VSP

Wij willen aansluiten bij het PACT Ouderenzorg

Wat is het PACT Ouderenzorg?
“Het Pact voor de Ouderenzorg gaat een keur aan partijen – zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, etc. – gezamenlijk aan de slag om de zorg voor ouderen merkbaar en meetbaar te verbeteren door:
-de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;
-te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;
-de verpleeghuiszorg te verbeteren zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis”
Vandaag heeft de VSP en het CDA vragen gesteld aan het college om aan te sluiten bij dit PACT.

Geachte Wethouder Heijkoop,

De Verenigde Senioren Partij staat, zoals de naam aanduiding al aangeeft, in voor de belangen van de ouderen in Dordrecht. Een ouderengroep die nu en in de toekomst een fors deel uitmaakt van de bewoners in Dordrecht (meer dan 30%). De VSP en het CDA hebben al eerder een motie ingediend, waarin verzocht is voldoende betaalbare zorgwoningen en appartementen te voorzien binnen de ambitieuze bouwplannen van het huidige college.  Hierop is tot op heden geen concreet antwoord noch een concreet voorstel ontvangen.

De VSP en het CDA hebben veel waardering voor uw aandacht op het gebied van eenzaamheidbestrijding en thuiszorg ed. voor ouderen. Diezelfde aandacht zou de VSP en het CDA ook willen voor voldoende ouderenwoningen (leeftijd bestendig), betaalbare appartementen en voldoende woningen in verzorgingshuizen in Dordrecht. (Kleinschalige woonvoorzieningen)

Woningbouw valt onder de verantwoordelijkheid van de wethouders Stam en Sleeking, maar het voorzien van voldoende woningen en voorzieningen voor de kwetsbare ouderen groep is ook de verantwoordelijkheid van de wethouder die zorg en welzijn in zijn portefeuille heeft.

Ook heeft de VSP en het CDA geconstateerd dat de gemeente Dordrecht zich niet heeft aangesloten bij het PACT voor Ouderenzorg?  Een initiatief van minister De Jonge van VWS, waarin 250 partijen zich inzetten voor de ouderen doelgroep, waaronder de belangrijkste gemeenten in Nederland.

De VSP en het CDA zouden graag van u antwoord hebben op de navolgende vragen;

1) Wat is de concrete bouwopgave van woningen bedoeld voor de ouderen doelgroep op het gebied van leeftijd bestendige woningen, goedkope appartementen en verzorgingshuizen 2.0 in Dordrecht t/m 2030? 
2) De woningbouw ambities van het college loopt vertraging op. Welke gevolgen heeft dat voor de zorg en welzijn van ouderen in Dordrecht?
3) Waarom doet Dordrecht niet mee aan het PACT voor Ouderenzorg van het ministerie van VWS?
4) Is het college bereidt om aan te sluiten bij het PACT voor Ouderenzorg?
5) Kunnen VSP en CDA op korte termijn antwoord krijgen op de gezamenlijke motie “ouderen moeten ook wonen” 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Margret Stolk en Jack Wisker                   
VSP Dordrecht
Arine van der Ham en Wim van der Kruijff 
CDA Dordrecht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *