VSP

Huis van de Stad

In een tijd, dat op het eiland van Dordrecht vele meters kantoorruimte leeg staan, gesloopt worden, besluit dit college om kantoorruimte toe te voegen in het nieuw te bouwen Huis van de Stad.
Ofwel het huis van de stad is in volume veel te groot ontworpen, anders houdt je geen ruimte over, ofwel de gemeente gaat in een tijd, dat is besloten om zoveel als mogelijk van haar onroerend goed op de dispositielijst te plaatsen omdat we het primair geen taak van de gemeente vinden om ons op de verhuurmarkt te begeven.
E.e.a. staat haaks op commerciele verhuuractiviteiten die dit college wil ontplooien in het Huis van de Stad.
Met alle financiële risico’s die dit met zich mee brengt.
Bouw dan een kleiner Huis van de Stad als je zoveel ruimte over lijkt te hebben en bouw betaalbare woningen.
Het scheelt ook in de bouwkosten. Tenslotte zijn het de Dordtse inwoners die dit alles betalen!
Leegstand van deze kantoorruimte zal ongetwijfeld drukken op de exploitatie van het volledige Huis van de Stad en wil de Dordtse inwoner dat wel?
Wil de Dordtse inwoner wel nog zo’n blok aan het been met jaarlijks terugkerende exploitatietekorten in het steeds langer wordende rijtje: Energiehuis–Sportboulevard-Prins Clausbrug- en Huis van de Stad.
En weer zal de Dordtse inwoner de knip moeten trekken om een volgende tekort op een exploitatierekening bij te spijkeren.
Nog altijd heeft dit college niets geleerd van in het verleden NIET behaalde resultaten.
En weer trekt dit college een veel te grote broek aan.
En de nieuwe geldverslindende projecten staan al in de rij;
Spoorzone en het stadspark XXL.

Jack Wisker