VSP

Parkeerproblematiek Sterrenburg I Noord

De VSP heeft samen met Beter voor Dordt, PVV en Op Ons Eiland een amendement ingediend op het burgerinitiatief parkeerproblematiek Sterrenburg I Noord.
Het voorstel van de invoering van parkeervergunningen/betaald parkeren in Sterrenburg Noord bewoners de dupe worden en geconfronteerd worden met financiële consequenties. Wat de VSP betreft dragen deze maatregelen niet bij aan de aanpak van de oorzaak van de parkeerproblematiek in Sterrenburg Noord.

Hiermee wordt een waterbedeffect gecreëerd ook naar andere delen van Sterrenburg alsook andere wijken in Dordrecht, denk hierbij ook aan het Leerpark.
De werknemers van het Gezondheidspark worden hierdooor ten onrechte als veroorzaker van de problematiek aangemerkt. Het is de gemeente die deze oorzaak heeft gecreëerd. De gemeente is verantwoordelijk voor het centraliseren van een Gezondheidspark en sportboulevard waardoor de parkeerbehoefte als gevolg van de centralisatie op het Gezondheidspark alleen maar groter geworden is.

De VSP pleit al jaren voor gratis parkeren op het gezondheidspark en Sportboulevard.

In ons amendement vroegen we dan ook, mocht betaald parkeren in de wijk worden ingevoerd, om de bewonersvergunning voor de eerste 5 jaar gratis te maken en daarna uit te gaan van 50% van het standaardtarief. Het amendement vroeg ook om parkeren op het Gezondheidspark aantrekkelijker te maken en te houden door de parkeertarieven daar laag dan wel gratis te houden en het door de gemeente laten compenseren van parkeerkosten van personeel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.
Dit amendement werd verworpen.
Het werd wel gesteund door de SP en FvD.

Margret Stolk
Foto Wim van der Pol.