<a href=/?p=2833>DE VSP KOMT MET INITIATIEFVOORSTEL MEER RUIMTE VOOR WOONWAGENSTANDPLAATSEN</a>

DE VSP KOMT MET INITIATIEFVOORSTEL MEER RUIMTE VOOR WOONWAGENSTANDPLAATSEN

Een aantal woonwagenbewoners heeft de VSP benaderd, omdat zij zich al langere tijd zorgen maken over de beschikbaarheid van standplaatsen. In de Dordtse paragraaf Woonvisie Drechtsteden “Goed wonen in Dordrecht 2019-2031” is opgenomen dat een woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn kans heeft op een standplaats. Sinds 2003 is het aantal standplaatsen echter niet gestegen, dit terwijl wel degelijk sprake […]

<a href=/?p=2826>Knarrenhof</a>

Knarrenhof

Knarrenhof, Initiatiefgroep SLOW, Dordts Woongenootschap VSP Dordrecht en CDA Dordrecht dienden in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 oktober 2022 een initiatiefvoorstel in voor de realisatie van een ‘Knarrenhof’. Op dinsdag 14 maart heeft de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel. De hele Dordtse raad heeft er unaniem mee ingestemd. Het voorstel is in de afgelopen weken nog uitgebreid door het CDA […]

<a href=/?p=2818>Vragen over de Avondvierdaagse</a>

Vragen over de Avondvierdaagse

VSP HEEFT VANAVOND VRAGEN GESTELD OVER DE AVONDVIERDAAGSE. Deze week stond in de krant dat de nieuwe organisatie van de avondvierdaagse in de omgeving van de start en finish geen snoep en patat kraam mag staan en daar magverkopen. Natuurlijk is de VSP voor gezond eten en minder snoepen maar bij zo een groot kinderfeest (4000 kinderen) waar altijd op […]

<a href=/?p=2810”>VSP on tour</a>

VSP on tour

Gisteren was de fractie op bezoek bij Debster “geef en ontvang”. Een prachtige stichting die mensen helpt die van een klein budget moeten leven. Inmiddels weten 1500 gezinnen de stichting Debster te vinden voor nieuwe schoenen, kleding, speelgoed, schoonmaakmaterialen en persoonlijke verzorgingsproducten. Op een besloten Facebookpagina worden foto’s gezet van geschonken spullen, waar leden op kunnen reageren. Het materiaal kunnen […]

<a href="/?p=2804">VSP tegen komst AZC in Dordrecht</a>

VSP tegen komst AZC in Dordrecht

VSP tegen komst AZC in Dordrecht. Voorzitter, vandaag bespreken we de wensen en bedenkingen over de komst van een AZC in Dordrecht Maar allereerst wil ik namens de VSP ons medeleven tonen voor de mensen die in Turkije en Syrie zijn getroffen door een enorme aardbeving in hun regio. De VSP ziet gelukkig dat heel veel landen hulp gaan bieden […]

<a href="/?p=2787">Knarrenhof Dordrecht</a>

Knarrenhof Dordrecht

Knarrenhof DordrechtDinsdag 24 januari is tijdens een commissievergadering het initiatiefvoorstel van de VSP en het CDA besproken. Dit met als doel dat alle partijen zich een (beter) beeld konden vormen over wat een Knarrenhof nu precies inhoudt, de meerwaarde, op welke wijze het tot stand komt en welke “hindernissen” genomen moeten worden.De presentatie is met heel veel enthousiasme en kennis […]

<a href="/?p=2775">Wil Braat stopt na bijna 40 jaar als vrijwilligster</a>

Wil Braat stopt na bijna 40 jaar als vrijwilligster

Zij heeft zich al die tijd ingezet voor haar wijk, Wielwijk en het buurthuis De Admiraal. Ze was altijd een betrokken aanspreekpunt voor de wijk.Wielwijk zou Wielwijk niet zijn met wat het nu is zonder Wil.Het team van De Admiraal gaat haar enorm missen. Met een taart en een bos bloemen als blijk van waardering, danken de VSP en de […]

<a href="/?p=2769">Koninklijke Erepenning voor Voetbalvereniging Wieldrecht</a>

Koninklijke Erepenning voor Voetbalvereniging Wieldrecht

Op woensdag 4 januari 2023 ontving de voorzitter, Henk de Kleijn, van de 75-jarige voetbalvereniging de Koninklijke Erepenning uit handen van Wouter Kolff Wethouder sport Mark Merx was ook aanwezig bij dit bijzondere moment. Voetbalvereniging Wieldrecht werd op 15 juli 1947 opgericht door de heer A. Lipman. De club viert dit jaar haar 75-jarige bestaan. De VSP feliciteert Wieldrecht met […]

<a href="/?p=2763">Mollenklemmen op Wantijdijk</a>

Mollenklemmen op Wantijdijk

RTV Dordrecht · Mollenklemmen Op De Dordtse Wantijdijk! De VSP kreeg vragen van inwoners die geschokt waren over mollenklemmen die zonder waarschuwing op de Wantijdijk midden in het gras waren geplaatst.Wij vonden dit een gevaarlijke situatie, daar dit een losloop gebied is voor honden en er dagelijks ook veel kinderen spelen.Hierop is door ons contact opgenomen met de gemeente en […]

<a href="/?p=2751">De VSP Komt met INITIATIEFVOORSTEL meer ruimte voor WOONWAGENSTANDPLAATSEN</a>

De VSP Komt met INITIATIEFVOORSTEL meer ruimte voor WOONWAGENSTANDPLAATSEN

Een aantal woonwagenbewoners heeft de VSP benaderd, omdat zij zich al langere tijd zorgen maken over de beschikbaarheid van standplaatsen. In de Dordtse paragraaf Woonvisie Drechtsteden “Goed wonen in Dordrecht 2019-2031” is opgenomen dat een woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn kans heeft op een standplaats. Sinds 2003 is het aantal standplaatsen echter niet gestegen, dit terwijl wel degelijk sprake […]