VSP

VSP Dordrecht komt met initiatiefvoorstel om een eerste knarrenhof in Dordrecht te realiseren.

De VSP is aan de slag gegaan met een aantal zeer enthousiaste mensen die in Dordrecht graag een Knarrenhof gerealiseerd willen zien. Er hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden en Stichting Knarrenhof Nederland die ons een presentatie gegeven heeft over hoe een Knarrenhof tot stand komt. Eveneens is er gesproken over het maatschappelijk belang van deze hofjes. Het is dan ook zeker de bedoeling om jong en oud met elkaar te verbinden. Jong en oud kunnen dus zeker iets voor elkaar betekenen.
Wij als VSP vinden het belangrijk dat mensen zelf de regie houden over hun eigen leven en een plek vinden om ook op hogere leeftijd prettig en veilig te wonen met bereikbare zorg om de hoek.

De VSP komt dus op zeer korte termijn met een initiatievoorstel voor een Knarrenhof in Dordrecht.

Wij zullen dit initiatiefvoorstel indienen in de eerst volgende gemeenteraad van Dordrecht.

Uiteraard hopen wij als VSP Dordrecht dat dit voorstel breed gedragen zal worden.

Zodra het voorstel er ligt, zullen wij alle fracties informeren en iedereen die dit steunt kan zeker mee tekenen.

Samen maken wij Dordrecht nog mooier.👊🇦🇹

Margret Stolk en Richard in
‘t Veld

Foto van de website gemeente Zwolle