Actueel

Artikel 40 vragen – inzake bezuinigingen bij Stichting De Wielborgh

Geplaats op Woensdag 24 Augustus 2016 door Margret Stolk.

Geacht college,

Het zal u de laatste dagen niet ontgaan zijn, dat er in de media veel aandacht is besteed aan de bezuinigingen bij Stichting De Wielborgh. Voor ons als VSP is het onverteerbaar dat de zorg zo uitgehold wordt. Zeker omdat mensen bewust voor deze woonvorm hebben gekozen. Zij betalen vaak een hogere huur omdat zij dan gebruik konden maken van de zorg en activiteiten in het woon-zorgcomplex.

Wij zijn ons ervan bewust, dat wij hier te maken hebben met besluiten die op landelijk niveau zijn genomen. De vele mails en telefoontjes die wij hebben ontvangen over de ontwikkelingen in en rond  De Wielen hebben wij dan ook doorverwezen naar de politiek in Den Haag. Wij als ouderenpartij van Dordrecht kunnen dit niet over ons kant laten gaan. Ook wij zullen dus richting Den Haag actie gaan ondernemen.

Ook zijn wij ons ervan bewust dat de we hier te maken hebben met een private organisatie die verantwoordelijk is voor haar eigen bedrijfsvoering. Eind december 2015 heeft de commissie een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van stichting de Wielborgh. In december 2015 heeft de commissie echter ook de wethouder opgeroepen zich proactief op te stellen naar ouderenzorg organisaties en goed de vinger aan de pols te houden. Gelet op die oproep stelt de VSP de volgende vragen.

 

1.     Vindt u het acceptabel dat er in de Wielen bijna geen activiteiten meer zijn?

a.     Zo nee, wat kunt en gaat u hieraan doen?

2.     Hoe verlopen de gesprekken over de plintfunctie die u graag zou willen behouden voor onze

        ouderen? Zijn er al concrete invullingen?

3.     Hoe vaak kunnen mensen nog gebruik maken van de kantines in De Wielen?.

Vast personeel wordt ontslagen en tegelijkertijd worden er vacatures gesteld voor vrijwilligers. Ons is ter oren gekomen, dat er bijna geen vrijwilligers zijn die minimaal 4 tot 5 dagen per week vrijwilligerswerk gaan en kunnen doen.

4.     Bent u bekend met die situaties? Ziet u mogelijkheden om daar een oplossing voor te      

        vinden?

De nachtverpleegkundige verdwijnt hiervoor komt in de plaats een telefoniste.

5.     Bent u het met ons eens dat dit een verdere verschraling is van de zorg? Kan het zo zijn dat

        als iemand belt naar de telefoniste dat die persoon niet de hulp krijgt die hij op dat moment         nodig heeft?

6.     Vorig jaar hield de gemeente een flink bedrag over op de WMO. Is het een optie om

        activiteiten in de Plint vanuit de WMO te betalen? Graag hoort de VSP of u bereidt bent de           mogelijkheden hiertoe serieus te onderzoeken.

Met vriendelijke groet,

Namens de VSP

Margret Stolk