Actueel

Bushokje Bagijnhof in gebruik genomen

Geplaats op Zondag 14 Januari 2018 door Henk Tazelaar.

We hebben er een behoorlijke tijd op moeten wachten, de ouderen van Dordt, maar zaterdagmiddag was het eindelijk zover dat een bushokje op het Bagijnhof voor wachtenden op de Drechthopper in gebruik werd genomen. Voor de Verenigde Senioren Partij was het gelijk de aftrap voor de verkiezingscampagne. Gemeente Dordrecht Dordt Hartje Stad Verenigde Senioren Partij DordrechtChristenUnie-SGP Dordrecht

Bekijk hier het filmpje gemaakt door RTV Dordrecht

http://www.rtvdordrecht.nl/bushokje-drechthopper/nieuws/item?1061023

 
Nieuwe lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen volgt binnenkort

Geplaats op Maandag 11 December 2017 door Margret Stolk.

Wij maken de nieuwe definitieve lijst met alle kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. binnenkort bekend.
Motie is aangenomen
Laatste begrotingsbijdrage van onze huidige fractievoorzitter Henk Tazelaar

Geplaats op Woensdag 15 November 2017 door Henk Tazelaar.

 

Begrotingsbijdrage VSP 2018 

Voorzitter: 
In Burg Haamstede zag ik een recreatiepark met de naam Alles Wisselt. 
Dat gaf me te denken. Nadat ik in 1998 nu bijna 20 jaar geleden deze raadzaal betrad is er heel wat Gewisseld maar de laatste jaren is het wel heel extreem geweest. Je kunt als partij daar ook van profiteren en had de VSP nu 7 zetels gehad. 
Maar Voorzitter dat heb ik steeds afgehouden. Daar heeft de burger niet voor gekozen. Het gaat niet over de meeste zetels maar over de kwaliteit van politiek bedrijven. En dat komt vanuit je hart. 
Voorzitter ik draag daarom ook vol vertrouwen volgend jaar de partij over aan Margret Stolk. 

Voorzitter, 
Van een verbetert voetpad bij het winkelcentrum Sterrenburg tot een overdekte halte voor de mensen die op de Drechthopper wachten in de stad, betaalbaar openbaarvervoer ouderen, Brandpreventie wooncomplexen met scootmobielen. De laatste avond maaltijden in de verzorgingshuizen ik kan het zo gek niet opnoemen voorzitter maar wij hebben als partij altijd geknokt om het leven in de stad voor ouderen wat makkelijker te maken. Soms vonden andere partijen misschien dat ik het over onderwerpen had die bij de landelijke politiek thuishoorde, voorzitter en ik wil eigenlijk alleen maar daarop reageren met: nou en? Landelijk of niet, het gaat om inwoners van Dordrecht en die kunnen we niet in de steek laten toch? 
En soms voorzitter, net als met onze vragen over de wachtlijsten bij de verpleeghuizen, blijkt het college toch iets te kunnen doen dus als we het niet gevraagd hadden was er ook geen tijdelijke oplossing gekomen. 
Ook de valpreventie en valtraining zijn iets waar je van kan zeggen dat de verzekering dat maar moet betalen of de mensen zelf, maar ja voorzitter, als de mensen het niet vergoed krijgen laten we ze letterlijk en figuurlijk vallen. We zijn daarom ook blij dat mevrouw Lambrechts het belangrijk vindt subsidie te geven om mensen een dergelijk training te laten volgen. Ja, voorzitter en dan mag ik best vragen aan haar of ze er nog wat geld bij kan doen want volgend jaar 80 personen blijven wij toch wat weinig vinden. 
Voorzitter, ik ben me bewust dat ik hier voor het laatst sta en wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken mijn waardering en dank uit te spreken naar alle colleges- raadsleden en ambtenaren die de afgelopen 20 jaar, niet alleen de VSP waardeerden maar ook mij persoonlijk hebben gesteund. Toch wil ik een uitzondering maken mijn speciale dank gaat uit naar Nelleke De Smoker. 
Nooit was het je te veel als ik vragen had en die waren divers. Dank Nelleke. 

Voorzitter, hoe we over de moties en amendementen gaan stemmen blijft nog even spannend maar dat gaat u straks merken. Ik wens u nog vele mooie begrotingen toe, misschien kom ik nog wel eens een keer luisteren. 
Voorzitter tot slot Alles Wisselt maar een ding blijft en dat is de Verenigde Senioren Partij want dat is het béste voor Dordrecht!  Dank u. 
Motie aangenomen
Wij zijn in gesprek met Trivire

Geplaats op Dinsdag 14 November 2017 door Margret Stolk.
Op woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment voor burgers, politici en bedrijven. En dus ook voor Trivire en haar klanten. Want vanaf dat moment gaan de politieke partijen hun visie op onder andere wonen presenteren. Maar waarom wachten dachten wij. Waarom zouden we niet nu al met de politieke partijen in gesprek gaan over die dingen die volgens ons belangrijk zijn als het gaat om wonen en zorg in de Drechtsteden? Op die wijze zijn de politieke partijen goed geïnformeerd als zij hun partijprogramma’s aan het schrijven zijn. 

Daarom nodigden we alle politieke partijen in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht uit voor een gesprek. En met succes, want van de 19 politieke partijen die we hebben benaderd, zijn er 12 die positief hebben gereageerd en op onze uitnodiging zijn ingegaan. Bij de gesprekken met de politieke partijen uit Zwijndrecht schuift woningcorporatie Woonkracht10 ook aan. 

Onze focus

Als Trivire vragen we in de gesprekken in het bijzonder aandacht voor drie onderwerpen:

·       De ontwikkeling van de sociale huurvoorraad in de Drechtsteden

Uit recent woningmarktonderzoek blijkt dat er in alle economische scenario’s de komende jaren meer sociale huurwoningen nodig zijn. 

·       Sterke en gedifferentieerde wijken

Als Trivire willen wij graag deelnemen in nieuwbouwontwikkelingen op nieuwe locaties, zodat we op deze plekken woningen kunnen toevoegen aan de sociale huurvoorraad. Door op deze locaties woningen toe te voegen, kan in bestaande wijken gekeken worden naar de vernieuwing en zo nodige vervanging van de bestaande woningen. Zo werken we samen aan gedifferentieerde en sterke wijken.

·       Aandacht voor wonen met zorg voor kwetsbare groepen

Verspreid over alle gemeenten binnen de Drechtsteden wonen mensen die extra kwetsbaar zijn. Denk hierbij aan mensen die om verschillende redenen adequate zorg en begeleiding nodig hebben. Voor deze mensen moeten we met elkaar bijzondere aandacht hebben, zodat niet alleen zij, maar ook hun omgeving prettig en veilig blijft wonen. 

Het resultaat

Op dit moment zijn de gesprekken in volle gang en we kunnen u vertellen dat dit over en weer voor mooie en bijzondere momenten en nieuwe inzichten zorgt. 

Op de foto onze Margret Stolk en Tinka van Rood (Trivire)


DORDRECHT – Raadslid Irene Koene (links) van de VVD in Dordrecht stapt over naar de Verenigde Seniorenpartij (VSP). “Dit geeft me weer een nieuw soort energie”, zegt ze er zelf over. “Het was een eer om door Margret Stolk gevraagd te worden of ik wilde overstappen naar de partij waarvoor zij lijsttrekker is. We hebben een paar goede gesprekken gehad over hoe we tegen de samenwerking aankijken en we gaan ervoor!”. Stolk (rechts op de foto) vult aan: “Irene is gepokt en gemazeld in de Dordtse politiek en ik had het zonde gevonden als ze helemaal gestopt was. Ik ben er echt heel blij mee dat ze de overstap nu gaat maken”. De partij stelt begin volgende maand de lijst vast. (Foto: Thymen Stolk)

Bron: Stem van Dordt. Foto Thijmen Stolk


Vandaag in AD De Dordtenaar. "Waar blijft overdekte bushalte?" Eindelijk is het zo ver, voor 31 december 2017 wordt de overkapping bij de opstapplaats bij Drechthopper op de hoek Baggijnhof/Johan de Wittstraat gerealiseerd. De VSP maakt zich hier al jaren hard voor en wij zijn blij met de toezegging van de wethouder dat hij er nu écht gaat komen!!
Woordvoering Algemene Beschouwingen 2017 - begroting 2018

Geplaats op Woensdag 25 Oktober 2017 door Margret Stolk.

Algemene Beschouwingen 2017 - begroting 2018

De laatste Algemene Beschouwingen van deze periode en we hebben als VSP daarom nog eens extra gekeken naar de punten die wij onder de aandacht hebben gebracht voorzitter.

De VSP staat voor alle Dordtenaren met het accent op de oudere en de meer kwetsbare mensen in de stad. Van daaruit hebben wij aandacht gevraagd voor een paar punten.

Allereerst hebben wij steeds benadrukt hoe belangrijk het is dat ouderen in beweging blijven en zijn erg blij met de recente informatie naar aanleiding van onze motie "Beweging voor ouderen". Er blijken meer activiteiten voor en door ouderen te zijn dan gedacht en zijn blij met de beweegbeurs die georganiseerd wordt op 3 november.

Ook onze motie die we samen met Gemeentebelangen en SP hebben ingediend over valpreventie en valtraining heeft u voor een groot deel gehoor aan gegeven. Wij zijn tevreden maar stippen nog wel even aan dat het aantal deelnemers erg beperkt lijkt als we kijken naar de groep 65-plussers. Ruim 16.000 mensen in Dordt zijn tussen de 65 en 79 jaar, ruim 5.000 mensen zijn ouder dan 80. U begrijpt voorzitter, 44 deelnemers dit jaar en naar verwachting 80 volgend jaar, dat is dan wat mager ten opzichte van de net genoemde aantallen. Wij horen graag van de wethouder op welke manier we meer mensen kunnen bereiken om deel te nemen vanuit de stelling: "voorkomen is beter dan genezen".

Voor wat betreft de Sport in zijn geheel zijn wij het er als raad volgens mij over eens dat het allemaal erg lang duurt. Concrete plannen vanuit het Sportkompas zijn naar verluidt in de maak maar bij ons nog niet bekend. Wij kijken nieuwsgierig uit naar de voorstellen die in 2018 naar ons toe komen die ook volledig door de sportverenigingen gedragen zullen worden.

Voorzitter, een ander belangrijk punt is de werkgelegenheid voor 50-plussers. De economie trekt aan, de banen voor de ouderen blijven achter terwijl de groep de komende jaren nog gaat groeien.

Welke oorzaken daar aan ten grondslag liggen is nog niet helemaal duidelijk. We vertrouwen erop dat de heer Heijkoop snel aan de slag gaat om dit te onderzoeken, voor zover hij dat nog niet heeft gedaan. Hij mag wat ons betreft daarbij meenemen dat we ons misschien wat minder op alleen de maritieme sector moeten richten en wat meer op de maakindustrie in het algemeen en we horen graag wat filosofieën hierover van hem.

Ook in de binnenstad is te zien dat het economisch beter gaat. Dit vertaalt zich onder meer in hogere bezoekersaantallen en we hopen dat dit ook de omzet van de ondernemers verhoogt. We vragen wel opnieuw aandacht om eens serieus met elkaar te kijken naar wat nu precies aangemerkt kan worden als kernwinkelgebied. De wethouder heeft in een vorige raadsvergadering aangegeven dat er geen sprake is van het laten verschuiven richting Spuiboulevard maar we zijn er nog niet van overtuigd dat dit niet gaat gebeuren. Je zal dan als gemeente bij de ontwikkelingen mee moeten geven dat er voldoende vierkante meters winkelruimte zijn en dat hebben we nog niet gehoord. Ook moet je je serieus afvragen of de Voorstraat West nog wel tot de kern moet behoren. Wij verzoeken de wethouder dan ook om met een voorstel te komen en er eens een goed gesprek met elkaar over te hebben welke toekomst we met elkaar zien voor de binnenstad.

Natuurlijk vinden wij als VSP dat we ook de wijken niet mogen vergeten. Vooral ouderen blijven graag wonen in een buurt waar voldoende voorzieningen zijn. Winkels, de huisarts, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij vinden dat er altijd inzet moet blijven om initiatieven hiertoe gefaciliteerd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Crabbehoeve, geweldig wat daar allemaal gebeurt.

De zorg voor de bewoners blijft natuurlijk ook altijd onze zorg voorzitter. Veel gaat er goed maar er zijn nog teveel voorbeelden die de schoonheidsprijs niet verdienen. Er is regelmatig onduidelijkheid rond indicaties en of dit nu de manier is waarop er gecommuniceerd wordt of dat mensen het niet eens zijn met een zorgplan, dit kan beter. Blijf je realiseren dat je met mensen te maken hebt die door de situatie waar ze inzitten soms de wanhoop nabij zijn, toon hiervoor begrip en pas je communicatie hier op aan, maatwerk voorzitter!

Schiet me ineens te binnen, we zijn nu gestart met de behandeling van de begroting, weet de wethouder al wanneer wij de antwoorden op onze vragen over de verpleeghuizen kunnen verwachten?

Afsluitend voorzitter, even specifiek richting wethouder Van der Linden. Ruim anderhalf jaar geleden hebben wij als VSP gevraagd of er een overdekte halte voor de Drechthopper kon komen in het centrum. Diverse malen hebben wij dit verzoek herhaald. Met de kadernota hebben wij de wethouder een paraplu overhandigd zodat hij er zelf bij regen kon gaan staan om de reizigers droog te laten wachten. En nu, nu zijn we alweer een half jaar verder en nog steeds is er niks. Hoe ingewikkeld kan het zijn meneer Van der Linden? Sla eens ergens met een vuist op tafel, wat dan ook, maar dit is een slecht verhaal zo. Wij willen uiterlijk op 14 november de datum horen wanneer de halte gerealiseerd is en welke oplossing er tussentijds geboden wordt.

