VSP

Het stinkt in de Hazelaarlaan

Rioolkast en ondergrondsgemaal voor je woning.
De VSP heeft zich tijdens de gemeenteraadsvergadering flink boos gemaakt over de onbetrouwbaarheid van de lokale overheid in de zaak van de rioolkast voor een woning in de Hazelaarlaan. De VSP is van mening dat de gemeente richting de inwoners van onze stad in de eerste plaats betrouwbaar moet zijn, ook als zaken door haar toedoen misgaan. Beloften en toezeggingen van burgemeester en wethouders moeten worden nagekomen, ook als blijkt dat het herstellen van een fout flink geld gaat kosten. Zonder een betrouwbare overheid staat de burger in de kou.

In het geval van de rioolkast in de Hazelaarlaan (het zal je als burger maar gebeuren dat er vlak voor je huis door een fout een kanjer van een rioolkast wordt geplaatst) laat het lokale bestuur en een groot deel van de lokale politiek zich volgens de VSP van zijn slechtste kant zien: gedane belofte niet nakomen, afschuiven van verantwoordelijkheid, gevoel van intimidatie creëren door als burgemeester en wethouder plus een notulist een bewoner te benaderen. En waarom? Om het geschonden blazoen van de verantwoordelijke wethouder op te poetsen?

De VSP heeft plaatsvervangende schaamte over de machtspolitiek van de verantwoordelijke wethouder en het zittende college over dit onderwerp. Helaas werd een motie, die de VSP samen met PvdA, GroenLinks en de SP indiende, met de oproep deze onverkwikkelijke zaak netjes op te lossen en de gemaakte fouten zoals was toegezegd te herstellen, door tegenstemmen van onder meer Gewoon Dordt en alle coalitiepartijen ( BVD, CDA, VVD en CU/SGP) verworpen. Nu loopt de gemeente een grote kans dat deze zaak uiteindelijk tot de Raad van State zal worden uitgevochten met alle gevolgen van dien! Een slechte zaak volgens de VSP!
Margret Stolk

Foto’s Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *