VSP

Donkere wolken naderen

Wat vindt de VSP van de begroting 2024?

De begroting 2024 is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. De VSP is en blijft zeer kritisch op met name de grenzeloze ambitie van het college om in 2030 gegroeid te zijn naar 140.000 inwoners en 10.000 extra (hoofzakelijk dure) woningen. Hiervoor is besloten met name te (willen) bouwen van dure woningen en de aanleg van een enorm parkgebied (groter dan Central Park in New York) met allerlei dure
voorzieningen.

Welke problemen komen op ons af?
Natuurlijk kan gedeeltelijk terecht gewezen worden naar “Den-Haag”, maar het college moet ook zelf in de spiegel kijken. Dordrecht heeft zelf ook een aantal problemen veroorzaakt. Er is volstrekt onvoldoende gereserveerd voor vervanging en onderhoud (bv. onderwijshuisvesting, sport, kademuren). Zoals het er nu naar uitziet gaat het vanaf 2026 om een jaarlijks tekort van 20 á 30 miljoen euro.

Wat wil de VSP?
Niet ten koste van alles een groei naar 140.000 inwoners met een dikke portemonnee en heroverweeg gedeeltelijk de inzet van de nog niet definitief bestemde ENECO gelden. Het moet naar de mening van de VSP een paar onsjes minder met de enorme plannen ten gunste van de huidige Dordtenaren. Zorg voor meer sociale (huur)woningen en voorkom zoveel als mogelijk pijnlijke ingrepen in de sociale sector, van jong tot oud.