 
Margret Stolk is het raadslid van de week

Geplaats op Maandag 2 Oktober 2017 door Webmaster.

bron: http://www.raadslid.nu/node/6091

Naam: Margret Stolk

Raadslid in de gemeente: Dordrecht
Raadslid sinds: 2014
Partij: VSP Dordrecht
Hoofdberoep: re-integratiebegeleider
Twitter: @MargretStolk
Facebook: Margret Stolk

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een echt lokaal gemeenteraadslid die altijd het algemeen belang dient. Ik ben eerlijk en oprecht, ik sta voor mijn stad Dordrecht en haar inwoners. Mijn drijfkracht en passie komen recht uit mijn hart. 

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Het klopt dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is maar dat voel ik zo niet altijd, integendeel! Het college maakt het beleid en als gemeenteraadslid/fractie mag je er iets van vinden. Bij een minderheid in de oppositie trek je altijd aan het kortse eind. De afgelopen 3,5 jaar zijn voor mij heel leerzaam geweest, dat je als raad veel meer aan de voorkant zou moeten sturen en met ideeën moet komen om zo veel meer je invloed te pakken.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De afgelopen periode hebben we als raad ingezet op de decentralisaties. Als raadslid heb ik vooral het verschil geprobeerd te maken op het terrein van de WMO en de Participatiewet omdat met name deze transites veel gevolgen gehad hebben voor onze achterban, de oudere inwoners in de stad.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Met alle (raads)vergaderingen en de voorbereiding daarvan ben ik gemiddeld vijftien uur per week kwijt. Daarnaast gaan er ook vele uren zitten in gesprekken met organisaties, bewoners, clubs et cetera. Bij elkaar komt dat op een totaal van zo'n 20 à 25 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

De raadsvergoeding vind ik wel passend maar gezien de hoeveelheid werk die je hebt en de bijbehorende verantwoordelijkheden is het raadswerk naast een volledig baan bijna niet te doen. Natuurlijk kan je zeggen: "je krijgt een vergoeding dus kan je minder gaan werken", maar dat is niet bij elke werkgever even makkelijk te regelen. Het is een zeer tijdrovend 'bijbaantje' en het is dus erg belangrijk dat je echt iets wilt betekenen voor je stad en je inwoners, dat je een duidelijk beeld hebt waar je over een aantal jaren met je stad wil staan.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Trek ik mij dat aan? Ja, dat trek ik mij wel aan. We hebben in Dordrecht 39 raadsleden en net als ik is iedereen gedreven en wil iedereen iets betekenen. Opbouwende kritiek vind ik erbij horen maar vanaf de zijlijn mensen negatief bestempelen vind ik altijd kwalijk. We nemen als raadsleden beslissingen op hoofdlijnen, stellen kaders en controleren. De raad is een zogenaamd lekenbestuur': we hoeven niet tot in de details verstand van zaken te hebben en dat kan dan ook nooit een verwijt zijn. 

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, er is veel veranderd, onder andere doordat er meer verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn komen te liggen. Participatie is mooi alleen is dat niet voor alle inwoners even vanzelfsprekend? De één is heel zelfstandig en daardoor zelfredzaam, de ander weet echt niet hoe hij dingen aan moet pakken of bij wie hij moet zijn. Dat is de groep die je als gemeente moet proberen te ondersteunen en handvatten moet geven en dat gaat niet van de een op de andere dag goed. Maar iedereen verdient een plek in deze maatschappij, niemand hoeft aan de kant te staan en daar zet ik me als raadslid voor in.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Voor zover ik heb begrepen gaat deze wet volgend jaar in en wordt het wat makkelijker om te gaan bouwen, minder regels zeg maar. Het vraagt om andere manier van denken en werken van burgers, bedrijven en overheden waarbij innovatie hoog in het vaandel staat. Verder moet ik mij er nog goed in verdiepen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We hebben een Rekenkamer die een aantal onderzoeken per jaar doet en de resultaten zijn goed bruikbaar. Onze raad heeft ook regelmatig trainingen en een enkele keer maken we gebruik van externen op bepaalde thema's voor onderzoek of het verstrekken van informatie. Mij lijkt het voldoende, zeker omdat de fracties zelf ook nog budget hebben voor opleidingen en zo.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

In ieder geval is het belangrijk dat de stukken die we voorgelegd krijgen alle informatie bevatten die we nodig hebben om besluiten te nemen. Nu zijn dossiers vaak niet volledig, komt er een startnotitie als het werk al bijna klaar is, dat soort dingen. Als de stukken beter zijn kunnen we ook efficiënter vergaderen. We houden dan veel meer tijd over om de stad in te gaan, ideeën op te halen. Vaak is wat je ophaalt onder de inwoners de beste basis die je kan hebben voor de verdere besluitvorming en voor waar je met elkaar naartoe wilt.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Naar mijn idee gaat dit hand in hand met elkaar. Je kan ergens heel veel verstand van hebben en toch verschrikkelijk de plank misslaan omdat je niet luistert naar de mensen, omdat je je niet inleeft wat zaken voor hen betekenen. Alleen uitgaan van ideeën en emoties van bewoners is ook niet de manier, er is altijd een algemeen belang waar je aan spiegelt. Het is niet erg dat niet iedereen blij wordt van bepaalde besluiten, zolang we het als politiek wel belangrijk genoeg vinden om goed uit te kunnen leggen waarom je die besluiten neemt.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Ja, dat vind ik wel... moeten we wel meer tijd hebben om de straat op de gaan!

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, helemaal tevreden ben ik daar niet over! Samenwerking is mooi en noodzakelijk maar soms ook onoverzichtelijk. We kennen hier meerdere gemeenschappelijke regelingen en omdat sommige 'te groot' zijn georganiseerd hebben we weinig controle op wat er gebeurt, wordt je regelmatig voor een voldongen feit gesteld. 

Ik ben wel een voorstander van samenwerking, zeker als dat kostenbesparend is met behoud van kwaliteit. Bijvoorbeeld zoals we in de Drechtsteden samenwerken. Wat mij betreft mag wel de frequentie omlaag, we vergaderen nu tien keer per jaar, dat zou best naar zes keer kunnen denk ik.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja ik de volgende periode door. De partij heeft mij gekozen als lijstrekker en daar ben ik bijzonder trots op. 
Mijn nieuwe doelen? Dat zijn er teveel om hier even op te sommen. We zetten ons in voor alle bewoners van de stad, dat is een zekerheid. Net zoals dat we altijd het accent op de ouderen zullen leggen!

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Het eerste wat ik zou willen zeggen is, "blijf vooral jezelf!".

Laat je niet beïnvloeden, volg je hart en verstand vanuit waarvan jij denkt dat goed is voor de stad. Richt je op hoofdlijnen en niet op de uitvoering. En probeer dat niet alleen te doen vanuit wat belangrijk is voor jouw achterban maar kijk ook naar een breder geheel.

Zoekt de verbinding met andere partijen, je kan het niet alleen en een goede samenwerking zorgt voor een goed stadsbestuur.

En vergeet ook niet te genieten van het mooie werk dat je als gemeenteraadslid mag doen!

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 oktober 2017

Alles is ook terug te lezen op http://www.raadslid.nu/node/6091

 
foto BdMC Fotografie
Vragen over de situatie op het Dudokplein

Geplaats op Dinsdag 19 September 2017 door Margret Stolk.

Geachte heer Van der Linden, beste Rik, 

Het Dudokplein is een locatie dichtbij het station Stadspolders en aan de rand van winkelcentrum de Bieshof. Er zijn een aantal ondernemers gevestigd (waaronder een restaurant, de bibliotheek, een gezondheidscentrum, een snackbar) en er zijn parkeerplekken. Dezeparkeerplekken worden vrijwel alleen bezet door forensen waardoor er geen plaats meer is voor mensen die bijvoorbeeld even de snackbar willen bezoeken of hun medicijnen willen ophalen. Omdat wij dit als VSP Dordrecht een ongewenste situatie vinden hierbij devolgende vragen: 
bent u bekend met de situatie op het Dudokplein waarbij er vrijwel geen ruimte is om te parkeren voor kortparkeerders? 
bent u het met ons eens dat forensen ook elders kunnen parkeren, te weten op de parkeerplaats aan de andere zijde van het gebouw waar onder andere het restaurant en de bibliotheek gehuisvest zijn? 

Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de buitenring op het Dudokplein, zijnde circa 10 parkeerplekken, blauwe zone wordt waardoor forensen hier niet meer kunnen parkeren en deze plekken beschikbaar zijn voor kortparkeerders? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, welk alternatief ziet u dan dat ten gunste komt van de ondernemers en organisaties op het plein? 

Graag ontvangen wij spoedig antwoord op deze vragen, waarvoor bij voorbaat dank. 

Namens de VSP Dordrecht, 
Margret Stolk
Vragen over OMC aan wethouder Reynvaan gesteld

Geplaats op Maandag 18 September 2017 door Margret Stolk.

Op 17 september 2017 hebben wij de volgende vragen gesteld aan wethouder Reynvaan:

Er gaan geluiden dat OMC niet langer in onderhandeling is met FC Dordrecht om samen te gaan werken maar dat nu gesproken wordt met Emma. Nu is het aan de clubs zelf om te kijken of ze er met anderen uitkomen om daarna een voorstel te doen richting gemeente maar in het geval van OMC is er ook nog sprake van een kunstgrasveld dat 'meereist' en een compensatie voor het clubgebouw dat met eigen middelen is betaald.

- Bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de verplaatsing van OMC?

- Kunt u ons vertellen van welke consequenties er mogelijk sprake is voor OMC als zij niet gaan     samenwerken met FC Dordrecht? En kunt u tevens aangeven welke consequenties dit heeft voor   FC Dordrecht?

- Als er sprake is van samenwerking met Emma, wat betekent dit voor zowel OMC als Emma        waar het gaat om een veld en faciliteiten als kleedkamers etc?

Graag ontvangen wij spoedig antwoord op deze vragen, waarvoor bij voorbaat dank.

Namens de VSP Dordrecht,
Margret Stolk
Dordrecht Pride heeft gisteren een mooi event neergezet. Dordrecht heeft als koplopersgemeente laten zien, dat iedereen mag zijn wie hij is. Een stad die staat voor diversiteit. Wat mooi dat er zovéél organisaties en ondernemers op dit event aanwezig waren met o.a. Roze 50plus, Roze in Blauw, I love Dordrecht en vele anderen. Met dank aan Sien van Laarhoven voor haar optreden voor onze roze ouderen.
Vanaf nu heeft Dordrecht een nieuwe burgermeester Wouter Kolff. De fractie van De VSP Dordrecht wenst hem heel veel succes in onze prachtige stad.

Ook deze motie is unaniem aangenomen
De motie is unaniem aangenomen. Kadernota 2018
Bron: De Dordtenaar AD van 24 juni
Woordvoering VSP - kadernota 2018

Geplaats op Donderdag 15 Juni 2017 door Margret Stolk.

Voorzitter, toen ik er op eerste Pinksterdag achter kwam dat alle winkels gesloten waren had ik wat tijd om aan deze woordvoering te werken. Het verbaasde me overigens wel, al die dichte deuren, en ik denk dat het overbodig is om te zeggen dat dit snel aangepast moet worden door ons al raad. Niet alleen ik was namelijk teleurgesteld maar ook vele toeristen die onze mooie stad een bezoekje brachten. De inleidende tekst van de kadernota 2018: "Dordrecht gaat voorwaarts" doet wat ons betreft dan ook geen recht aan de richting die we de laatste tijd opgaan en versterkt het gevoel dat wij niet veel visie in deze kadernota hebben kunnen ontdekken.

Bij de horecaondernemers wordt er ineens gehandhaafd op zaken die al jarenlang gedoogd worden. De doorlooptijd van vergunningaanvragen voor een terras of een zonwering lijkt langer dan ooit tevoren. Dat is niet voorwaarts... 

Voorwaarts zou het zijn als er een duidelijke visie is op waar we naartoe willen met het centrum. Niks put van Piet, kijk nou eerst eens naar het grote geheel. Wat wil je met die stad? Wat definieer je als het echte kernwinkelgebied, want is het niet zo dat als je roept de Spuiboulevard te willen ontwikkelen het accent nog verder verschuift? Hoe betrek je alle ondernemers erbij? Eerst de contouren, dan de invulling! 

En of er dan wel of niet een gat geslagen wordt in een monumentale brug, wat ons betreft niet overigens, dat is een volgende stap. Het college lijkt steeds weer achteraan te beginnen en dat geeft een hoop onrust in de stad. 

Zorg nou eens een keer voor een integrale aanpak, een integrale visie. Dit is hap-snap-beleid. 

En de stad heeft het juist zo hard nodig voorzitter, een duidelijk koers. De economie, de motor van onze samenleving, vraagt er ook om. Alleen als de economie in Dordt aantrekt wordt de werkgelegenheid beter. Dat is hard nodig voorzitter, zeker als dat ook voor de 50-plussers betekent dat er meer mogelijkheden komen om weer aan de slag te gaan en hun ervaring in te zetten. We hebben in de regio de Economic Board en daar zijn we blij mee. Hierdoor komt er veel inzet op het verbinden van de drie O's: onderwijs, overheid en ondernemers. Wij verwachten tegelijkertijd van wethouder Heijkoop dat hij zich tevens extra inspant voor het Dordtse belang en de Dordtse werkgelegenheid.

