VSP

Knarrenhof Dordrecht

Knarrenhof Dordrecht
Dinsdag 24 januari is tijdens een commissievergadering het initiatiefvoorstel van de VSP en het CDA besproken. Dit met als doel dat alle partijen zich een (beter) beeld konden vormen over wat een Knarrenhof nu precies inhoudt, de meerwaarde, op welke wijze het tot stand komt en welke “hindernissen” genomen moeten worden.
De presentatie is met heel veel enthousiasme en kennis van zaken verzorgd door Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof Nederland die landelijk al meerdere Knarrenhofjes heeft begeleid bij de totstandkoming.
In februari wordt in een volgende vergadering vastgesteld of het voorstel op voldoende steun van andere partijen kan rekenen en wordt het ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
Wij rekenen erop dat het voorstel met een ruime meerderheid wordt aangenomen, omdat je er gelet op alle voordelen die een dergelijk hofje biedt er domweg niet tegen kunt zijn! 👊🏻🇦🇹