VSP

VSP tegen komst AZC in Dordrecht

VSP tegen komst AZC in Dordrecht.

Voorzitter, vandaag bespreken we de wensen en bedenkingen over de komst van een AZC in Dordrecht

Maar allereerst wil ik namens de VSP ons medeleven tonen voor de mensen die in Turkije en Syrie zijn getroffen door een enorme aardbeving in hun regio. De VSP ziet gelukkig dat heel veel landen hulp gaan bieden bij het redden en bergen van mensen en er noodzakelijke goederen worden gestuurd en geld wordt opgehaald om de getroffenen maximaal te helpen.

Bij humanitaire rampen helpt de wereld en zijn we solidair en begaan met de slachtoffers en speelt politiek gelukkig geen rol.

Anders is het bij vluchtelingenstromen die ontstaan in conflictgebieden en oorlogssituaties. Het Midden-Oosten is al decennia het toneel van oorlogen waardoor enorme vluchtelingenstromen op gang zijn gekomen.

Deze vluchtelingenstromen zouden in de eigen regio moeten worden opgevangen, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. Worden oorlogsvluchtelingen opgevangen in Saoedi-Arabië? Het rijkste land ter wereld? Neemt Iran vluchtelingen op? Het antwoord is neen. Worden oorlogsvluchtelingen in Rusland opgevangen? Het antwoord is neen.

Alleen Europa houdt zich aan de regels van de opvang van oorlogsvluchtelingen in de eigen regio, bij de opvang van vrijwel een miljoen vluchtelingen uit de Oekraïne.

Door de regelgeving van Europa op dit gebied, de openstaande buitengrenzen van Europa en de economische aantrekkelijkheid van de Europese Unie komen al deze oorlogsvluchtelingen onze kant op. De Oekraïne kunnen we zien als onze regio, dat geldt niet voor de overige vluchtelingen. Daarnaast mengen zich tussen deze oorlogsvluchtelingen ook massaal economische vluchtelingen. En dit zijn er op dit moment zoveel dat Europa onmogelijk op deze wijze kan doorgaan. De Europese unie is eigenlijk de “Gekke Henkie” van de wereld op dit migratiegebied.

De VSP is uiteraard ook geschokt bij het zien van de beschamende en mensonterende beelden van Ter Apel wat overigens een gevolg is van het gevoerde Europese- en kabinetsbeleid.

De VSP stelt zich de vraag, “alles overziend” Waarom moet Dordrecht een voorbeeldfunctie gaan vervullen voor de vestiging van een AZC?

De wetgeving rond het plaatsingsbeleid is verre van compleet, de Raad van State sabelt de voorliggende wetgeving neer met de opmerking of deze wet wel uitvoerbaar is.

Kortom, op alle fronten heerst onduidelijkheid!

Het vertrouwen in de politiek is ontzettend laag en dat geldt helaas ook voor Dordrecht. Mede als gevolg van miscommunicatie tussen gemeente en burgers, het voorbeeld nu is een grote kop in de krant met “Dordrecht gaat op zoek naar een AZC voor minstens 500 mensen”. Het is dus een feit? Hoezo het doorlopen van een zorgvuldig participatietraject om draagvlak te creëren bij burgers en ondernemers?? Dit naast het feit dat er nog zoveel onduidelijkheden zijn waarop dan ook geen antwoorden gegeven kunnen worden.

In eerste instantie gaat het verplichte plaatsingsbeleid om 19.000 asielzoekers. Deze mensen moeten worden verdeeld over heel Nederland. Het lijkt dan ook onlogisch dat Dordrecht hiervan er 500 krijgt toebedeeld. Er zijn 345 gemeenten, per gemeente betekent dit 55 asielzoekers. De VSP wacht dus veel liever een verplichte toewijzing af, dan proactief 500 asielzoekers te gaan opnemen in Dordrecht.

Dordrecht heeft op vrijwel alle sociale gebieden achterstanden in te halen. De armoede, lage lonen en 16000 doorwaaiwoningen, meer criminaliteit dan gemiddeld in Nederland. Er zijn 15000 woningzoekenden in Dordrecht met wachttijden van 7 a 8 jaar. Daar moet de focus van dit college op liggen.

Door proactief een AZC te willen plaatsen met 500 asielzoekers gaat de gemeente Dordrecht, naar de mening van de VSP ongewenste verplichtingen aan, die maatschappelijk, gezien de situatie in Dordrecht, onwenselijk zijn.

De VSP wil dan ook een duidelijke streep door het AZC plan van dit college.