Voorwaarts is ook de richting die we op moeten met de zorg voor onze bewoners. Er gaat veel goed en toch zijn we als VSP niet helemaal tevreden. We horen nog steeds geluiden over bijvoorbeeld keukentafelgesprekken die geen duidelijkheid bieden aan de aanvragers voor welke WMO-zorg ze nu precies in aanmerking komen. Ook is niet altijd helder wat het ze gaat kosten, met name waar het de eigen bijdrage betreft. Ik zal verder niet de techniek ingaan maar heb wel het verzoek aan de wethouder nog eens extra aandacht te besteden aan de wijze van communiceren over onder andere de indicaties die afgegeven worden. Nu leidt het een en ander regelmatig tot onbegrip en dat is nu net niet de bedoeling bij deze kwetsbare groep.

Een andere groep waarvan je zou verwachten dat de richting voorwaarts is, is de groep ouderen die wil bewegen. De wethouder heeft een paar keer in onze richting gereageerd dat zij net als wij vindt dat het belangrijk is dat ouderen in beweging zijn maar ook dat er al veel inzet is op dit terrein. Recent bleek echter uit een presentatie van haar eigen Sportbedrijf dat Dordt ver achterloopt met het faciliteren van ouderen die willen sporten en bewegen. Door extra geld beschikbaar te stellen aan verenigingen of aan speciale initiatieven kan je hier een positieve wending aan geven. Bijvoorbeeld een programma voor senioren integreren bij de invulling van het Movado-terrein of, zoals bij FC Utrecht oldstars walking football organiseren zijn zaken waar wij dan aan denken. Vooruitlopend op de reactie van de wethouder dienen wij een motie in om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Per slot van rekening snijdt het bewegingsmes aan twee kanten: fitte ouderen die ook nog eens meer sociale contacten hebben en dus minder eenzaam zijn. Ik voel op dit punt een samenwerking tussen twee wethouders opkomen, waarvan er eentje in ieder geval net als de VSP het manifest tegen eenzaamheid heeft ondertekend.

Rest mij nog een punt: we hebben een prachtige voorziening vanuit de WMO, de Drechthopper, ofwel gemotoriseerd voorwaarts. De dienstverlening is goed maar kan altijd beter. Soms horen we nog wel eens wat gemopper over de tijd die mensen kwijt zijn om van A naar B te komen. Toch is deze wijze van vervoer voor de mensen die ervoor in aanmerking komen zeer gewaardeerd. Het is dan ook spijtig dat wethouder Van der Linden de passagiers die hier in het centrum willen opstappen in de steek laat als het regent. Al ruim een jaar vraagt de VSP hier aandacht voor en sorry, zeggen dat je ermee bezig bent nemen wij geen genoegen meer mee. Er moet gewoon op korte termijn iets geregeld worden, punt. En tot die tijd voorzitter zou het de wethouder sieren eens met regen bij de halte te gaan staan en te ervaren hoe dat is. Om ervoor te zorgen dat hij het op dat moment wel droog houdt, een kleine attentie van onze kant voorzitter. Dank u wel
Een leven lang wonen in Dordrecht

Geplaats op Woensdag 31 Mei 2017 door Margret Stolk.

Het college wil de komende jaren 10.000 woningen gaan bouwen in onze stad. Het gaat hier voor het grootste gedeelte om woningen in het duurdere segment. De VSP erkent het belang van het binnenhalen en behouden van mensen met hogere inkomens voor Dordrecht. Wij vinden het daarom opvallend dat ditzelfde college het aantal te bouwen duurdere woningen op de Stadswerven heeft geschrapt.

Wat naar de mening van de VSP te weinig aandacht krijgt is de noodzaak tot het bouwen van levensloopbestendige woningen. Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen naar verhouding enorm. Het is een gemiste kans om hier niet in ruime mate op in te zetten. En dat mes snijdt aan twee kanten: woningen waar je je hele leven kan wonen zijn niet alleen geschikt voor ouderen maar bijvoorbeeld ook voor jongere mensen met een beperkte mobiliteit.

Wij verwachten van het college dat onze wens meegenomen wordt in toekomstige plannen, in de woonvisie die naar ons idee nog te weinig visie bevat. Dat kan zijn bij de ontwikkeling van de Spuiboulevard. En het mooiste zou zijn als ook zorgcomplexen en jongerenwoningen bij deze ontwikkelingen meegenomen worden. Jong en oud met elkaar verbinden, elkaar laten ontmoeten, zowel op het persoonlijke als professionele vlak. Jongeren die hun opleiding doen in het restaurant van het zorgcomplex. Ouderen die gastcolleges kunnen doen vanuit hun ervaring en jongeren kunnen coachen. Dat willen wij zien, daar moeten we voor staan!

In september 2017 gaan we de woonvisie bespreken. Hebt u punten die u daarbij graag meegenomen ziet vanuit het perspectief van ouderen, graag uw mail naar info@vsp-dordrecht.nl.

Margret Stolk

Namens De VSP
Zachtjes tikt de regen

Geplaats op Donderdag 6 April 2017 door Margret Stolk.

In het voorjaar van 2016, om precies te zijn op 14 maart, heeft de VSP vragen gesteld aan wethouder Van der Linden over de opstapplaats van de Drechthopper aan de Johan de Wittstraat. Voor de mensen die gebruik maken van de hopper, vaak minder mobiel dan gemiddeld, is er bij regen geen mogelijkheid om te schuilen. Half juni 2016 hebben we antwoorden gekregen waar eigenlijk alleen in geconstateerd wordt wat er allemaal niet kan. We vinden het als de partij die zich hard maakt voor de senioren al met al ingewikkelder dan dat naar onze mening zou kunnen. We snappen dat het geen officiële halte is en er dus geen echte abri komt. De opstapplaats samen laten vallen met de halte van bus 10 was naar onze mening ook een idee geweest, ware het niet dat de Drechthopper de draai daar niet kan maken. Daar hebben we allemaal begrip voor. Toch kunnen we er met onze pet niet bij dat een oplossing zo lang op zich laat wachten, we zijn per slot van rekening inmiddels een jaar verder. Steeds horen we weer woorden die erop neerkomen dat we een broedende kip niet moeten storen. Maar in de tussentijd staan de gebruikers van de hopper bij regen te verpieteren. We moeten erop vertrouwen dat de wethouder met een goede oplossing zal komen waarmee de situatie voor eens en altijd geregeld is. De Drechthopper is een voorziening waar we trots op zijn en die we op een naar onze mening eenvoudige manier nog beter kunnen maken. We hopen dat dit ook op korte termijn het geval is.

 
Ook wij maken ons sterk voor het NIET afsluiten van de Kilweg

Geplaats op Woensdag 5 April 2017 door Margret Stolk.

Veel mensen hebben bezwaar gemaakt en ook wij hebben als VSP er aandacht voor gevraagd dat afsluiten van de Kilweg geen goede zaak zou zijn. Volgens ons kunnen we nu blij zijn met deze gekozen oplossing voor de Kilweg.

Lees er alles over in dit artikel

 

Bron: AD De Dordtenaar.
Hulp voor digibeten bij parkeren

Geplaats op Maandag 3 April 2017 door Margret Stolk.


Artikel 40 vragen parkeer en bezoekersvergunningen digitaal aanbieden
Terugblikken naar 2016 is vooruitkijken naar 2017

Geplaats op Zaterdag 25 Februari 2017 door Margret Stolk.

Terugblikken naar 2016 staat voor de VSP gelijk aan vooruitblikken op 2017 en verder. We zetten ons al jaren in voor de ouderen en zullen dat blijven doen. En dat kan zijn door aandacht te vragen voor een halte van de Drechthopper zodat je als je moet wachten niet in de regen hoeft te staan. Of dat we er met elkaar voor zorgen dat voorzieningen zoals de Essenhof met de bus goed bereikbaar zijn. Op welke manier dit gerealiseerd kan worden is daarbij niet zo belangrijk.

Niet alleen ouderen maar ook andere Dordtenaren vertrouwen erop dat wij ons zoveel mogelijk hard maken voor goede verbindingen. Daarom hebben wij aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van het afsluiten van de Kilweg. Veel automobilisten moeten hierdoor flink omrijden en dat is een slechte zaak als je als stad zo duurzaam mogelijk wil zijn.

Duurzaam betekent voor de VSP ook dat die faciliteiten die belangrijk zijn voor ouderen weten te behouden. Waar een kopje koffie gedronken kan worden of samen een hapje kan worden gegeten. Daarom hebben wij benadrukt dat het Praathuis en zogenaamde plintvoorzieningen in onder andere het Stadswiel behouden moeten blijven. We letten er scherp op dat er vanuit het college steeds geprobeerd wordt het gesprek aan te gaan met de organisaties die hierbij een rol spelen. En zelfs gesprekken met het ziekenhuis en revalidatiecentra vinden we hier bijhoren. Mensen horen bij ziekte of beperking zodra het kan in hun eigen omgeving te herstellen en de draad weer op te pakken. En om zolang mogelijk actief te zijn hoort daar ook de mogelijkheid bij voor ouderen om te sporten. Wij zijn als VSP niet tevreden met de inzet vanuit de gemeente, dat moet anders in 2017. Doe ff gezond is belangrijk voor alle leeftijden!

Margret Stolk

 
Aanvullende artikel 40 vragen mbt panden Groothoofd

Geplaats op Dinsdag 7 Februari 2017 door Margret Stolk.

Vandaag hebben wij samen met de SP nog aanvullende artikel 40 vragen over de verkoop panden Groothoofd.

Geacht college,

Aanvullend aan de vragen die Verenigde Senioren Partij (VSP) en Socialistische Partij (SP) eerder hebben gesteld m.b.t. verkoop van de panden aan het Groothoofd, hebben wij nog enkele vragen.

Vragen met betrekking tot de taxatie:

1. Inmiddels weten wij dat alleen de uiteindelijk aankopende partij, Dudok, een taxatie van de panden heeft laten uitvoeren.

- Is het gebruikelijk dat de Gemeente bij verkoop van panden, met een transactiewaarde in dit geval van een miljoen euro, geen onafhankelijke taxatie laat uitvoeren?

- Is een dergelijke taxatie, bij niet openbare verkoop van panden, niet verplicht volgens de richtlijnen tegen ongewenste staatssteun? Zie paragraaf 2.3 van de "Informatiewijzer Staatssteun voor Decentrale Overheden". Indien geen onafhankelijke taxatie plaats vindt, dan dient de verkoop gemeld te worden bij de Europese Commissie. Is deze melding gedaan?

- Heeft het college kennis genomen van het taxatierapport door Waltmann, in opdracht van Dudok? Hoe beoordeelt het college het feit dat de getaxeerde woningen niet van binnen zijn bekeken? Hoe beoordeelt het college het feit dat de wel door de taxateur beoordeelde gevels het predicaat goed hebben, maar de niet beoordeelde binnenzijde van de woningen niet meer dan redelijk zou zijn? Hoe beoordeelt het college het feit dat de dakbedekking en constructie zonder bouwkundig onderzoek het predicaat matig krijgen? Hoe beoordeelt het college het feit dat de taxateur uitgaat van de waarde bij onderhandse verkoop, en niet van de met zekerheid hogere waarde als de panden ook aan huurders zouden worden aangeboden, nog afgezien van de hogere waarde mogelijk bij vrije verkoop?

- Is het college ervan op de hoogte dat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam bij verkoop van panden uit gemeentelijk bezit altijd twee onafhankelijke taxatie-rapporten op laat stellen, die niet ouder dan een half jaar mogen zijn bij opstellen van de aktes van levering?

2. Vragen met betrekking tot de concept akte van levering door Woonbron aan de gemeente.

Woonbron is volgens de in 1995 opgestelde voorwaarden verplicht bij vervreemding van de panden deze aan de gemeente aan te bieden, tegen een via indexering vast te stellen prijs.

- Waarom is het college akkoord gegaan met een ontbindende voorwaarde, dat de verkoop alleen   geldig is bij, doorverkoop aan Dudok? Een voorwaarde die alleen ten goede komt aan Dudok, en   die sterk in het nadeel werkt van zowel andere potentiële kopers van de panden, waaronder de huurders, en die een sterk nadelig effect heeft op de prijs die de gemeente voor deze panden kan bedingen? Is het college met ons van mening dat deze bepaling, die geen nut heeft voor Woonbron en die schade toebrengt aan gemeente en derden, een ernstig niet zakelijk karakter heeft?

- Waarom is het college akkoord gegaan met een hogere prijs te betalen aan Woonbron, dan de volgens de vastgelegde indicatie afgesproken prijs?

- Waarom heeft het college bovenop de al hogere prijs die Woonbron krijgt dan volgens de indexering ook nog eens ingestemd met een extra bedrag dat Woonbron krijgt als de gemeente de panden voor een hoger bedrag dan de (door Dudok) getaxeerde waarde verkoopt - een extra bonus voor Woonbron waartoe de gemeente geen enkele verplichting heeft volgens de overeenkomst uit 1995?

3. Vragen met betrekking tot de concept akte van levering aan Dudok

- Waar bij verkoop van de panden aan Woondrecht (nu Woonbron) een recht van eerste koop door de gemeente werd bedongen, en een geïndexeerde prijs, ontbreken deze bepalingen in de concept akte van levering aan Dudok. Waarom is afgezien van het opnemen van soortgelijke bepalingen?

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Namens fractie VSP, Margret Stolk

Namens fractie SP, Ronald Portier

 

 


Voor iedereen een waardig bestaan

Geplaats op Zondag 15 Januari 2017 door Margret Stolk.

