen uit handen gegeven. Achteraf wellicht niet zo slim, maar catastrofaal voor de energieprijzen voor haar inwoners in Dordrecht.
De VSP stelt derhalve voor om een aanzienlijk deel van de opbrengst van de Enecogelden te gebruiken om de woningen van gezinnen met lage- en middeninkomens met voorrang energiezuinig te maken, zodat deze doelgroep voor het betalen van energie minder of niet meer afhankelijk is van de welwillendheid van de lokale- en centrale overheid.
In tijden van crisis moeten juiste keuzes worden gemaakt door het bestuur van Dordrecht.
Energiearmoede opheffen is er 1 van!

Margret Stolk