VSP

Hoe wij denken over regionale samenwerking

Onze inbreng in de gemeenteraad van 10 maart 2020 inzake de keuzes die gemaakt moeten worden over de regionale samenwerking in de Drechtsteden

Voorzitter

Dordrecht is een stad met een enorme ambitie op velerlei punten, banengroei en inwonergroei als voornaamste speerpunten voor de komende jaren. Dordrecht zal dus alle zeilen moeten bijzetten en onvoorwaardelijk in eigen tempo moeten kunnen ijveren om deze ambities te realiseren. Binnen het construct van de huidige Gemeenschappelijke Regeling wordt Dordrecht belemmerd in haar vrijheid van opereren en kan dit van invloed zijn op het welslagen van de Dordtse ambities. Veel is er bereikt, met name op het sociale domein en dat moeten we koesteren, veel is er echter ook niet bereikt binnen de GRD en daarom is het wat de VSP betreft tijd om het roer om te gooien. Wij zien veel meer heil in Dordrecht als een Centrumgemeente in een vrije rol, waarbij dwarsverbanden niet verplicht zijn maar slechts ontstaan als deze voor beide partijen voordeel opleveren. Landelijk zien wij ook duidelijk een beeld waarbij 100.000 plus gemeentes kiezen voor deze centrumgemeenterol en dat is niet voor niets. De VSP is dan ook een voorstander voor optie 4, waarbij Dordrecht zijn verantwoordelijkheid neemt en in eigen tempo kan werken aan de grote doelen die zij zichzelf heeft gesteld.

Jack Wisker
Namens de VSP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *