VSP

Ouderen medeoorzaak woningtekort in Nederland?

Vandaag werd via diverse media verteld dat ouderen, die te lang in te grote woningen blijven wonen, mede de woningnood onder starters en gezinnen veroorzaken.
De VSP pleit al jaren voor meer voor senioren geschikte woningen, appartementen, Knarren hofjes en voor zorgbuurthuizen, waar senioren samen in hun eigen omgeving/wijk terecht kunnen. Desondanks heeft de huidige coalitie van VVD-CDA CU/SGP en Beter voor Dordt ervoor gekozen voornamelijk te bouwen voor hoogopgeleide- en veel verdienende- en liefst van buiten Dordrecht komende inwoners.
De Ouderen in Dordrecht kunnen gewoon niet doorstromen naar kleinere seniorenwoningen, appartementen of wat dan ook! Die woningen zijn er niet en als die er al zijn, zijn de huren of de koopsommen van dien aard, dat het voor gepensioneerden onbetaalbaar is. Huren van 1200,00 euro of meer en appartementen van 400.000 euro of meer zijn maar voor weinig senioren bereikbaar.
Dus blijven senioren in hun bestaande woningen, en gelijk hebben zij!!
Pas als de regering- of gemeente betaalbare oplossingen biedt voor senioren om kleiner te gaan wonen, kunnen zij worden aangesproken, maar op dit moment vindt de VSP dat uitermate oneerlijk en zelfs ongepast om senioren als mede veroorzakers van de woningnood te bestempelen.
Dit moet anders. Bouw betaalbaar voor senioren.

Margret Stolk