Actueel

VSP (Nijs Blokland) op stage bij HVC

Geplaats op Woensdag 14 Oktober 2015 door Nijs Blokland.

Op donderdag 8 oktober bracht ik een bezoek aan HVC. Om 9.00 uur werden wij ontvangen door onze gids, mevrouw Eljo Vos. Zij dwong al direct respect bij mij af toen ik hoorde dat zij reeds om 05.30 uur in de auto zat om tijdig in Dordt te zijn. Zij werkt bij het moederbedrijf van HVC in Alkmaar en woont in Den Helder. In de loop van de dag is mij opgevallen dat alle medewerkers die wij spraken ditzelfde enthousiasme uitstralen. Men is er trots op om medewerker van HVC te zijn.

De oorsprong van HVC (Dordrecht) is de Gevudo, later Netwerk, waarna HVC dit werk overnam. Hierin ligt de verklaring waarom Dordrecht mede aandeelhouder is van HVC.

Aanvankelijk was afvalverwerking de hoofdtaak, mettertijd werd duidelijk dat storten van afval niet eeuwig door kon gaan en met verbranden veel herbruikbare stoffen verloren gingen. Afval scheiden werd het devies. Glasbakken verschenen gevolgd door textielcontainers. Inmiddels beschikt ieder huishouden dat meer ruimte heeft dan alleen een balkon over een groene, blauwe en een grijze bak. Daarnaast zijn er nog de vuilniszakken voor het plastiek. Op het ABS terrein of Milieustraat wordt gescheiden op 27 grondstoffen.

HVC beseft dat hier nog een wereld te winnen is, maar ziet ook in dat mensen geen 27 vuilnisbakken in hun tuin willen hebben. Naar een oplossing wordt gezocht.

 Een groot deel van ons afval kan dus worden hergebruikt, maar één van de 27 containers zal toch restafval blijven en dat wordt verbrand. Dus togen wij naar de afval energie centrale. Een geweldig groot gebouw met zeer indrukwekkende machines. De verbrandings-ovens zijn zodanig ontwikkeld dat het vuur zichzelf onderhoudt. Er wordt dus geen gasbrander gebruikt om het vuur te onderhouden. Nog niet zo heel lang geleden ging alle ontwikkelde warmte de schoorsteen uit. Nu gaat deze warmte door een ketel waar stoom ontwikkeld wordt van 40 Bar bij een temperatuur van 400 graden. Een groot gedeelte van deze stoom gaat naar de turbines die de generatoren aandrijven. De opgewekte stroom wordt geleverd aan het net. Een gedeelte van de stroom gaat naar Dupont waar het als proces-stoom wordt gebruikt en een gedeelte wordt gebruikt voor, het nog steeds uitbreidende, stadsverwarming systeem.

 Het 3e deel van onze rondleiding was naar de verbrandingsoven voor het zuiveringsslib. Deze ketel was lange tijd uniek door de speciale aanpassingen die nodig waren voor de verbranding van deze specifieke stof. Het resultaat is hetzelde: bijna geen reststoffen en de opgewekte stoom gaat naar een generator.

 

Ik hoop u een indruk te hebben gegeven van mijn stage bezoek aan HVC.

De VSP wil voor idereen een goede toekomst en een leefbaar milieu. Ook voor uw kinderen en kleinkinderen.

Mijn dank gaat uit naar HVC en haar medewerkers, maar speciaal naar onze gids mevrouw Eljo Vos. Duidelijk is geworden dat Dordrecht en omgeving met HVC een belangrijk en nuttig bedrijf binnen haar muren heeft.