VSP

Onze art.40 vragen over Rijksbijdrage ondersteuning van wijk-en buurtcentra

Vandaag heeft onze fractie artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake Rijksbijdrage voor ondersteuning van wijk- en buurtcentra.

Het Rijk heeft 17 miljoen euro toegezegd aan steun voor ondersteuning van buurt- en wijkcentra.
Bij ons is bekend, dat er in Ede al uitkeringen zijn verstrekt.
Heel Nederland wordt op dit moment geconfronteerd met de coronapandemie en een ieder voelt hier de gevolgen van.
Ook wijk en buurtcentra die hun deuren hebben moeten sluiten.
Vaak gaat het om organisaties die draaien op vele vrijwilligers en sommige gesubsidieerd.
Laten we ook de wijk en buurcentra niet vergeten die niet draaien op subsidie van de gemeente.

Onze fractie wil weten hoe het in Dordrecht geregeld is, en hebben dan ook de volgende vragen;

  1. Heeft Dordrecht geld ontvangen uit deze genoemde subsidiestroom en hoeveel?
  2. Zo ja, is dit al gecommuniceerd met de buurt- en wijkcentra zodat zij hier eventueel aanspraak op kunnen maken?
  3. Zo nee, waarom is dit niet gecommuniceerd?
  4. Is er überhaupt al geld uitgeven uit deze subsidie? Zo ja, aan wie en hoeveel is er uitgekeerd?
  5. Klopt het, dat er wijkcentrums zijn die door de gemeente vrij gesteld worden van huur?
  6. Zo ja, welke wijk en buurtcentra zijn dit? En uit welke potje wordt dit dan betaald door de gemeente?
  7. Is het college het met ons eens dat wijk- en buurtcentra die niet bij de gemeente worden gehuurd en dus niet worden vrijgesteld van huur, dat er dan niet gehandeld wordt naar het gelijkheidsbeginsel?
  8. Ziet het college een rol voor zichzelf weggelegd om ook deze wijk en buurtcentra gelijkwaardig te kunnen laten behandelen? En/of indien mogelijk te compenseren?

Wij zien uw antwoord met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk, namens de VSP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *