VSP

Motie Dordrecht Toegankelijk -unaniem aangenomen

“Motie Dordrecht Toegankelijk” unaniem aangenomen!
Met deze motie willen wij borgen dat nieuw aangelegde stoepen en oversteekplaatsen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, ouderen en andere mensen met toegankelijkeheidsproblemen.
Onze stad toegankelijk voor iedereen.🇦🇹✅️
Motie GroenLinks Dordrecht Op Ons Eiland DENK Dordrecht @SPDordrecht Verenigde Senioren Partij Dordrecht