Actueel

Brief aan college ten aanzien van brandveiligheid wooncomplex Admiraliteit over het stallen en opladen scootmobielen

Geplaats op Vrijdag 23 Oktober 2015 door Henk Tazelaar.

Aan: Burgemeester en Wethouders

Dordrecht, 21oktober 2015

Kopie Gemeenteraad.

Onderwerp: Plaatsing scootmobielen appartementencomplexen.

Geachte heer Sleeking,

Steeds meer mensen maken gebruik van een scootmobiel en plaatsen die in wooncomplexen in de gangen bij hun voordeur. Wij maken ons zorgen over de brandveiligheid. Landelijk gezien raken er jaarlijks 18 scootmobielen, waarschijnlijk door kortsluiting, in brand. Met alle gevolgen van dien. 

Onze zorg gaat uit naar het wooncomplex de Admiraliteit aan het Admiraalsplein in de wijk Wielwijk. (Postcode 3317 NB huisnummers 460-572). De eigenaar en verhuurder is Woonzorg Nederland. Onze contactpersoon is de heer A. Veen.

In dit wooncomplex bevinden zich 115 appartementen. Over de diverse verdiepingen worden er momenteel 16 scootmobielen op de gangen geplaatst en opgeladen. De VSP maakt zich zorgen om de brandgevaarlijke situatie. Het ontbreekt er namelijk aan vluchtwegen en een brandlift.

 De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de stichting Woonzorg Nederland op 15 oktober 2014 onder zaaknummer D-00962601 verzocht maatregelen te treffen voor het stallen en opladen van de scootmobielen.

Tot op heden is daar geen gehoor aan gegeven. In de hal heeft verhuurder een pamflet opgehangen waarin staat dat de scootmobielen aan één kant van de gang moeten worden geparkeerd en bij niet nakomen zal er door de omgevingsdienst een flinke boete worden uitgedeeld. Bij navraag (bij de omgevingsdienst) blijkt hiervan niets bekend.

De omgevingsdienst gaf te kennen niet handhavend te kunnen optreden omdat er geen beleid vanuit de Gemeente Dordrecht voor dit probleem is.

Het verbaast de Verenigde Senioren Partij, dat er geen gemeentelijk beleidsplan bestaat voor het aanpakken van deze gevaarlijke situaties waardoor de Omgevingsdienst niet handhavend kan optreden.

Wij verzoeken u met spoed in overleg te gaan met diverse instanties, onder andere de brandweer, om erger te voorkomen waarbij volgens de VSP het opstellen van een beleidsplan grote prioriteit heeft.

namens de fractie van de Verenigde Senioren Partij Dordrecht

Fractievoorzitter H.J. Tazelaar