VSP

VSP stelt schriftelijke vragen aan wethouder Van der Linden

Het Noorderhoofd is prachtig opgeknapt.
In de oude situatie kon je er altijd prima zitten op de 3 bankjes die er stonden. Deze bankjes zijn volgens de Gemeente niet teruggekomen omdat uit het participatietraject zou blijken dat de omwonenden dat niet zouden willen. Is hier dan ook specifiek naar gevraagd in het participatietraject of omwonenden bankjes terug wilde zonder rugleuning?
De VSP denkt namelijk van niet. Deze vraag hebben wij dan ook gesteld aan wethouder Van der Linden. Toezegging van hem gekregen, dat hij dit nog uitzoekt. Ons verzoek is als er geen normale bankjes terugkomen zet dan op de bankjes die er nu staan een paar met rugleuning neer.

Dordrecht is toch van ons allemaal? Jong en oud? Juist op dit prachtig punt wil je toch genieten van het uitzicht.
Er wonen in die buurt heel veel ouderen die een bank met rugleuning willen. Een bank waar je normaal op kunt zitten is veel aangenamer en geschikter dan te moeten zitten op een muurtje.

Om de hoek op de Schuttevaerkade aan de Riedijkshaven staan wel gewoon normale banken en ook op de Merwekade.
Nu worden ouderen geacht om op de muurtjes van de plantenbakken te gaan zitten.

De buurt is wel blij dat daar geen auto’s meer kunnen staan. In de donkere uren gebeurde daar duistere dingen.

De VSP roept het college op om rugleuningen te maken op de nieuwe zitplaatsen.
Kan dit niet zet er dan weer 3 normale bankjes terug. Bij voorkeur van hetzelfde luxe type als er nu op de Schuttevaerkade staan zodat ouderen op die plek op hun gemak van het mooie uitzicht kunnen genieten en vooral elkaar te kunnen ontmoeten.

Ook hebben wij inzage gevraagd in het participatietraject wat er is doorlopen.

Margret Stolk
Foto gemeente Dordrecht Rob van der Pas