VSP

Wat als er een uitbraak van het Coronavirus in Dordrecht komt?

                                                          Dordrecht, 9 maart 2020

De VSP vraagt aandacht voor een eventuele uitbraak van het coronavirus in Dordrecht en regio

De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Dordrecht maakt zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus (Covid-19 virus) in Nederland. Met name haar senioren doelgroep blijkt het meeste risico te lopen ziek te worden van dit virus. Vooral ouderen en mensen met een onderliggende ziekte en/of zwakke gezondheid kunnen worden aangedaan door dit virus. De VSP vindt het haar verantwoordelijkheid om de bewoners van Dordrecht en omstreken maximaal te informeren hoe te handelen bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op het coronavirus.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft een beschrijving van waaraan de klachten moeten voldoen en hoe te handelen indien deze klachten zich voordoen.

Inmiddels komt het coronavirus ook in Nederland voor. Mocht er contact zijn geweest met mensen uit bijvoorbeeld Brabant (thans risicogebied) en u ontwikkelt bovenstaande klachten, dan moet u ook contact opnemen met uw huisarts of de lokale GGD (078-7708500).

De VSP heeft contact gezocht met Burgemeester Wouter Kolff, die op dit gebied verantwoordelijk is bij infectieziekten-A als voorzitter van de veiligheidsregio voor de bestrijding en beheersing in onze regio. De directeur GGD voert dat onder zijn verantwoordelijkheid uit. In de fase waarin we nu zitten, is het virus in onze regio goed beheersbaar. Eventueel nieuwe gevallen worden goed getraceerd en beheerst, waardoor de kans op verdere verspreiding sterk wordt beperkt. Afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt, kunnen echter andere scenario’s gaan gelden. Daar bereidt de burgemeester zich met genoemde organisaties goed op voor.

Uit het gesprek met de burgemeester is voor de VSP klip en klaar duidelijkgeworden dat hij in Dordrecht alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om haar burgers te beschermen indien het coronavirus Dordrecht bereikt. Onze fractie zal nauw contact houden met onze burgemeester Kolff over genoemd onderwerp.

De eenzaamheid in Dordrecht is hoog en met name onder ouderen. De VSP maakt zich zorgen over deze ouderen in Dordrecht die vooral nu, bij een eventuele verdere verspreiding van het coronavirus, niet voldoende zichtbaar zijn om hen tijdig te kunnen helpen bij verschijnselen van dit virus.  De VSP verzoekt daarom de omgeving van deze ouderen (thuiszorg, familie, buren etc.,) extra te letten op deze kwetsbare ouderengroep.

Bijgaand de link voor informatie https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Tot slot: drie tips:

– regelmatig handen wassen met zeep

– niezen in de elleboog 

– gebruik papieren zakdoeken 

Margret Stolk,

Namens de fractie van de VSP Dordrecht