De feestdagen zijn achter de rug, een nieuwjaar is begonnen. Wij wensen alle inwoners van Dordrecht een mooi en gezond 2017. Niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend en daarom zetten wij ons als Verenigde Senioren Partij ook dit jaar weer in voor iedereen die dat nodig heeft.

Want vaak blijkt pas op de momenten dat iets niet helemaal goed gaat, hoe lastig het is om voor jezelf op te komen en je zaakjes te kunnen regelen.

Stel, je krijgt ineens te maken met ziekte of werkloosheid, waar begin je? Wie gaat je helpen om ervoor te zorgen dat je huishouden gewoon doorloopt? Als je een aanvraag voor hulp indient bij de WMO dan weet je vaak de eerste weken helemaal niet waar je aan toe bent. Dat brengt onzekerheid met zich mee waar je in jouw situatie niet op zit te wachten, dat kan je er dan net niet bij hebben.

Of je verliest je baan en je krijgt de eerste acht weken helemaal niks, hoe moet je jezelf en eventueel je gezin dan in leven houden en uit de schulden blijven? Zodat je niet, na de vele jaren hard werken, dubbel in de problemen komt terwijl het niet eens je eigen schuld is?

De VSP verwacht van de gemeente hierin een actievere houding. Je kunt niemand zomaar in de steek laten, zorg ervoor dat mensen bijvoorbeeld een voorschot krijgen tot hun uitkering komt. Of regel een speciaal team dat direct ingezet kan worden bij ouderen als ze ineens ziek worden om schoon te maken of eten te verzorgen, wat dan ook. Een team dat direct ingezet kan worden tot de officiële hulp rond is.

Het zijn geen makkelijke maatregelen en ze kosten natuurlijk ook extra geld. Maar als je het belangrijk vindt dat er met iedereen in je stad waardig wordt omgegaan, dan kan je altijd een manier vinden om de kosten te dragen.

Namens De VSP,

Margret Stolk

 
Art. 40 vragen of de toenemende druk op de gezondheidszorg. Ook voor Dordrecht?

Geplaats op Maandag 28 November 2016 door Margret Stolk.

Vandaag hebben wij  artikel 40 vragen gesteld over een toenemende druk op de gezondheidszorg door ouderen.

Art. 40 vragen: toenemende druk op de gezondheidszorg door ouderen, ook in Dordrecht?

De afgelopen weken zijn er in diverse landelijke media berichten verschenen dat de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen 'overspoeld' worden door oudere mensen. Sommige ziekenhuizen doen momenteel enkele malen per week de SEH 'op slot' omdat men de toeloop niet altijd adequaat kan verwerken of zeggen niet-urgente operaties af omdat het ziekenhuis vol lag. 

In de media worden als mogelijke oorzaken gesuggereerd dat ouderen langer thuis blijven wonen en dat professionele hulp en mantelzorg niet altijd toereikend zijn om ouderen na een ziekenhuisopname thuis te laten herstellen.

1.

Heeft u of een van de andere leden van het college van B&W signalen ontvangen van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz), de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) of andere zorginstellingen dat in Dordrecht de druk op de SEH toegenomen is in de laatste twee jaar? 

2.  

Zo ja, is er sprake van oververtegenwoordiging van ouderen (onder te verdelen in de 65-plussers, 75-plussers of 80-plussers) in deze toename? Als dit het geval is, welke stappen zijn of worden hierop concreet ondernomen?

3.  

Zijn er vanuit het ASz signalen dat de gemiddelde opnameduur voor ouderen toeneemt? 

4.

Indien u of andere leden van het college van B&W geen signalen hebben ontvangen, bent u dan bereid bij het ASz, de DG&J en andere relevante zorginstellingen uitvraag te doen of de landelijk gesignaleerde ontwikkelingen zich ook in Dordrecht voordoen? Zo ja, wanneer kan de raad dan de uitkomsten van deze uitvraag ontvangen?

Uit het rapport 'Vallen 65 jaar en ouder' van VeiligheidNl blijkt de ernst van het probleem van valongevallen bij ouderen. Per jaar vinden meer dan 90.000 SEH-behandelingen plaats  bij 65-plussers als gevolg van een val. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. En leiden niet zelden tot ernstig letsel tot aan overlijden toe (ruim 3200 sterfgevallen in 2015 in Nederland). Vaak resulteert een valongeval tot psychosociale gevolgen zoals valangst en onzekerheid bij het lopen. Dit leidt regelmatig tot afname in mobiliteit, eenzaamheid en vermindering in de ervaren kwaliteit van leven.

5.

Kan u of een van de andere leden van het college van B&W bij het ASz uitvraag doen of de hierboven geschetste problematiek van toename van valongevallen onder ouderen zich ook in Dordrecht voordoet? En vervolgens de raad te rapporteren over de uitkomsten van deze uitvraag?

De ANBO rapporteert dat ruim 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en 50% van alle bewoners in verzorgings- en verplegingstehuizen minstens 1 keer per jaar valt. Aandoeningen, al dan niet in combinatie met (hoog) medicijngebruik, onvoldoende woningaanpassing en stoornissen in bewegen en het evenwicht zijn risicofactoren voor valongevallen. 

In 2014 is door de coöperatie FysioDordt in samenwerking met de gemeente Dordrecht een screening uitgevoerd onder vitale 75-plussers. Onderdeel van deze screening was onderzoek naar het risico op valongevallen.

6.

Wat waren de uitkomsten van dit onderzoek naar valrisico?

7.

Heeft het screeningsonderzoek van FysioDordt een vervolg gekregen? Zo ja, welk vervolg? Zo niet, waarom niet?

Screening van het medicijngebruik van ouderen door de huisarts, fysieke training van het evenwicht en spieren en een check in de woning op risico's voor valongevallen (denk aan losliggende tapijten, snoeren, drempels etc.) kan een bijdrage leveren aan de preventie van valongevallen. Huisartsen, fysiotherapeuten en de thuiszorg kunnen hierin gezamenlijk optrekken. Er zijn landelijk goede voorbeelden beschikbaar van een effectieve aanpak.

8.

Is het college van B&W bereid om samen met partners in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, fysiotherapeuten, de thuiszorg en DG&J tot een aanpak te komen om het risico op valongevallen onder ouderen terug te dringen? Zo niet, waarom ziet het college van B&W af van een integrale aanpak van valpreventie bij ouderen?
Geen gedoe in de polder

Geplaats op Woensdag 23 November 2016 door Margret Stolk.

Wij hebben in de gemeenteraad van 21 november 2016 afscheid genomen van het project Belthure Park.

Stoppen met het Belthure Park was voor ons geen moeilijke beslissing. Wij waren tegen en zijn tegen bebouwing in de polder. De polder is het groene hart van ons bestaan en de long van ons leven.

Gisteravond heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen om te stoppen met dit project.

Het project Belthure Park is gestopt door de stemmen van Beter voor Dordt, VSP, D66, SP, PvdA,  en GroenLinks.
Sportparkenvisie: het einde nog niet in zicht

Geplaats op Woensdag 23 November 2016 door Margret Stolk.

Voor de zomer van 2015 hebben wij als raad de basis voor een Sportparkenvisie vastgesteld. Op dat moment voelden wij al een beetje aankomen dat er niet zo daadkrachtig opgetreden zou worden als noodzakelijk. Helaas is ook gebleken dat er nog geen sprake is van een duidelijke koers zodat de sportclubs weten waar zij aan toe zijn. Er wordt gewacht, gewacht en nog eens gewacht. 

Consequenties heeft dit alles wel. Voor OMC, het slachtoffer van een door de gemeente verkeerd aangelegd grasveld, zou afgelopen zomer al uitsluitsel moeten hebben over ene nieuwe locatie. Inmiddels is dit afhankelijk gemaakt van de (vernieuw)bouwplannen van FC Dordrecht. Nog even wachten dus. 

Sportclub Emma is de enige club zonder kunstgrasveld. Ze moeten alleen nog even wachten.

VV Dubbeldam en EBOH, kunnen die nu blijven op de huidige locaties of gaan ze toch verhuisd worden, ondanks dat Belthurepark niet door gaat. Of zijn er toch nog aanleidingen waardoor ze nog even moeten wachten?

Ons bekruipt het gevoel dat het college helemaal geen echte visie heeft op hoe sportend Dordt gehuisvest wordt en over welke faciliteiten ze moeten kunnen beschikken. Dat het misschien zo is dat er bewust gewacht wordt zodat sportclubs het water aan de lippen staat en samengaan met andere clubs de enige optie is.

Wij vinden het als VSP kwalijk en wij roepen het college dan ook op om uitsluitsel te geven aan alle clubs die nu nog steeds wachten en in onzekerheid zitten. Een visie heeft tijd nodig, die tijd is voor wat ons betreft op. Niet wachten college, sportieve actie!

Margret Stolk

VSP 

 
Schriftelijke vragen aan college naar aanleiding van gedeeltelijke afsluiting Kilweg

Geplaats op Maandag 21 November 2016 door Margret Stolk.

Vandaag heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over het gedeeltelijk afsluiten van de Kilweg. Dit heeft met name consequenties voor VV Wieldrecht. Hieronder geven wij aan welke vragen wij hebben gesteld.

Geacht college,

Wij hebben begrepen dat u voornemens bent om een gedeelte van de Kilweg af te sluiten voor autoverkeer. Hierdoor is het voor bezoekers van VV Wieldrecht niet meer mogelijk om via een korte route op de parkeerplaats van de club te komen aan de kant van de Smitsweg.

De club heeft een zienswijze ingediend waarop zij twee weken geleden de teleurstellende reactie heeft gekregen dat het college toch vast wil houden aan het voornemen tot sluiting. 

Wij stellen u de volgende vragen:

1. Hoeveel zienswijzen zijn er ingediend en wat is de aard van de zienswijzen?

2. Wat is uw motivatie om de zienswijze van de club naast u neer te leggen?

3. Mocht u bij uw besluit blijven, wordt de club dan gecompenseerd voor de             kosten die gemaakt zijn voor het parkeerterrein? 

4. Kunt u motiveren waarom het college een keuze maakt voor meer                       autobewegingen in een woonwijk terwijl dit fors milieubelastend is?

 

Graag uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Margret Stolk

namens de VSP Dordrecht
Onze bijdrage aan de behandeling van de begroting van 2017

Geplaats op Woensdag 9 November 2016 door Margret Stolk.

Voorzitter,  in de verschillende commissies zijn goede discussies gevoerd over wat partijen met onze mooie stad willen.

De VSP legt zelf een aantal accenten bij de volgende onderwerpen:
Allereerst RTV Dordt wij blijven herhalen dat we het belangrijk vinden dat in een stad als Dordt een onafhankelijke omroep actief is en voor ons is dat RTV Dordrecht. De 2 keer 25.000 euro aan transitievergoeding die wordt voorgesteld kunnen wij niks mee voorzitter, of we, kan RTV Dordrecht niks mee want dan beginnen ze al in de rode cijfers in 2017. Daarom dienen wij een amendement in om de 50.000 euro bezuinigingen niet door te laten gaan en de dekking hiervoor halen we uit de post onvoorzien.

Het volgende onderwerp hebben wij ook al regelmatig aandacht voor gevraagd.
Buslijn 5 of wel zoals u zult begrijpen voorzitter een halte bij de Essenhof.
In de commissie is ons duidelijk geworden dat inmiddels alle partijen ervan overtuigd zijn dat bij de volgende concessie deze halte moet worden meengenomen.
Nu heeft de wethouder al wel een toezegging gedaan maar u kent mij voorzitter daar herinner ik hem graag nog even aan. Wij dienen dan ook een motie hiervoor in.

Dan het Praathuis voorzitter of te wel de voorzieningen in de stad dit is best lastig want we gaan natuurlijk niet overal over maar we willen well. En bij dit punt noem ik ook gelijk maar even iets anders voorzitter daar was vorige week ook al ophef over in de landelijke media en dat werd nog weer eens bevestigd toen mevrouw Stolk afgelopen zaterdag in het Waterwiel was...plassen op afspraak
Helaas is hier niet 1 2 3 een oplossing voor maar we dagen de wethouder wel uit om zo meteen in haar termijn haar visie te geven op hoe we het hier in Dordrecht voor de mensen wel fatsoenlijk kunnen regelen.
En dat geldt voor dit probleem voorzitter maar dat geldt natuurlijk ook voor de steunpilaren in onze Dordtse samenleving want niemand kan het alleen en of het nu is of later vrijwilligers en mantelzorgondersteuners zijn altijd nodig. 

Door de bezuinigingen is niets meer van wat het was er wordt aan uitholling gedaan steeds meer mensen komen in de problemen.

Werkgelegenheid creëren in de Drechtsteden verloopt moeizaam bedrijven reorganiseren of gaan failliet en honderden mensen komen weer zonder werk te zitten.
En mensen die werken worden opgejaagd neem het personeel van de zorginstellingen die worden op pad gestuurd met een mobieltje voorzien van een speciale app zodat ze gevolgd kunnen worden wanneer er tijdsoverschrijding plaats vind bij de zorgverlening.
Voorzitter het gaat niet goed het wordt tijd dat de wethouder in gesprek gaat met de zorginstellingen want ongeplande zorg wordt niet meer gegeven. Verpleegkundigen starten morgens om 7 uur en mogen het eerste bakje koffie nemen zij om 12 uur s 'middags ziet u het al voor u, in het stadskantoor.
Mooie uitspraken zijn er gedaan Wie zorg nodig heeft zal het krijgen er komt niets van te recht. Het draait allemaal om geld te korten om vervolgens op de plank te laten liggen.

