Actueel

Daar zit je dan.........

Geplaats op Woensdag 25 Mei 2016 door Margret Stolk.

Veel ouderen zitten alleen en voelen zich eenzaam. Teveel ouderen. Daarom agenderen wij als Verenigde Senioren Partij regelmatig de bestrijding van de eenzaamheid van ouderen.

Er gebeurt best het een en ander door verschillende organisaties in de stad zoals MEE, Humanitas en de Sociale Teams. Er wordt geprobeerd om bijvoorbeeld de sociale contacten te versterken, een signaalfunctie uit te oefenen en vrijwilligers te trainen zodat de ouderen zich meer ondersteund voelen.

Maar er gebeurt ook veel niet (meer). Verschillende activiteiten zijn geschrapt door bezuinigingen en daarbij zijn ook mogelijkheden om gezamenlijk te eten langzaamaan vrijwel aan het verdwijnen.

De VSP vindt het daarom belangrijk dat de gemeente extra activiteiten faciliteert en we begrijpen dat als je eisen stelt, je daar ook budget aan moet hangen. De VSP heeft hier geen probleem mee en we zijn ervan overtuigd dat bijvoorbeeld binnen de WMO-gelden er ook echt wel geld voor te vinden is. En dan kan je investeren in initiatieven als 'Sterrenburgers voor Sterrenburgers', die in een bepaalde behoefte voorzien. Of ervoor zorgen dat ouderen dichtbij gezellig met elkaar kunnen tafelen. 

De komende jaren neemt het aantal ouderen alleen maar toe en dus ook het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt. Wij willen dat er snel duidelijkheid is op welke manier of via welke methode het percentage ouderen dat zich alleen voelt fors afneemt. Hoe mensen met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht zodat zij weer wat meer zin in het leven ervaren. En welk budget daarvoor nodig is. Wij maken ons er als VSP graag hard voor dat de inzet die er nu is minstens verdubbeld wordt. Iedere oudere die alleen zit is er eentje teveel.

 

Margret Stolk

VSP Dordrecht