Actueel

Woordvoering eenzaamheid ouderen en Wielen

Geplaats op Woensdag 11 November 2015 door Henk Tazelaar.

Een nieuw jaar breekt aan met grote veranderingen.
2016 zal nog meer in het teken staan van de 3 decentralisaties. De gevolgen worden steeds duidelijker en die zijn niet goed voorzitter. Neem nou  de woonzorgcomplexen zoals bijvoorbeeld De Wielen, deze worden steeds verder uitgekleed. De ontmoetingsruimtes en de restaurants worden gesloten. Geen  24 uurs permanente zorg Já voorzitter daar zit je dan. In je eentje terwijl je juist speciaal voor dit soort woonvorm hebt gekozen vanwege al die voorzieningen. Wat blijft er voor onze ouderen nog over?De wethouder moet maar eens een keer goed nadenken hoe we in iedere wijk minimaal 1 plek hebben waar ouderen altijd terecht kunnen. Want er zijn de laatste jaren ook door de gemeente een heleboel voorzieningen gesloten. Wij vinden dat als VSP onacceptabel. Wij vinden dat wij als gemeente bestuur ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn van ouderen. Vereenzaming door een gebrek aan voorzieningen en voorzitter en ook omdat mensen minder geld hebben te besteden door hogere ziektekosten. En het worden er steeds meer. Waar we nu al heel veel ouderen hebben die alleen zijn en weinig sociale contacten hebben dat dit aantal alleen maar toeneemt.  Het aantal 75 plussers van ruim 9000 dit jaar  loopt op naar bijna 14000 in 2030. Voorzitter, dan sta ik hier niet meer maar ik maak mij voor degenen die in 2030 mijn leeftijd hebben zorgen. Als we nu niet in staat zijn met elkaar het tij te keren en de eenzaamheid en  de zorg voor ouderen te lijf te gaan worden de problemen steeds erger. Wij vragen uw ondersteuning door het indienen van een motie.