VSP

Visie opvang in Dordrecht

Onze inbreng in gemeenteraad van 10 maart 2020 inzake de visie opvang in Dordrecht 

Dordrecht heeft al vele jaren veel overlast van dak- en thuislozen, met veelal drank- en  psychische problematiek, die overdag hun heil moeten zoeken op straat in de omgeving van het Kromhout waar hun opvang bij het Leger des heils is gehuisvest. Hoe krijgen wij, als de bestuurders van Dordrecht, deze Kromhoutse toestand weer recht en veel belangrijker hoe doen wij de bewoners weer recht.   

Voor de bewoners daar en de kwetsbare ouderen die wonen bij de Wilhelmina Stichting is deze situatie , met veel overlast, een onhoudbare situatie geworden. Een stoeptegel door de ruit van een invalide wagen, s’nachts bonzen op de ruiten van huizen bij de Wilhelmina Stichting, een steekpartij tussen 2 personen op de Sint Jorisweg.  Een kleine greep wat er onlangs aan extreme overlast is gemeld.

Het zit dus niet tussen de oren van de bewoners daar ! Maar het moet nu tussen de oren van dit college doordringen dat Dordrecht hier te maken heeft met serieus probleem dat opgelost moet worden. 

Bewoners van het Kromhout en de Wilhelmina Stichting moeten nu geholpen worden met concrete maatregelen van uit de Dordtse politiek !
Voorzitter wij zijn blij dat er inmiddels maatregelen getroffen zijn maar we zijn er nog niet.

Voorzitter laat duidelijk zijn dat de dak- en thuislozen recht hebben op hulp, maar liefst wel in de gemeente waar zij vandaan komen. Dordrecht heeft wel een taak als centrum Gemeente, maar dat betekent niet dat Dordrecht alle ellende van andere Drechtsteden alleen moet opvangen. De VSP wil geen concentratie van dak- en thuislozen uit andere Drechtsteden in Dordrecht. 40% komt uit andere gemeentes.

Een goed intiatief is om dak-en thuislozen, die dat aankunnen, te huisvesten waar mogelijk in Dordrecht, maar niet alleen maar op locaties met sociale huurwoningen maar ook op locaties met midden huur woningen, zodat eventuele overlast wordt verspreid over meerdere locaties en het draagvlak en overlast voor de huidige bestaande bewoners niet onnodig veel wordt aangetast. 

De VSP is van mening dat het aantal locaties waar dak-en thuislozen moeten worden opgevangen verdeeld moet worden over meer locaties in Dordrecht. De VSP dringt erop aan om met de organisaties die voor opvang zorgen (bijvoorbeeld Leger des Heils) spreiding van het aantal locaties aan de orde te stellen en het nu ook af te dwingen. (wie betaalt, bepaalt !) Ook willen wij andere aanbieders betrekken dan alleen het Leger des Heils.

Tot slot, het actie comite van Kromhout voelt zich niet serieus genomen door onze burgemester en verantwoordelijke wethouder. Het is dus noodzakelijk hun vertrouwen weer terug te winnen. Maar dat kan alleen met daadwerkelijke oplossingen om het leefklimaat op het Kromhout drastisch te verbeteren. Tevens het verzoek om het vertrouwen te herstellen met het actiecomite want ook van hen bent u burgemeester. Ga het gesprek met elkaar aan.

De VSP is het eens met de visie, het is beter dan wat er lag, maar ze moeten aangevuld worden met concrete plannen om meer te spreiden, vandaar onze twee moties met de VVD en andere partijen.
En voorzitter ik herhaal nog een keer wie betaalt bepaalt dus wat meer onderhandelen met aanbieders zoals het Leger des Heils.
De wethouder heeft aangegeven te kijken naar meerdere aanbieders in de regio.
De huizen in Sterrenburg waar een gedeelte van de opvang naar toe gaat is mooi. Echter als dit niet de mensen zijn die de meeste overlast geven zal de druk in de wijk ons inziens niet afnemen.
De moties die wij mede hebben ingediend zijn met grote meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.

Margret Stolk
VSP Dordrecht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *