VSP

Vragen over invulling Biesboshal

Gisteravond heeft de VSP vragen gesteld aan wethouder De Jonge over invulling van de Biesboshal.
De VSP heeft kennisgenomen van het 4-daags cultuur evenement die plaats zal vinden in september in de Biesboshal.
Enige tijd geleden hebben diverse partijen een plan ingediend voor invulling van de biesboshal.
Deze zijn vervolgens allemaal afgewezen vanwege het niet voldoen aan de bouwenveloppe.
Kunt u aangeven hoe het aanstaande evenement zich verhoudt tot de procedure? Wat is hiervan de stand van zaken? En welke invulling gaat het pand krijgen?
We hebben tevens aangegeven dat het niet de schoonheidsprijs verdiend hoe er vervolgens met de indieners van de plannen is omgegaan.
Laat het college hier lering uittrekken en aangeven waar plannen vooraf aan moeten voldoen.

Margret Stolk
Foto Thymen Stolk Fotografie