En voorzitter de sport..het schiet maar niet op er wordt gepraat en gepraat misschien moeten het Praathuis wel bij FC Dordt onderbrengen zolang het bij praten blijft.  Wanneer gaan we nu eens echt voor die club zorgen en dan bedoel ik OMC en Movado en noem ze allemaal maar op voorzitter.

Neem nou Goed af ook daar wordt gepraat en gepraat het laatste contact is in juni van dit jaar met deze organisatie geweest. Voorzitter wanneer worden ook hier nu eens knopen doorgehakt? Er zal nu toch echt eens iets moeten gebeuren.

Voorzitter wij maken ons ernstige zorgen over de minima de leef kosten zijn te veel. Ze hebben geen algemene middelen waar ze in kunnen graaien. Er is meer te doen in de stad neem nu de ontmoeting en activiteitenruimten in de wijken. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten, hun verhalen kwijt en de zorgen die er zijn kenbaar kunnen maken. Laagdrempelige Wijk en ontmoetingsruimten ontbreken. Wat gaan we er aan doen Voorzitter? 


Meer woningen in de Drechtsteden vindt de provincie Voorzitter de jeugd heeft de toekomst geef ze dan ook die nodige woonruimte en bouw divers en betaalbaar.
Voorzitter, niets lijkt meer hetzelfde.Maar wat wel het zelfde blijft, Is de inzet van de VSP voor de ouderen in de stad.
Amendement RTV Dordrecht samen met D66 ingediend

De aangenomen Motie : 'Het Praathuis moet blijven'.

 


Onze woordvoering tijdens de Algemene beschouwingen

Geplaats op Dinsdag 11 Oktober 2016 door Margret Stolk.

Voorzitter, hoewel niets aan onze stad Dordrecht kan tippen waren wij als Verenigde Seniorenpartij toch wel even jaloers toen we het bericht gisteren in de krant lazen dat de gemeente Hendrik Ido Ambacht met een aantal partners gaat investeren in ouderen. Specifiek gaat het hier om woningen voor 80-plussers voor als ze ook met aanpassingen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Omdat hun zorg en veiligheid voorop staat.

U weet het voorzitter, wij grijpen ook iedere gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de zorg en veiligheid voor ouderen maar niet altijd met succes. De insteek van het college is namelijk dat we de zelfredzaamheid van onze inwoners moeten vergroten, jong en oud. Wij snappen wel wat hiervan de reden is, dat kost de gemeente natuurlijk minder geld. En dan kun je als je een begroting neerlegt ook bij de persconferentie zeggen dat je blij bent dat er niet meer bezuinigd hoeft te worden maar dat we weer moeten durven investeren.

Geïnvesteerd is er echt wel voorzitter en het zou het college sieren om dat toe te geven, een gemeentebestuur hoeft zich daar ook helemaal niet voor te schamen. Maar voor plannen met gewenste investeringen als bijvoorbeeld de - in onze ogen bodemloze - Put van Piet wel. Kijk, als het geld nu tegen de plinten klotst voorzitter dan heb je wat meer speelruimte voor dit soort zaken. Maar als je eerst vrijwel alle voorzieningen voor ouderen wegbezuinigt of gewoon toekijkt hoe organisaties in de stad dat doen, dan heb je eerst een andere schone taak voorzitter. Dan ga je eerst iets doen voor de mensen die je stad hebben opgebouwd.

Dan zorg je ervoor dat niet alleen de woonvoorzieningen op orde zijn maar ook dat er in iedere wijk een plek is waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze met elkaar een hapje kunnen eten tegen niet al te hoge bedragen. Gelukkig heeft wethouder Lambrechts al een toezegging gedaan dat er een ton in bepaalde accommodaties kan worden gestoken, daar zijn we blij mee. En voorzitter, ze is ook de uitdaging aangegaan om samen met ons naar partners te gaan in de stad zoals Trivire. Gewoon, om eens met elkaar te luisteren naar de mogelijkheden die er zijn om al die mooie initiatieven in de stad een plek te bieden. Niet vanuit de gedachte dat iets rendement op moet leveren in financiële zin, nee voorzitter, dat al dat werk door vrijwilligers rendement oplevert voor onze ouderen. De gemiddelde leeftijd neemt per slot van rekening alleen maar toe, meisjes die nu geboren worden zullen gemiddeld 93 jaar worden. Ach, natuurlijk ziet hun toekomst er anders uit en groeien zij op met hele andere spullen en technieken, met volop gebruik van social media. Dat geldt nog niet voor al onze ouderen nu, daar zijn dat soort technische snufjes vaak een brug te ver. Vandaar dat het zo belangrijk is dat met name voor onze ouderen onze lokale TV-zender in stand blijft. Zodat zij de nieuwtjes uit de stad kunnen volgen. We blijven ons als VSP dan ook veel zorgen maken over de bezuinigingen die weliswaar al eerder een goedkeuring hebben gekregen van een meerderheid van de raad. Maar dan moet ons toch even van het hart dat enige empathie vanuit wethouder Sleeking op dit dossier inmiddels ver te zoeken is.  De keren dat we het met elkaar in de commissie hierover hebben gehad bespeurden wij toch wel vanuit meerdere collega's een houding waaruit enige twijfel bleek of we er nu echt wel goed aan doen om de bezuinigingen bij RTV Dordrecht door te laten gaan. Wij laten dit punt dan ook nog niet los en zullen blijven pleiten voor behoud van de subsidie op het niveau van dit jaar en gaan hier ook een amendement voor indienen. En ja voorzitter, natuurlijk zal er wat moeten veranderen bij de omroep. En ja, er is veel niet goed gegaan. En ja, natuurlijk mag je je dan afvragen of we het hier dan over twee jaar weer over hebben. Maar voor de VSP betekent dit niet dat alles wat wèl goed gegaan is zomaar weggegooid wordt. Nee voorzitter, wij zien juist daardoor de uitdaging om met elkaar nu voor eens en voor altijd iets goeds neer te zetten. En wellicht kunnen we dat ook doen vanuit onze rol als centrumgemeente.

Voorzitter, toch ook nog even wat over mobiliteit. We hebben het er al vaker over gehad, fatsoenlijk vervoer naar en van de Essenhof of andere plekken die niet in de route passen van de bussen zoals lijn 5 omdat het dan te duur wordt. Durft wethouder Van der Linden de uitdaging aan om in de stad met partners te kijken naar alternatieven?

Als laatste punt de sport voorzitter. Niet alleen de mogelijkheden voor ouderen om tegen een redelijk tarief te kunnen sporten, nee, sporten is voor jong èn oud belangrijk en noodzakelijk. Goed voor je lijf, goed voor je geest. De sportparkenvisie hebben wij echter nog weinig beeld bij, helaas. Het duurt allemaal veel langer waardoor zelfs voor sommige clubs hun bestaansrecht in gevaar komt. Dat is het geval bij OMC voorzitter. De club moet weg, had allang weg moeten zijn. Ironisch genoeg, en daarmee sluit ik af voorzitter: het vertrek op de huidige locatie blijkt nog schrijnender vanuit de wetenschap dat dit nu precies de enige club is met kunstgras dat niet ter discussie staat.

Margret Stolk

Namens De VSP

 
Het Praathuis heeft een belangrijke functie in de wijk

Geplaats op Donderdag 29 September 2016 door Margret Stolk.

De Verenigde Seniorenpartij is altijd in de weer om ervoor te zorgen dat voorzieningen voor ouderen zoveel mogelijk geborgd blijven. Dat is niet makkelijk in deze tijd waarin 

 

Artikel 40 vragen – inzake bezuinigingen bij Stichting De Wielborgh

Geplaats op Woensdag 24 Augustus 2016 door Margret Stolk.

Geacht college,

Het zal u de laatste dagen niet ontgaan zijn, dat er in de media veel aandacht is besteed aan de bezuinigingen bij Stichting De Wielborgh. Voor ons als VSP is het onverteerbaar dat de zorg zo uitgehold wordt. Zeker omdat mensen bewust voor deze woonvorm hebben gekozen. Zij betalen vaak een hogere huur omdat zij dan gebruik konden maken van de zorg en activiteiten in het woon-zorgcomplex.

Wij zijn ons ervan bewust, dat wij hier te maken hebben met besluiten die op landelijk niveau 

 Margret Stolk tekent namens de VSP Dordrecht het Dordts manifest tegen eenzaamheid

Geplaats op Donderdag 16 Juni 2016 door Margret Stolk.


Vandaag organiseerde Humanitas samen met ContourdeTwern, Stichting MEE, Diaconaal Aandachts Centrum Dordrecht en Aafje een symposium over eenzaamheid. Tijdens dit symposium werd uitgebreid stilgestaan bij het begrip eenzaamheid en wat dit met mensen doet. De organiserende partijen, samen met diverse andere netwerkorganisaties, ondertekende het manifest ondertekenen dat oproept tot commitment om zich in te zetten voor kwalitatieve aanpak van eenzaamheid op basis van samenwerking en communicatie met andere zorgaanbieders.
Margret Stolk tekende namens onze partij het manifest. (zie foto, Jeroen Niemeijer)

Eenzaamheid komt onder alle leeftijdsgroepen en in alle lagen van de bevolking voor: chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, jongeren, alleenstaande ouders, immigranten, mantelzorgers, werkzoekenden, dak- en thuislozen enz. In Dordrecht geeft 34% van de inwoners van 19 jaar en ouder aan zich matig eenzaam te voelen en 5% ernstig. Mensen vinden het moeilijk toe te geven dat ze eenzaam zijn. Eenzaamheid kan leiden tot verlies van zelfvertrouwen en depressiviteit.

Tijdens het symposium sprak Gerine Lodder, postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen over eenzaamheid onder jongeren. De andere spreker, Jeannette Rijks, zelfstandig onderzoeker, ontwikkelaar van de methodiek "Creatief Leven" sprak over de aanpak van eenzaamheid. Dit alles onder de leiding van dagvoorzittter Kees Thies, journalist, publicist en columnist. Voor de luchtige noot zorgde het duo De Jochies en door Clowns.

 
Onze bijdrage bespreking in de gemeenteraad van 15 juni 2016 van de jaarrekening 2015.

Geplaats op Donderdag 16 Juni 2016 door Margret Stolk.

Voorzitter

In de eerste plaats dank van de VSP voor de aandacht en de woorden die u hebt besteed aan het plotseling overlijden van ons gewaardeerd raadscommissielid Nijs Blokland. Een man van 'geen woorden maar daden' is ons ontvallen en onze gedachten zijn bij zijn familie die net als wij geschrokken is door dit plotselinge, onverwachte verlies.

Voorzitter

De VSP heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2015, vorig jaar heb ik aangegeven tijdens de behandeling van de jaarstukken 2014 dat het telraam van mijn fractie overuren had gemaakt. De stukken van 2015 geven een ander beeld en onze dank gaat daarvoor uit naar wethouder Mos die dit als portefeuillehouder goed onder controle heeft. Over de cijfers hoeven we dan ook weinig te zeggen voorzitter en we beperken ons tot het aanstippen van een aantal onderwerpen die voor de VSP belangrijk zijn.

Diverse posten die gerelateerd zijn aan de WMO zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, laten een overschot zien wat betekent dat er minder op deze posten is uitgegeven dan begroot. Dat lijkt op zich gunstig maar toch vinden wij het jammer dat budget wat binnen dit domein overblijft niet ingezet wordt of tenminste voor ons niet waarneembaar ingezet wordt voor ouderen en een van de zaken war we dan aan denken kom ik zo op terug voorzitter.

Eerst het volgende: het college geeft aan dat de klanttevredenheid rond de WMO huishoudelijke hulp hoog is. Alles onder controle dus en we houden er ook nog eens, ik meen, 1 miljoen op over. Toch bereiken ons nog steeds te regelmatig signalen waaruit blijkt dat de aangeboden hulp niet voldoende is. Hoe verklaart het college dit verschil? Ligt dat aan de wijze van ondervraging of de interpretatie van de uitkomst?

Daarom willen we als VSP met het college zoeken naar een weg waarin de kans op 100% overeenkomst tussen vraag naar - en aanbod van huishoudelijke hulp het grootst is. Dan denken wij bijvoorbeeld aan een insteek op de keukentafelgesprekken die zodanig is dat de reële zorgvraag echt duidelijk in beeld is, ook al zegt iemand: dat kan ik zelf wel, we hebben het er in de Drechtsteden gisterenavond ook nog over gehad. Misschien is het een idee om hier als college eens een second opinion op te laten doen om ervoor te zorgen dat de procedure zoveel mogelijk wordt verbeterd richting die 100% die ik eerder aangaf.

Dan kom ik even terug op het overschot op de diverse posten op het terrein van de WMO. Als VSP pleiten we steeds weer om meer ouderen te laten bewegen, net als Doe Effe gezond bij jongeren. Mensen die sporten en bewegen hebben een reden om de deur uit te komen voorzitter, ontmoeten andere mensen en blijven fitter. Dat zijn allemaal belangrijke factoren voor een groep waar eenzaamheid naar verhouding te veel aanwezig is. We horen graag van de wethouder of onze waarneming dat hier helaas nog steeds minimale inzet op is klopt en mocht dat antwoord bevestigend zijn zal de VSP bij de kadernota hier op terugkomen want voor ons is dat een essentiële manier van hoe je met senioren omgaat.

Op het programma Duurzaamheid ook een opmerking voorzitter. Vorig jaar hebben we als VSP gevraagd hoe het kan dat de energiekosten van het Koetshuis zo hoog lagen. Nu we door de jaarrekening  heen gingen komen we tot de conclusie dat we daar eigenlijk nog helemaal geen antwoord op hebben en dagen de wethouder uit ons die alsnog te geven J.

