VSP

Onze art. 40 vragen over clubgebouw SC Amstelwijck

Op 23 april 2020 heeft onze fractie artikel 40 vragen gesteld aan het college over clubgebouw SC Amstelwijck

Geachte heer Burggraaf,

Wij hebben begrepen, dat de huurovereenkomst van het clubgebouw van SC Amstelwijck per 1 april 2020 is opgezegd.
Wij hebben verder van het bestuur van SC Amstelwijck vernomen, dat er geen huurovereenkomst alsmede een bewijs van eigendom van de opstal is. 
Allereerst vinden wij het opmerkelijk dat de huur opgezegd wordt per 1 april 2020 aangezien er nog geen paal de grond in is geslagen voor nieuwbouw op sportpark Amstelwijck en er ook geen aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn gebeurt.
Het bestuur van SC Amstelwijck heeft nu een advocaat in de hand genomen omdat het aangeeft, dat het via betalingen kan bewijzen, dat SC Amstelwijck eigenaar is van de opstal. Aangezien er nu een juridische procedure loopt tegen de gemeente Dordrecht hebben wij de volgende vragen:

– Kunt u een huurovereenkomst dan wel een bewijs van eigendom van de opstal overleggen, waarop de huuropzegging is gebaseerd?

– Waarom is er een huuropzegging specifiek per 1 april 2020 en op welke gronden is deze datum gebaseerd?

– Klopt het dat als een vereniging jarenlang huur betaalt, er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd?

– Wordt de verhuizing c.q. huuropzegging van 1 april 2020 in verband met de juridische procedure nu opgeschort?

– Wat betekent dit het voor de uiteindelijke verplaatsing van de betreffende vereniging alsmede voor activiteiten in de zoektocht naar een mogelijke fusiepartner nu er een juridische kwestie tussen club en gemeente loopt?

– Waarom is er nog geen schadeloosheidsstelling bekent?

– Wat is de stand van zaken in de ontwikkeling van sportpark Amstelwijck tot woningbouwgebied?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de VSP,
Margret Stolk