VSP

Bespreking cultuurnota in de commissievergadering

Bespreking van de cultuurnota in de commissievergadering van 31 maart 2020.

Cultuur is één van de verbindende factoren in onze stad, cultuur verbroederd en versterkt integratie van de diverse bevolkingsgroepen en het is belangrijk dat, dat gestimuleerd wordt.
De VSP vindt het ook goed, dat eenzaamheid genoemd wordt in deze nota maar,  dat zien wij liever in de wijken in plaats van in het Energiehuis.
Het verdelen over de wijken levert een groter bereik en mensen die eenzaam zijn  zullen in hun eigen vertrouwde wijk er sneller gebruik van gaan maken.
Wij als VSP vinden,  dat je juist nu nog méér dan voorheen de wijken moet gaan versterken.
Hoe denkt het college dat te bereiken?
Het initiatief om theater producties in het oude Praathuis te starten zijn wij nog niet van overtuigd omdat er misschien in deze wijk iets heel anders nodig. 
Wij vinden dat, dat eerst onderzocht had moeten worden. Wij bagatelliseren het niet maar wij hebben onze twijfels.
Het Praathuis had in onze ogen veel meer een buurtfunctie waar de hele wijk bij betrokken was.

Echter in deze moeilijke en bijzondere periode waarin wij nu zitten, en er voorlopig geen uitzicht is in het voortzetten van de diverse culturele en educatieve gebeurtenissen, vinden wij het onverantwoord hier nu extra geld voor te reserveren.
Het extra geld kan wat ons betreft beter uitgegeven worden aan dingen die nu veel meer noodzaak behoeft.

Bernadette Striebeck

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *