VSP

Vragen over de Avondvierdaagse

VSP HEEFT VANAVOND VRAGEN GESTELD OVER DE AVONDVIERDAAGSE.

Deze week stond in de krant dat de nieuwe organisatie van de avondvierdaagse in de omgeving van de start en finish geen snoep en patat kraam mag staan en daar mag
verkopen. Natuurlijk is de VSP voor gezond eten en minder snoepen maar bij zo een groot kinderfeest (4000 kinderen) waar altijd op de laatste dag de kinderen snoep
en andere dingen krijgen daarin niet moeten betuttelen en de keuze gewoon aan de ouders is. Na 3 jaar eindelijk weer een
groots volksfeest. Wij vragen ons dan ook af wat het college als vergunningverlener van dit evenement van verbod vindt en of zij hierover het gesprek voert met de organisatoren?
Thymen Stolk Fotografie