VSP

Hightea’s voor Dordtse mantelzorgers

Vandaag hebben wij samen met heel veel vrijwilligers en drie wethouders, (Heijkoop, Van der Linden en Stam), hightea’s uitgedeeld onder Dordtse mantelzorgers. De dozen waren versierd door leerlingen van de Bavinckschool.

Dank aan de vrijwilligers, organisaties en ambtelijke ondersteuning die hieraan meegewerkt hebben.
(Stichting MEE, Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht, restaurant Post en de Bavinckschool)

Mooi en bijzonder om met mantelzorgers te praten over hun mantelzorg.

Mantelzorgers verdienen het dat ze worden gewaardeerd! Ze doen het uit liefde voor de ander.
Dank en respect vanuit de VSP aan alle mantelzorgers in Dordrecht.