Voorzitter, de Nieuwe Dordtse Biesbosch is een project dat de groene en blauwe ruimte versterkt zoals er mooi staat, de landschappen en het water. Voor de VSP hoefde er niet zoveel te veranderen aan de Biesbosch maar één van de dingen die wij eerder hebben aangehaald is het opknappen van de Viersprong en we zien van alles binnen dit programma maar daar zien we niets over vermeld staan. En we zien wat fases voorbij komen m.b.t. de landbouwweg en we hebben het idee dat de vorderingen op schema liggen maar we zijn wel nieuwsgierig wanneer de weg af is, of misschien is dat al het geval en dan horen wij dat graag.

Als laatste voor nu het DKCC voorzitter, het Drechtstedelijk klantcontactcentrum. Hierbij is een post van 86.000 euro doorgeschoven naar 2016 door tijdgebrek, dus de invoering is vertraagd, dat kan altijd gebeuren voorzitter. Inmiddels is ons bekend dat nu het Stadskantoor moet worden verbouwd omdat het DKCC zo groot is geworden en de vraag is nu voorzitter of het nou wel of niet in 2015 bekend was dat hiervoor een verbouwing moest gaan plaatsvinden want we kunnen daar niets van terugvinden.

En om even bij het DKCC te blijven... dienstverlening voorzitter! Sinds een tijd kunnen klanten van de Stadswinkel hun paspoort en zo alleen betalen met pinnen en we hebben ons daar vooraf  ongerust over gemaakt. Voor veel ouderen geldt dat zij hier een drempel voor over moeten en er ook vaak iemand mee moet die ervoor zorgt dat er betaald kan worden. Wat zijn de geluiden uit de praktijk, dus in welke mate zijn er belemmeringen voor klanten doordat er alleen gepind kan worden, wat zijn de ervaringen? Wie weet zijn onze zorgen dan wel helemaal weg voorzitter! Tot zover mijn eerste termijn, dank.

Margret Stolk

Namens de VSP


Antwoorden van wethouder van der Linden op onze vragen over de Drechthopper

Geplaats op Woensdag 15 Juni 2016 door Margret Stolk.

Geachte mevrouw Stolk,

Met excuses voor de vertraging ontvangt u hierbij de beantwoording op uw vragen m.b.t. de Drechthopper.

De Drechthopper haalt en brengt mensen op verzoek. Mensen worden van deur tot deur gebracht, of van deur naar 'halte' en andersom. Deze 'halte' is meer een centrale afspreekplek en is ontstaan om misverstanden te voorkomen tussen passagiers en chauffeur. Het bordje "halte" is gemaakt omdat dit het duidelijkst is voor passagiers.

Door de herinrichting van het Achterom en Bagijnhof is de centrale opstaplocatie van de Drechthopper enkele keren verplaatst. Voor de herinrichting was de centrale opstaplocatie gesitueerd op het Bagijnhof nabij de zij ingang van de Hema. Wachtende passagiers konden dan in het portaal van de Hema wachten totdat de Drechthopper er aan kwam.

Tijdens de werkzaamheden is de centrale opstaplocatie van de Drechthopper tijdelijk verplaatst naar het pleintje voor de Hema, naast het 'Lindershuis' (Achterom). Daar stond toen een eenvoudig bankje. Na de herinrichting is de halte verplaatst naar de grote bank op de hoek Bagijnhof - Johan de Wittstraat. Wij zijn ons er van bewust dat hier geen winkel-ingang aanwezig waar de passagiers kunnen schuilen voor de regen. Destijds is voor deze locatie gekozen vanwege de ruimte voor de Drechthopper om te keren op het pleintje voor het 'Meetinghouse' (oude Spaarbank). Dit is destijds afgestemd met de Drechthopper. Voordeel van deze locaties is dat de reizigers van de Drechthopper gebruik kunnen maken van twee openbare banken: een kleine tegen de hoge entree van de Mediamarkt en van de grote houten bank.

De kleine bank tegen de verhoogde entree is niet aan te passen. De grote houten bank biedt (buiten regenachtig weer) voldoende gelegenheid om aangenaam op de Drechtopper te wachten. Bij de situering van de bank is immers rekening gehouden met de zon. De bank wordt dan ook goed gebruikt, ook door andere mensen dan de Drechthopper-reizigers.

Het plaatsen van een overkapping (op deze locatie in de openbare ruimte) is ruimtelijk en functioneel niet wenselijk. Daar zijn vele redenen voor. De bank zal dan meer gebruikt gaan worden door zwervers of door hangjongeren. De passagiers van de Drechthopper zullen dan weinig tot geen ruimte en dus comfort hebben om op de Drechthopper te wachten. De Drechthopper kent geen haltes en dus ook geen abri's zoals bij een bushalte. Abri's worden bovendien niet door de gemeente geplaatst maar door een bedrijf (buitenreclame en abri's). Er is bovendien geen ruimte voor een abri en de zitcapaciteit van een abri is beperkt.

Wat wel te onderzoeken is, is een terugkeer naar de oude/oorspronkelijke locatie. Het is wellicht mogelijk om de centrale opstaplocatie terug te verplaatsen naar het Bagijnhof bij de zij ingang van de Hema. Hier is ook de halte van de citybus 10 aanwezig. Passagiers kunnen gebruik maken van de aanwezige bank en tijdens neerslag kunnen zij schuilen onder de luifel van de Hema. Om deze locatie te realiseren zal dit eerst kortgesloten moeten worden met de Drechthopper en Arriva. Keren van de Drechthoppper kan op het pleintje voor de Hema (Achterom/Raamstraat) of op de huidige locatie (hoek Bagijnhof - Johan de Wittstraat). Als iedereen akkoord is kan uitvoering plaatsvinden door het 'haltebord' naar de nieuwe locatie te verplaatsen. Dit kan betaald worden uit de bestaande middelen (verkeersmaatregelen).

Met vriendelijke groet,

H. van der Linden,

wethouder


Daar zit je dan.........

Geplaats op Woensdag 25 Mei 2016 door Margret Stolk.

Veel ouderen zitten alleen en voelen zich eenzaam. Teveel ouderen. Daarom agenderen wij als Verenigde Senioren Partij regelmatig de bestrijding van de eenzaamheid van ouderen.

 Er gebeurt best het een en ander door verschillende organisaties in de stad zoals MEE, Humanitas en de Sociale Teams. Er wordt geprobeerd om bijvoorbeeld

 

 Halte Drechthopper
Wij hebben vragen gesteld aan het college over de Drechthopper

Geplaats op Maandag 14 Maart 2016 door Margret Stolk.

Dordrecht, 14 maart 2016

Geacht college,

Voor mensen die 75+ zijn of een WMO-indicatie hebben, is er de Drechthopper.
Door de jaren heen heeft de Drechthopper zich ontwikkeld tot een voorziening waardoor veel mensen zo mobiel mogelijk kunnen zijn en als Verenigde Seniorenpartij zijn wij daar verheugd over. Wij zijn echter minder blij met de halte in het centrum op de hoek van het Bagijnhof en de Johan de Wittstraat. Er kan hier weliswaar gewacht worden op een bank maar bij slecht weer zoals regen is er geen mogelijkheid om overdekt te wachten.

Daarom stellen wij u de volgende vragen:

- bent u ermee bekend dat sinds de verplaatsing van de halte 

  voor de Drechthopper de mogelijkheid tot overdekt wachten door 

  gebruikers is vervallen?


- bent u het met ons eens dat juist deze doelgroep op de plek van de halte wel     

   overdekt zou moeten kunnen wachten in verband met de vaak verminderde 

   mobiliteit?

- welke opties ziet u om bij deze halte overdekt wachten mogelijk te maken?

- kunt u ons aangeven welk bedrag hier dan mee gemoeid is en of deze 

   voorziening uit de bestaande middelen betaald zou kunnen worden?


Wij kijken uit naar uw antwoorden en zetten in op een mooie en gezamenlijke oplossing voor de gebruikers van de Drechthopper!


Met vriendelijke groet,

Margret Stolk

Namens de VSP

 


Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Geplaats op Zondag 13 Maart 2016 door Henk Tazelaar.

De telefoon stond niet stil. Velen met een gehandicapten parkeerkaart moesten een nieuwe keuring ondergaan.

De klacht was dat de meesten een langdurige handicap hadden en het belachelijk vonden dat ze opnieuw moesten worden gekeurd.

In eerste instantie vonden wij dat ook maar na verder uitdiepen waren er door de keuringsarts geen aantekeningen gemaakt op de dossiers.

Hoe moet een Wethouder of ambtenaar dan weten of herkeuring niet hoeft?

De tip die wij als VSP Dordrecht mee willen geven is: ' Wees alert bij de keuringen en laat aantekeningen maken om in de toekomst onnodig geld uit te geven'

Er zijn veel klachten over het onderhouden door onze Gemeente van het groen en het bestratingsvuil in de wijken en het schoonhouden daarvan. Veegmachines blijken niet de resten bladeren en ander afval mee te nemen maar alleen te verplaatsen. Daardoor komen er veel losliggende takken en vuil in het groen.

Natuurlijk mag u ons, VSP Dordrecht, daarover benaderen maar in de eerste instantie moet u echt de wijklijn bellen wordt hier aan geen gehoorgegeven horen wij dat graag.

Dan het gat in de stadsbrug om naar een water terras te gaan vraagt veel onbegrip. Ook de VSP is van mening dat een plateau aan de zijkant van de brug met een trap naar beneden makkelijker is te realiseren dan de constructie van de brug aan te passen met veel minder gemeenschapsgeld. De kans dat er zich toch nog onvoorziene omstandigheden voordoen

is niet de eerste keer. Wij blijven de besprekingen hierover zeer kritisch volgen.
De Spuiboulevard, een gedeelde visie?

Geplaats op Woensdag 3 Februari 2016 door Margret Stolk.

De VSP is verheugd dat de gemeente samen met projectontwikkelaars aan de slag is gegaan om een visie te maken voor de Spuiboulevard. Wat zou er gesloopt kunnen worden, willen we er wonen of werken en hoe willen we dat het eruit ziet?

De eerste plannen zijn er ook al voor de locatie van het pand waar de ANWB zat. Appartementen, mogelijk gecombineerd met winkels en/of horeca in de plint, die voor een groot gedeelte naar eigen wens in te delen zijn. Een mooie en welkome ontwikkeling.

Ook het Belastingkantoor en het Stadskantoor zijn gebouwen die verruild kunnen worden voor nieuwbouw, zowel voor wonen als werken. Toch zal de VSP steeds benadrukken dat we goed moeten kijken naar de verdeling van de vierkante meters. Er is nu veel leegstand, zowel in kantoorruimtes als bij winkelpanden. Kijk dus goed met elkaar hoe nieuwe ontwikkelingen daar op inspelen. Niet gaan bouwen voor weer nieuwe leegstand.

Door de ontwikkelingen op en rond de Spuiboulevard verschuift de kern van het winkelgebied. De winkeliers op bijvoorbeeld de Voorstraat krijgen het hierdoor richting toekomst niet makkelijker. Belangrijk is voor de VSP dat leegstaande winkels gevuld kunnen worden met kunstenaars en startende ondernemers zodat het levendig blijft. De gemeente moet de samenwerking tussen de vastgoedeigenaren en potentiële huurders hiervoor stimuleren.

En wat betreft wonen op de Spuiboulevard, dat zou een perfecte plek zijn voor veel ouderen. Wij zien als VSP dan ook graag dat bij het uitwerken van de visie dit aspect wordt meegenomen. Waar nu het Stadskantoor staat is een prachtige centrale plek om te wonen als je minder mobiel bent. Als een ontwikkeling gecombineerd wordt met voorzieningen als een huisartsenpraktijk en een ruimte om elkaar te ontmoeten, zou dat voor ons als VSP het mooiste zijn!

Margret Stolk VSP

Foto van Thymen Stolk

 


Genoeg te doen, ook in 2016

Geplaats op Donderdag 17 December 2015 door Margret Stolk.

Zoals alle jaren heeft VSP Dordrecht zich het ook het laatste jaar voor allerlei zaken ingezet om de belangen van de ouderen en alle overige bewoners van de stad zo goed mogelijk te behartigen. Dat is niet altijd makkelijk omdat we voor veel zaken afhankelijk zijn van wat er in de landelijke politiek wordt besloten. Gevolgen voor veel mensen zijn er dan vaak wel, met name voor diegenen die het financieel al niet makkelijk hebben. Al kunnen wij er weinig invloed op uitoefenen, we blijven dit zowel in de Dordtse raad als in de Drechtraad benadrukken.

We blijven strijden om de eenzaamheid van ouderen te verminderen, we blijven strijden voor behoud van voorzieningen in woonzorgcomplexen en verzorgingstehuizen, we blijven strijden voor meer middelen voor de voedselbank zodat zij de mensen die het hardst getroffen worden in ieder geval van eten kunnen voorzien.

We hebben aandacht gevraagd voor de brandveiligheid in appartementencomplexen. Regelmatig maken scootmobiels kortsluiting en juist degenen die minder mobiel zijn kunnen dan met moeite wegkomen. De VSP vind het noodzakelijk dat eigenaren van complexen hierop aangesproken worden en maatregelen treffen.

Dit zijn een aantal punten waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Nu op naar 2016! Het eerste waar wij mee aan de slag gaan is om een overdekte halte voor de wachtenden op de Drechthopper aan de Johan de Wittstraat te laten realiseren. Heeft u ook onderwerpen die bij uitstek geschikt zijn voor ons als VSP Dordrecht? U kunt altijd contact opnemen.
Een compliment voor de mantelzorgers

Geplaats op Donderdag 17 December 2015 door Margret Stolk.

