VSP

Hoe gaat de gemeente Dordrecht met het corona biomedisch afval om?

Dordrecht, 23 april 2020

Wij hebben artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake corona biomedisch afval

Geacht college,
In de onlangs gehouden gemeenteraad hebben wij u gevraagd of de veiligheid gewaarborgd is voor corona biomedisch afval, dat in Dordrecht wordt verwerkt.
In uw antwoord van 19 april 2020 geeft u aan dat de veiligheid maximaal is gewaarborgd. 
“Ik kan u meedelen, dat de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (ILT) betreffende het verpakken en het transport van corona-afval onderzoek heeft laten doen door het RIVM. Het advies van het RIVM is voor het ILT leidend geweest voor het opstellen van voorwaarden en aandachtspunten tijdens het verpakken en transporteren van corona-ziekenhuisafval. De uitwerking daarvan is terug te vinden via de volgende link: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-afval/verwerken-ziekenhuisafval.
De conclusie is, dat de veiligheid hiermee maximaal is gewaarborgd.”
U heeft daarbij een algemene link gestuurd van het RIVM.

Het RIVM stelt echter dat aannames en de beperkte beschikbare literatuur en onzekerheden over temperatuur en luchtvochtigheid van het afval in een afgesloten afvalzak, er niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het infectieuze materiaal in de afvalzak na 20 dagen vrij is van infectieus materiaal en dus niet behandeld kan worden als huishoudelijk afval.’

De VSP wil in dit kader graag antwoord krijgen op de navolgende vragen nl:
Is het beschermingsmateriaal voor het personeel toereikend, nu het in infectueuze afval in zakken zit en niet zoals gebruikelijk in tonnen?
De tonnen gaan normaal gesproken via een lopende band en worden geopend en verwerkt,  hoe gaat dit met de blauwe zakken?
Waar wordt het afval wat in zakken zit opgeslagen?
Waarom wordt het opgeslagen in Dordrecht en niet rechtstreeks naar Rozenburg vervoerd?
Hoe is de logistiek geregeld. Is dit eigen vervoer van het Dordtse bedrijf of is dit uitbesteed? 
Als de chauffeurs niet in dienst zijn van het Dordtse bedrijf hoe is dan de veiligheid gewaarborgd?
Wie is er dan verantwoordelijk voor de veiligheid?
Klopt het dat ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen hun eigen transporteurs hebben?
Juist nu in verpleeg- en verzorgingshuizen slaat het virus hard om zich heen.
Hoe wordt momenteel incontinentie afval ingezameld, vervoerd en verwerkt, wordt dit op een andere wijze verpakt, vervoerd en verwerkt, wijkt dit af van de normale werkwijzen aangezien er een te kort aan tonnen is?
Denk hierbij ook aan etensresten uit de gaarkeukens. Hoe wordt hier mee omgegaan, wordt dit op een andere wijze ingezameld, vervoerd, getransporteerd en verbrand?
Uit welke steden wordt hier corona materiaal gebracht?
Is er voor de werknemers van het Dordtse bedrijf  voldoende beschermingsmateriaal?
Op de tonnen staat met een stift een grote blauw C. Hoe gaat dit met de zakken?
Wordt het corona materiaal met voorrang verwerkt i.v.m. extra veiligheid en besmettingsgevaar? 

U geeft in uw uitleg ook aan dat de lopende vergunningprocedures voor het vergroten van de opslagruimte en verbrandingscapaciteit bij het Dordtse bedrijf dateren van voor het coronavirus. De coronamaatregelen leveren extra ziekenhuisafval op. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft, namens de provincie, als bevoegd gezag, Zavin en HVC per besluit van 17 april 2020 toegestaan om onder voorwaarden tijdelijk extra ziekenhuisafval te mogen opslaan.
Eigenlijk zegt u hiermee dat het afgeven van een vergunning niets met de coronacrisis te maken heeft? Klopt dit?
Zo ja, bent u zich ervan bewust dat er daardoor ongeveer 20% meer stikstof en ammoniak zal worden uitgestoten in Dordrecht?
Staat dit niet haaks op het landelijke beleid?
En wat heeft dit voor consequenties voor het natuurgebied de Biesbosch en voor de woningbouw in Dordrecht?

Veel vragen waar de VSP graag op korte termijn antwoord op wil krijgen,

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk, namens de VSP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *