VSP

Anjerconcert in De Kunstmin

Een prachtig Anjersconcert in ons mooie Kunstmin.

Onze veteranen hebben gevochten voor onze vrijheid en hebben daar grote offers voor moeten brengen. Prachtige verhalen werden door Marinierskapel verteld. Verhalen van de veteranen en hun missies door hun muziek te laten horen. Zij eren de veteranen door hun muziek en bedanken hen hiermee voor hun inzet. Zonder de inzet van onze veteranen zou Dordrecht, Dordrecht niet zijn. Laten wij dit nooit vergeten!

Jullie zijn het die voor vrede en vrijheid hebben gestreden.
Dank dank dank.
Burgemeester Wouter Kolff beloofde dat er ieder jaar iets gedaan zal worden voor onze veteranen.👊🇦🇹
Leo Stolk en Thijs van der Dussen.