In de raadsvergadering van 15 december jl. hebben wij, de Verenigde Senioren Partij Dordrecht, samen met het CDA, GroenLinks, PvdA en CU/SGP een motie ingediend om het resterende budget over 2015 van bijna een half miljoen euro voor mantelzorgers in Dordrecht te behouden. Uit dit budget zal nu onder meer een mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaubonnen worden uitgedeeld aan de mantelzorgers die bekend zijn bij de gemeente. Zij kunnen deze bonnen besteden bij Dordtse ondernemers.

Het resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2016 en kan gebruikt om de ondersteuning aan mantelzorgers verder uit te rollen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een catalogus waar mantelzorgers uit kunnen kiezen voor wat zij denken nodig te hebben. Denk bijvoorbeeld aan iemand die de zorgtaken overneemt om een weekend bij te tanken van de zware taken.

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in de zorg voor hun naasten, veelal familie of vrienden. De VSP heeft al heel vaak aangegeven dat wij het heel belangrijk vinden om hen te ondersteunen bij hun zorgtaken. Zeker nu mantelzorgers in onze maatschappij steeds belangrijker worden door de terugtrekkende overheid. Niet iedere mantelzorger heeft hetzelfde nodig en dus is maatwerk bij de wijze van ondersteuning zeer gewenst.

Hieronder ziet u de complete tekst van de motie

 
Wij hebben, samen met de Partij van de Arbeid, op donderdag 26 november artikel 40 vragen gesteld aan het college over (her)keuringen voor een gehandicapte parkeerkaart.

 
Hart voor de bewoners, Hart voor Zuid-Holland Zuid

Geplaats op Woensdag 18 November 2015 door Margret Stolk.

Na een succesvolle pilot gaat "Hart voor Zuid-Holland Zuid" met ingang van 1 januari 2016 in Dordrecht officieel van start. Bij deze vorm van burgerhulpverlening worden beschikbare AED's (Automatische Externe Defibrillatoren) op openbare locaties ingezet bij een acute hartstilstand.

De hulpverlening overbrugt de tijd die het een ambulance kost om ter plekke te komen waardoor meer mensenlevens worden gered. Het draagbare apparaat helpt namelijk via gesproken opdrachten bij het reanimeren.

Ondanks dat het hier gaat om een niet-wettelijke taak van de gemeente steunt de VSP dit project van harte. Er zijn veel vrijwilligers die hieraan meewerken. De zogenaamde 'reanimatie bekwame vrijwilligers' kunnen met een minuut of 2 ter plaatse zijn waar een ambulance er zo'n 12 minuten over doet.

Ook de inzet van vrijwilligers na reanimatie bij de ondersteuning van de patiënt en of nabestaanden is voor de VSP een ultieme vorm van burgerparticipatie. Er voor elkaar zijn is zeker in deze tijd iets waar we niet meer zonder kunnen.

Het verheugt ons dat er nog steeds zoveel mensen bereid zijn zich belangenloos in te zetten voor een ander.

Wij danken ook de Regionale Ambulancevoorziening voor de begeleiding van deze vorm van dienstverlening.

Door zo goed mogelijk samen te werken wordt de overlevingskans bij een hartstilstand een stuk groter. Met de huidige hulpverlening overleeft 10% van de personen en door deze inzet van geregistreerde burgerhulpverlening kan dit stijgen naar 25%.

De VSP hoopt dat dit percentage nog hoger zal worden, jong of oud, ieder leven is er een!

Margret Stolk
 

De unaniem aangenomen motie die wij samen met BVD hebben ingediend

 


Begrotingsbijdrage VSP 2016

Geplaats op Donderdag 12 November 2015 door Henk Tazelaar en Marget Stolk.

 

Voorzitter:

Het was geen filosoof die het zei

Ook geen Engelse schrijver'

Het was mijn vader die het zei

Als ze niet horen willen zullen ze het voelen.

En voorzitter 'ze voelen het',

Ze voelen het in hun portemonnee en in de zorgverlening

We hebben het hier over de minima en zorg behoeftige

Een nieuw jaar breekt aan met grote Onze motie Het tij keren is aangenomen

Geplaats op Donderdag 12 November 2015 door Margret Stolk.

Deze motie Is met een meerderheid in de gemeenteraad van 11 november 2015 aangenomen.

Wij als VSP vinden dat het in het belang van ouderen is dat de bestaande accommodaties in het Sterrenwiel, het Waterwiel, het Polderwiel en het Stadswiel voor welzijnsactiviteiten

 
De motie die wij samen met de PvdA en GroenLinks hebben ingediend.

 
Woordvoering eenzaamheid ouderen en Wielen

Geplaats op Woensdag 11 November 2015 door Henk Tazelaar.

Een nieuw jaar breekt aan met grote veranderingen.
2016 zal nog meer in het teken staan van de 3 decentralisaties. De gevolgen worden steeds duidelijker en die zijn niet goed voorzitter. Neem nou  de woonzorgcomplexen zoals bijvoorbeeld De Wielen, deze worden steeds verder uitgekleed. De ontmoetingsruimtes en de restaurants worden gesloten. Geen  24 uurs permanente zorg Já voorzitter daar zit je dan. In je eentje terwijl je juist speciaal voor dit soort woonvorm hebt gekozen vanwege al die voorzieningen. Wat blijft er voorInterview met Henk Tazelaar over brandveiligheid opladen scootmobielen RTV Dordrecht Radio

Geplaats op Zaterdag 31 Oktober 2015 door De fractie.
Brief aan college ten aanzien van brandveiligheid wooncomplex Admiraliteit over het stallen en opladen scootmobielen

Geplaats op Vrijdag 23 Oktober 2015 door Henk Tazelaar.

Aan: Burgemeester en Wethouders

Dordrecht, 21oktober 2015

Kopie Gemeenteraad.

Onderwerp: Plaatsing scootmobielen appartementencomplexen.

Geachte heer Sleeking,

Steeds meer mensen maken gebruik van een scootmobiel en plaatsen die in wooncomplexen in de gangen bij hun voordeur. Wij maken ons zorgen over de brandveiligheid. Landelijk gezien raken er jaarlijks 18 scootmobielen, waarschijnlijk door  VSP (Nijs Blokland) op stage bij HVC

Geplaats op Woensdag 14 Oktober 2015 door Nijs Blokland.

Op donderdag 8 oktober bracht ik een bezoek aan HVC. Om 9.00 uur werden wij ontvangen door onze gids, mevrouw Eljo Vos. Zij dwong al direct respect bij mij af toen ik hoorde dat zij reeds om 05.30 uur in de auto zat om tijdig in Dordt te zijn. Zij werkt bij het moederbedrijf van HVC in Alkmaar en woont in Den Helder. 

 Jezelf zijn = niet zo vanzelfsprekend

Geplaats op Zaterdag 3 Oktober 2015 door Margret Stolk.

Deze week stond Dordrecht in het teken van "jezelf zijn = niet zo vanzelfsprekend".

Vrijdagmiddag werd er door Contourde Twern en R Newt Dordrecht in opdracht van de Stuurgroep Regenboogstad in zorgcentrum De Prinsemarij in Dordrecht een bijeenkomst georganiseerd

Een middag in het kader van

 Onze inbreng op het reddingsplan Stichting ToBe in de gemeenteraad van 29 september 2015.

Geplaats op Vrijdag 2 Oktober 2015 door Margret Stolk.

Voorzitter ik citeer even uit ons eigen verkiezingsprogramma, de VSP zet zich in voor een breed cultureel aanbod en wil daarom geen bezuinigingen op ToBe, bibliotheken, muziekonderwijs en culturele voorzieningen op wijk niveau. Einde citaat.

Geen bezuinigingen voorzitter, maar 

 Blijvende aandacht voor ouderen

Geplaats op Vrijdag 2 Oktober 2015 door Margret Stolk.

 

Van 24 september t/m 3 oktober is het de Week van de Eenzaamheid. In het hele land zijn er activiteiten georganiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook ouderen konden deze week op veel plekken terecht onder het motto; "Kom erbij & verbind".

Fantastisch dat hier aandacht voor 

 Week van de democratie levert veel ideeen op

Geplaats op Zondag 20 September 2015 door Margret Stolk.

Op zaterdag 19 september heeft de gemeenteraad de Week van de democratie afgesloten. 's Ochtends werden de ideeënbussen opgehaald uit de wijken die de week ervoor in zes wijken waren geplaatst. In de middag waren alle raads- en commissieleden te vinden op het Stadhuis waar zij de inwoners van de Kritisch blijven kijken naar de decentralisatie en de gevolgen er van

Geplaats op Maandag 14 September 2015 door Margret Stolk.

Het reces is weer voorbij maar de problemen bij vele mensen met een minimum inkomen zijn gebleven.

Het is treurig om mensen aan de telefoon te krijgen die vertellen, dat als zij zorg nodig hebben die echt noodzakelijk is, dit zelf maar moeten betalen. Ook zijn er mensen die een hoge eigen bijdrage hebben waardoor zij financieel niet meer rond kunnen komen. Zo komen steeds meer mensen door de decentralisatie van de zorg in de financiële problemen. En dat is nog maar het begin. Financiële problemen leiden als ze langer aanhouden tot stress, eenzaamheid en een verslechtering van de gezondheid. 

 Wij hebben artikel 40 vragen aan het college inzake hulpverlening ouderen en chronisch zieken gesteld

Geplaats op Zaterdag 1 Augustus 2015 door Margret Stolk.

Vandaag 31 juli 2015 heeft onze fractie artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake hulpverlening ouderen en chronisch zieken

We zien de laatste tijd steeds meer berichten in de media over dat de zorgvraag fors Onze inbreng op het sportdossier tijdens de de kadernota en Agenda voor de Stad

Geplaats op Woensdag 29 Juli 2015 door Margret Stolk.

Voorzitter, ik ben geen twijfelaar, maar als het gaat over de sportparkenvisie weet ik niet meer waar ik het nog over zou moeten hebben en of het überhaupt wel zinvol is om er nog iets over te zeggen. En toch probeer ik het nog een keer!

Het is u niet onbekend dat de VSP zeer kritisch is op dit dossier.

Voorzitter en dit zijn wij niet voor niets.  Wij hebben in de commissie aangegeven dat de toekomstvisie sportparken Dordrecht, geen toekomstvisie is. Wij zien het net als onze overige collega's eerder als een startnotitie.

De VSP betreurt het dat 

 Kadernota 2016

Geplaats op Woensdag 8 Juli 2015 door Margret Stolk.

Voorzitter er zijn mensen die denken dat ze de toekomst kunnen voorspellen door in een glazen bol te kijken. Er zijn ook veel mensen die dachten door in de kadernota 2016 te kijken een oplossing te kunnen vinden voor de vele problemen in onze stad.
Maar helaas voorzitter, voor wat betreft de punten die voor ons als VSP heel erg belangrijk zijn wordt er geen Toekomstvisie sportparken

Geplaats op Woensdag 24 Juni 2015 door Margret Stolk.

Een toekomstvisie sportparken Dordrecht, een toekomstvisie die in juni op tafel zou liggen. Een toekomstvisie die een integrale visie zou zijn....

Hij ligt op tafel. Het is juni maar of er nu sprake is van een integrale sportvisie, de VSP vindt van niet.

Wij hadden verwacht dat duidelijk zou zijn hoe Onze woordvoering Jaarrekening 2014

Geplaats op Zaterdag 20 Juni 2015 door Margret Stolk.

 

Voorzitter, mijn telraam heeft de laatste weken overuren gemaakt.

Samen met de fractie heb ik de resultaten van 2014 op een rijtje gezet voor wat betreft de onderwerpen, die belangrijk zijn voor de senioren in de stad.

En natuurlijk begin ik met de meevaller op de WMO huishoudelijke 

 

 

 

 Sport in de wijk is sport dichtbij

Geplaats op Donderdag 28 Mei 2015 door Margret Stolk.

De discussie over de sportparken en accommodaties is de laatste tijd weer opgelaaid. Er wordt door het college gewerkt aan een integrale sportvisie. Deze visie moet ervoor gaan zorgen dat in beeld is waar herstructurering kan plaatsvinden en welke sportparken eventueel op termijn verdwijnen. De sportclubs worden betrokken bij het opstellen van de visie, tenminste zo luidt het bericht vanuit Wij maken ons grote zorgen over schurft bij Het Waterwiel (Stichting de Wielborgh)

Geplaats op Donderdag 21 Mei 2015 door Henk Tazelaar en Margret Stolk.

Enkele weken geleden werd bij ons bekend dat er schurft was uitgebroken bij Het Waterwiel van de stichting De Wielborgh. Onze fractie heeft direct contact opgenomen met de Raad van Toezicht en de bestuurder van de stichting en wethouder Lambrechts. 

 Wij hebben opnieuw, samen met Groenlinks, de PvdA en de SP vragen gesteld aan wethouder Reynvaan over OMC

Geplaats op Zondag 15 Maart 2015 door Margret Stolk.

Wij hebben wederom met de oppositiepartijen Groenlinks, PvdA, en de SP aan wethouder Reynvaan in de commissievergadering van 10 maart 2015 vragen gesteld over voetbalclub OMC.

A. de rechter heeft uitgesproken dat het contract met OMC niet rechtsgeldig is. Hoe hebt u aanhoudend kunnen uitgaan van de rechtsgeldigheid van een niet ondertekent contract?

