VSP

Pilot schoolzwemmen: gaat van start

Pilot schoolzwemmen start met ingang van schooljaar 2020-2021 voor kinderen uit de groepen 5 en 6 van vier deelnemende basisscholen.

Op 4 maart jl. heeft onze de fractie vragen gesteld aan het college n.a.v. de eerder ingediende motie M33A ‘Elk kind een zwemdiploma’, die door de VSP in 2018 is ingebracht in de gemeenteraad.

De VSP kreeg gisteren van wethouder Heijkoop een mooi bericht.
Er is in overleg met onderwijsbestuurders en de wethouder besloten een 2-jarige pilot te houden voor schoolzwemmen met groepen 5 en 6 van de basisscholen De Albatros (Wielwijk), Pr. Julianaschool (Nieuw-Krispijn), Don Bosco (Crabbenhof), Pius 10 (Oud-Krispijn).
Binnen twee schooljaren kunnen leerlingen hun zwemdiploma A én B behalen.
De werkgroep hebben diverse malen gesproken over de kansen, de risico’s en de mogelijke oplossingsrichtingen. Er is draagvlak ontstaan voor een pilot, die voor de zomervakantie nader wordt uitgewerkt en er op hoofdlijnen als volgt uitziet nl;

1) De werkgroep heeft als doelstelling voor de pilot geformuleerd dat de kinderen uit de groepen 5 en 6 van vier deelnemende basisscholen binnen twee schooljaren hun zwemdiploma A én B kunnen behalen. De pilot start met ingang van schooljaar 2020-2021.

2) Doelgroep van de pilot vormen de kinderen binnen deze groepen die niet beschikken over een zwemdiploma A en de kinderen die wel een zwemdiploma A hebben, maar geen zwemdiploma B. Deze kinderen krijgen gedurende 40 schoolweken, 1x per week een zwemles van een uur.

3) De scholen laten deze kinderen onder schooltijd – bijvoorbeeld aan het einde van de schooldag – eerder naar de zwemles gaan en willen een grote rol spelen in de voorlichting en stimulering van ouders. Ouders worden geacht om hun kinderen te begeleiden in de bus vanaf school naar de zwemlessen, en kinderen te begeleiden in het zwembad, net zoals gebruikelijk is bij een particuliere zwemles.

De gemeente is voornemens een buurtsportcoach in te zetten voor de coördinatie en monitoring en het vervoersarrangement te bekostigen. De kosten van de pilot bedragen circa
€ 45.000 per (school)jaar.
De pilot wordt gedurende deze twee schooljaren geëvalueerd”

Leo Stolk, ons commissielid van de VSP, heeft zich hier de afgelopen 2 jaar keihard voor ingezet. Wij zijn als VSP ontzettend blij, dat het college dit besluit heeft genomen. Speciale dank gaat uit naar wethouder Heijkoop die dit mogelijk heeft gemaakt.

Foto Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *