VSP

Wil Braat stopt na bijna 40 jaar als vrijwilligster

Zij heeft zich al die tijd ingezet voor haar wijk, Wielwijk en het buurthuis De Admiraal. Ze was altijd een betrokken aanspreekpunt voor de wijk.
Wielwijk zou Wielwijk niet zijn met wat het nu is zonder Wil.
Het team van De Admiraal gaat haar enorm missen. Met een taart en een bos bloemen als blijk van waardering, danken de VSP en de Dordtse VVD Wil voor haar inzet en betrokkenheid! Dank!

Vrijwilligers zijn het fundament van onze stad die wij moeten koesteren. 👊🏻🇦🇹

Margret Stolk en Peter Kwaak.