B. Was u er zich van bewust 

 Werkgelegenheid 50+ en de zorg centraal bij politiek café

Geplaats op Zaterdag 14 Maart 2015 door Margret Stolk.

Op donderdag 12 maart werd tijdens ons politiek café al snel duidelijk waar de grootste zorgen liggen bij onze senioren. Naast aandacht voor werkgelegenheid kwamen ook de verlaging van de pensioenen, de vermindering van de koopkracht en de effecten van de decentralisaties aan de orde. Henk Krol (Tweede Kamerlid) en John Struijlaard (lijsttrekker 50PLUS in Zuid-Holland) deden actief mee aan de discussie en beantwoordden vragen vanuit de zaal.
Ton Wulfert van de Stichting 50+ Drechtsteden deed een oproep Wij organiseerden op donderdag 12 maart een zeer geslaagd politiek cafe . Alle Dordtse partijen waren vertegenwoordigd. De opkomst was bijzonder goed en, ook niet onbelangrijk, er werd stevig gedisscusseerd! (fotos' Wim van de Pol)

vlnr Margret Stolk, Henk Krol, John Struijlaard, Henk Tazelaar, Youri Vroon en Nijs Blokland
Artikel 41 vragen gesteld aan het college inzake Sportpark De Corridor betreffende OMC.

Geplaats op Woensdag 4 Februari 2015 door Margret Stolk.

Geacht college,

 

Gelet op de actuele ontwikkelingen in dit dossier willen wij u de volgende art 41 vragen voorleggen.

Deze vragen zijn aanvullend op onze artikel 40 vragen, de art 41 vragen van D66 over de Sportraad en hetgeen besproken is in de raad van 16 december 2014 tijdens de behandeling van agendapunt Sportpark Corridor.

Conform artikel 41 Reglement van Orde van de Gemeenteraad verzoeken we u deze vragen schriftelijk te beantwoorden voor de Raadsvergadering van 17 februari 2015 waar vragen en antwoorden als bespreekpunt zijn geagendeerd.

1. Heeft de wethouder inmiddels, conform haar toezegging in de raadsvergadering van 16 december jl., met het bestuur OMC gesproken?  Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee waarom niet?

2. We hebben vernomen dat OMC het nieuwe huurcontract niet wil ondertekenen. Is dit correct? Zo ja, wat is hierop de reactie van het college geweest? En wat zijn de gevolgen voor OMC en voor de gemeente?

3. Afgelopen dinsdag 3 februari 2015 werd OMC geconfronteerd met het plaatsen van een hekwerk en verplaatsen van de lichtmast. Deze posten staan inderdaad opgenomen in het raadsbesluit van 16 december 2014. Gelet op de afspraak dat goed en tijdig met OMC gecommuniceerd zal worden, de volgende vraag: Is OMC hiervan op de hoogte gesteld. Zo ja, op welke wijze en op welk moment? Zo niet, wat is hiervan de reden?

4 In navolging op vraag 3. Wie heeft de opdracht tot plaatsing van het hekwerk en verplaatsing van lichtmast gegeven?

5 Welke werkzaamheden- die hier niet zijn genoemd worden er nog meer uitgevoerd?

Met vriendelijke groet,

Margret Stolk, namens de VSP

Kitty Kruger, namens GroenLinks

Ronald Portier, namens de SP

Jacqueline van den Bergh, namens de PvdA

 
VSP Dordrecht stelt, samen met Groenlinks en de SP, Artikel 40 vragen over Sportpark Corridor

Geplaats op Vrijdag 19 December 2014 door Margret Stolk.

Samen met Groenlinks en de SP hebben wij als VSP Dordrecht Artikel 40 vragen over Sportpark Corridor gesteld aan wethouder Rinette Reynvaan.

 De fracties VSP, GL en SP zijn teleurgesteld  

 

 Moties door ons ingediend. De toelichting

Geplaats op Woensdag 19 November 2014 door Henk Tazelaar en Margret Stolk.

Als VSP Dordrechte hebben wij tegen de begroting gestemd. Dit omdat wij niet akkoord gaan met de € 600000,-- extra bezuinigingen die de coalitie heeft voorgesteld op de zorg.

Tijdens de afgelopen Gemeenteraadsvergadering 3 moties ingediend.

Motie 1: Wijk voor wijk

De stichting wijk voor wijk Deze motie is unaniem aangenomen
VSP Dordrecht doet oproep aan alle politieke partijen om misstanden in de Zorg tegen te gaan

Geplaats op Dinsdag 18 November 2014 door Henk Tazelaar.

Onze fractievoorzitter Henk Tazelaar heeft in de gemeenteraad een oproep gedaan in de aan alle politieke partijen. Deze oproep is gedaan om aandacht te vragen voor misstanden in de zorginstellingen om Staatssecretaris Van Rijn duidelijk te maken dat het zo niet langer kan en er geld bij moet. Er is deskundig personeel genoeg die de zorg kan leveren. Dit personeel wordt nu op straat gezet omdat

 VSP Dordrecht doet oproep aan alle politieke partijen om misstanden in de Zorg tegen te gaan

Geplaats op Dinsdag 18 November 2014 door Henk Tazelaar.

Onze fractievoorzitter Henk Tazelaar heeft in de gemeenteraad een oproep gedaan in de aan alle politieke partijen. Deze oproep is gedaan om aandacht te vragen voor misstanden in de zorginstellingen om Staatssecretaris Van Rijn duidelijk te maken dat het zo niet langer kan en er geld bij moet. Er is deskundig personeel genoeg die de zorg kan leveren. Dit personeel wordt nu op straat gezet omdat er geen geld is voor salarissen. 

Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 hebben wij gewezen op de misstanden in diverse zorginstellingen dat te wijten is aan het ontbreken van financiële middelen. Het personeel mag het incontinentiemateriaal niet meer opruimen. Het wordt op de kamer achtergelaten.

Bedden mogen niet meer verschoond worden. Alleen als er ernstige vervuiling heeft plaats gevonden.  De gordijnen mogen niet meer open of dicht gedaan worden. Wasmachines worden niet meer aangezet. Ook als de ouderen dat zelf niet meer kunnen.

Mensen die gekluisterd zijn aan een rolstoel worden niet meer naar ruimtes gebracht om daar deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijden of activiteiten. Het warme eten wordt niet meer voor hen bereid. De mensen  moeten zelf magnetronmaaltijden kopen in de supermarkten, die dan opgewarmd op de kamer wordt gebracht.  De mensen worden in  eenzaamheid achtergelaten. Dit kan niet zo doorgaan en kunnen we niet langer tolereren.

Hoge salarissen worden betaald aan interimmanagers en bestuurders! De top is te zwaar, de balans is weg en dat allemaal ten koste van de zorg.

Wat is de toegevoegde waarde nog om in te schrijven bij zorginstellingen die het niet meer kunnen redden. Helaas is dit is nog maar het topje van de misstanden

Er moet actie komen voor het te laat is en er dingen gebeuren die wij met zijn allen niet willen. Het zal je vader, moeder of je kind maar overkomen.

Alle Dordtse politieke partijen moeten een vuist maken want samen staan we sterk.
Bron: De Dordtenaar 30-08-2014
Onze fractie stelt art. 40 vragen aan wethouder Lambrechts

Geplaats op Vrijdag 29 Augustus 2014 door Margret Stolk.

Op 28 augustus 2014 heeft mijn fractie artikel 40 vragen gesteld aan de wethouder.

Hieronder de inhoudt van de brief.

Betreft artikel 40 vragen inzake wachtlijsten verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Ruim 10.000 mensen wachten op een plek in een verzorgingshuis of verpleeghuis volgens de uitzending van Nieuwsuur. Voor Dordrecht zouden dit er plm. 25 moeten zijn.

Naar aanleiding van deze televisie-uitzending hebben wij contact gezocht met een aantal Dordtse tehuizen en kwamen wij op 75 mensen uit die een geldige CIZ indicatie hebben (van 4 tot en met 7)

Tevens blijkt Onze fractie stelt art. 40 vragen aan wethouder Lambrechts

Geplaats op Vrijdag 29 Augustus 2014 door Margret Stolk.

Op 28 augustus 2014 heeft mijn fractie artikel 40 vragen gesteld aan de wethouder.

 

Hieronder de inhoudt van de brief.

 

Betreft artikel 40 vragen inzake wachtlijsten verpleeg- en verzorgingstehuizen.

 

Ruim 10.000 mensen wachten op een plek in een verzorgingshuis of verpleeghuis volgens de uitzending van Nieuwsuur.

Voor Dordrecht zouden dit er plm. 25 moeten zijn.

Naar aanleiding van deze televisie-uitzending hebben wij contact gezocht met een aantal Dordtse tehuizen en kwamen wij op 75 mensen uit die een geldige CIZ indicatie hebben (van 4 tot en met 7)

Tevens blijkt OOK IN DORDRECHT WACHTLIJSTEN !!

Geplaats op Woensdag 27 Augustus 2014 door Margret Stolk.

Lees het hele artikel over onze zorgen over de wachtlijsten  KLIK HIER
Instortend muurtje op het Dudokplein vervangen

Geplaats op Dinsdag 26 Augustus 2014 door Margret Stolk.

Een deel van de parkeerruimte op het Dudokplein, vier plekken welteverstaan, kon al langere tijd niet gebruikt worden vanwege een muurtje dat dreigde om te vallen. Na vragen hierover aan wethouder Van der Linden (CU/SGP) door de fractie VSP  is deze week begonnen met het metselen van een nieuw muurtje op het plein in Stadspolders. (Foto: Thymen Stolk)

bron: http://dordtcentraal.nl/actueel/instortend-muurtje-op-het-dudokplein-vervangen/

 

 

 
Maak ook gebruik van de PLUSBUS! Hij is er voor u!

Geplaats op Donderdag 24 Juli 2014 door Henk Tazelaar.

PlusBus

Samen uitgaan is leuker dan alleen. Maar soms is er even niemand beschikbaar die uw interesse deelt of is het door omstandigheden niet mogelijk om samen uit te gaan. Met de PlusBus kunt u toch gezellig naar het museum of samen naar het strand.

Alle informatie is terug te vinden op Wielborgh.nl.
Aandacht voor parkeerproblemen Dudokplein

Geplaats op Woensdag 11 Juni 2014 door Margret Stolk.

Onze fractie heeft de afgelopen tijd veel klachten gekregen vanuit de de bewoners en de horeca aan het Dudokplein (Stadspolders):'

Zij melden ons: 'Er zijn al maanden 4 parkeerplaatsen afgezet omdat deze verzakt zijn. Wij zien zeer regelmatig vrachtwagens die op deze plaatsen stoppen en hun wagen op de stoep parkeren waardoor het muurtje en de parkeerplaatsen zijn verzakt. Ze mogen daar notabene niet eens staan'. De VSP vindt het heel vreemd dat de gemeente dit probleem niet heeft aangepakt. Aan het Dudokplein zit een station, een apotheek en horeca waardoor deze 4 parkeerplaatsen worden gemist. Margret Stolk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Rik van der Linden. De wethouder heeft toegezegd naar dit probleem te kijken en komt er op korte termijn op terug. Wij zullen hem kritisch volgen.

Wij hebben het voorstel gedaan om ook kleurverschil aan te brengen tussen trottoir en het fietspad bij CS Dordrecht!

 
Maak gebruik van kennis en vaardigheden van ouderen!

Geplaats op Dinsdag 12 Mei 2014 door Margret Stolk.

Het is voor bedrijven steeds moeilijker om goed opgeleid personeel te vinden.

Het risico dat we hierdoor lopen is dat bedrijven wegtrekken naar landen waar deze arbeid wel voor handen is.

Om dit te voorkomen vindt de VSP 

 

 Uitstel sluiting Thureborgh

Geplaats op Woensdag 23 April 2014 door .


Vragen over Thurenborgh aan wethouder Wagemakers

Geplaats op Dinsdag 22 April 2014 door Margret Stolk.

De VSP heeft aan wethouder Wagemakers vragen gesteld over de situatie in Thurenborgh. 

De VSP weet dat Thureborgh haar deuren gaat sluiten per 1 juli 2014 waardoor circa 35 bewoners misschien niet één keer verhuisd worden maar meerdere keren.

Wij hebben wethouder Wagemakers gevraagd of hij contact op kan nemen met het bestuur van Het Spectrum.

De VSP Dordrecht is zich ervan bewust dat de gemeente hier geen zeggenschap in heeft . Het onderwerp is voor de VSP te belangrijk om niets van te zeggen het gaat namelijk om circa 35 bewoners. Wij hopen door aandacht te vragen voor deze situatie het bestuur van Het Spectrum terugkomt op het besluit en eerst zorg zal dragen voor deze kwetsbare ouderen van onze stad.   

Wij doen dan ook een dringend beroep op Thureborgh om een heroverweging te maken om daadwerkelijk hun deuren te sluiten per 1 juli 2014.

Het onnodig meerdere keren verplaatsen van ouderen is wat ons betreft onmenselijk en zeker als het gaat om mensen die dement zijn die worden weggehaald uit hun veilige en vertrouwde omgeving. Mensen hebben zich nooit voor kunnen bereiden op de transitie zorg die nu op deze mensen afkomt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margret Stolk, VSP Dordrecht, mobiel 0655988520.

 
VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014-2018

Geplaats op Zondag 9 Februari 2014 door VSP Dordrecht.


Tip om overvallen en babbeltrucs te verkleinen

Geplaats op Vrijdag 22 November 2013 door VSP-Dordrecht fractie.

 

Tips

Ouderen zijn een kwetsbare groep als het gaat om overvallen of babbeltrucs. Om de kans op een dergelijk vergrijp te verkleinen adviseert de politie: