VSP

VSP stelt schriftelijke vragen of ANWB Automaatje een toevoeging is het bestaande vervoersnetwerk

ANWB Automaatje is een vervoersservice met vrijwillige chauffeurs die minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken hun eigen auto. Te betalen door de gebruikers is een onkostenvergoeding van €0,35 per kilometer. Voor mensen die slecht ter been zijn, zonder ander redelijk alternatief is dit een goede oplossing voor bezoek aan familie, winkelen, en kapper etc.
Het werkt als volgt:
Gebruikers kunnen 2 dagen van te voren bellen met het lokale ANWB Automaatje. Men gaat zoeken naar een beschikbare chauffeur op de gevraagde tijd. Vergoeding te betalen door de passagier aan desbetreffende chauffeur.
De VSP vindt het belangrijk dat ouderen en mensen met gezondheidsbeperkingen mobiel zijn en niet geïsoleerd. Tevens is elkaar helpen, contact met elkaar en functioneren in de maatschappij van groot belang.
Door Automaatje toe te voegen aan ons bestaande vervoersnetwerk kunnen meer mensen die niet meer mobiel zijn weer deelnemen aan de maatschappij.

Gezien het bovenstaande heeft de VSP de volgende vragen:

  1. Onderschrijft het college het belang van volledig mee kunnen doen aan de maatschappij ook door mensen die eenzaam en slecht ter been zijn en ziet het college daardoor het belang van het toevoegen van ANWB Automaatje aan de bestaande vervoersmogelijkheden.
  2. Ziet dit college dit ANWB Automaatje ook als aanvulling op het bestaande vervoersnetwerk in Dordrecht?
  3. Is het college bereid het ANWB Automaatje, waarbij de ANWB haar kennis, software, begeleidingstraining en materiaal kosteloos beschikbaar stelt toe te voegen aan ons huidige vervoersnetwerk?

Bernadette Striebeck