VSP

Schriftelijk vragen over terrein Noordendijk scholencluster

 

Aan: College van B&W DordrechtVan: VSP en GroenlinksGeacht college,Onze fracties hebben vandaag aan het college de volgende vragen over het terrein aan de Noordendijk/Paden Powelllaan (scholencluster) gesteld;1. Wat is er bekend over bodemverontreiniging in genoemd terrein? a. Om welke stoffen gaat het?b. Welke concentraties?c. Welke delen van het terrein betreft het?2. Is het denkbaar dat er naast de bekende nog onbekende verontreiniging van de bodem is? Zo ja, wordt er overwogen of is er gepland om daar onderzoek naar te doen?3. Welke maatregelen zijn of worden genomen n.a.v. bekende verontreiniging?In afwachting van uw antwoord.Met vriendelijke groet, Leo Stolk en Frans-Bauke van der MeerFoto Thymen Stolk