VSP

Deurverkoop ….verbieden!

Op 14 november heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake deurverkoop In het Algemeen Dagblad van donderdag 14 november 2019 hebben wij vernomen, dat de energiemaatschappijen steeds vaker langs de deuren gaan om energiecontracten af te sluiten.Het vervelende daarbij is dat zij met name vaak kwetsbare groepen uitzoeken daarvoor, zoals onder andere onze ouderen.Deze vaak misleidende manier van verkoop levert nu al vele klachten op met name van ouderen. Mensen voelen zich regelmatig overrompeld, en gedwongen een contract af te sluiten met alle gevolgen van dien.Kunt u onderzoeken of het mogelijk is om via de Algemene Politieverordening (APV) een verbod op deze deurverkoop te realiseren.Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.Met vriendelijke groet,Bernadette Striebeck, namens VSP.