Donateur worden ?

Wij verzoeken U om onderstaand donatieformulier in te vullen.


Voorvoegsel: 
Voornaam: 
Achternaam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Email adres: 
Geboorte datum:  
Uw minimum bijdrage als donateur bedraagt per jaar € 15,00. Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL37RABO0395369061 tnv. AOV Ouderenunie. 
Beveiliging:  
  


De VSP is gebonden aan de Wet "Bescherming Persoonsgegevens" (Wbp) en zal daarnaar handelen en uw gegevens nooit aan derden vestrekken, behoudens op uitdrukkelijk bevel van de rechterlijke macht.