VSP

De VSP wil FC Dordrecht graag ondersteunen

De VSP is voor sport in het algemeen, met de breedte sport( zoals tennis, korfbal, voetbal, hockey, atletiek, honkbal etc) als belangrijkste basis, maar ook voor een topsport klimaat in Dordrecht.
Betaald voetbal scharen wij onder topsport, al doen de huidige sportieve resultaten van FC Dordrecht anders vermoeden.
We moeten echter ook niet vergeten dat Dordt op zijn kop stond toen FC Dordrecht enkele jaren geleden de eredivisie bereikte.

FC Dordrecht is al vele jaren een BVO met wisselend succes, zowel op financieel als op sportief gebied. Het betaald voetbal in Dordrecht staat nu op een cruciaal beslispunt, kwakkelen we door, stoppen we ermee of gaan we investeren in voetbal als topsport in Dordrecht?

Wat is de rol van de gemeente daarbij? Die vraag staat ook in dit dossier weer centraal. Bouwen we als gemeente een sportaccommodatie waar topsport bedreven kan worden, zoals we met de Sportboulevard hebben gedaan, met daarbij de ijsbaan, die dusdanig professioneel is opgezet, dat het topsport naar Dordrecht trekt. WK en EK Shorttrack wedstrijden blinken uit met alle naamsbekendheid en marketing voor Dordrecht.

Het kan dus wel, eerst investeren en daarna de topsport accommoderen, maar tegen welke prijs? Juist bij de Sportboulevard moeten we als gemeente elk jaar veel meer geld bijleggen dan ooit was gepland. Zo’n fiasco wil de VSP niet weer.

Na de discussies in de adviescommissie over het onderzoek van The Stadium Consultancy concluderen we dat qua investering een nieuw stadion voor FC Dordrecht een te groot risico is voor maatschappelijke investeerders en dat gemeentegarantie noodzaak is. De breedtesportclubs willen bij het vernieuwen van het sportpark geen onderdeel worden van de financiële risico’s voor een stadion voor FC Dordrecht. De VSP huldigt daarom het standpunt dat er geen gemeenschapsgeld naar de BVO mag gaan en dat eventuele financiële risico’s voor de gemeente beperkt moeten blijven tot de breedtesport.

BVO FC Dordrecht is geen sportvereniging maar een bedrijf dat er nu tussen hangt (stuck in the middle volgens Porter). Er is niets ergers dan in deze situatie vast te zitten. Dus we moeten beslissen of stoppen of doorgaan en voldoende investeren om FC Dordrecht los te trekken.

De VSP wil FC Dordrecht graag ondersteunen om door te gaan, maar wel onder de voorwaarden dat de BVO garanties geeft, dat, als er een nieuw stadion komt, de inkomsten ruim voldoende zullen zijn om de huurpenningen van het nieuwe stadion te kunnen dragen.
Als aan deze voorwaarden worden voldaan, lijkt maatschappelijke financiering voor revitalisering van sportpark Krommedijk inclusief stadionbouw geen enkel probleem.

Maar, voorzitter, de VSP wil die revitalisering graag zien binnen het kader van de toekomstvisie sportparken en de plannen voor Stadspark Dordtrijk. Het heeft geen zin iets op te tuigen waarvan we later bij de ontwikkeling van het stadspark spijt krijgen. Ook vindt de VSP het van belang dat de sportverenigingen die al meer dan 40 jaar op sportpark Krommedijk huizen, daar blijven en dat de revitalisering niet leidt tot hogere huur voor de breedtesportclubs anders dan de inflatiecorrectie.

Ook vindt de VSP het van belang dat de commerciële variant nog eens onder de loep wordt genomen, desnoods op een andere plaats in Dordrecht dan sportpark Krommedijk. We doen dit omdat FC Dordrecht heeft aangegeven dat een commerciële variant financieel haalbaar is mits de gemeente bereid is een bestemmingsplan aan te passen. Wellicht is op een andere plek deze commerciële variant wel mogelijk.

Verder stellen we voor dat het onderzoek daarbij niet alleen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Stam valt, maar dat tevens de wethouder economische zaken Burggraaf zich met de commerciële en financiële kanten gaat bemoeien. Het college heeft ons insziens namelijk de schijn op de hals gehaald er dubbel in te zitten! Hier wil ik graag bij de behandeling van het feitenrelaas op terugkomen.

Tot slot, een betaald voetbal club, in elke gemeente in Nederland die er een heeft, is een waardevolle activiteit, die gekoesterd moet worden door de lokale politiek. De moeite waard om voor het behoud van FC Dordrecht te vechten.

Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *