VSP

Bezuinigen op openbaar vervoer niet onze keuze

Dordtse coalitie, VVD, CDA, CU/SGP en GroenLinks met steun van de PvdA, PVDD, gaat bezuinigen op gratis openbaarvervoer voor alle 65-plussers in tijden van crisis.

De lopende afspraken met Qbuzz, de openbaarvervoerder van bussen in Dordrecht, moeten worden vernieuwd omdat het lopende contract afloopt per 1 januari 2023. Met stoom uit de oren en veel te laat heeft deze coalitie, daarbij de afgesproken afstem momenten met de raad met voeten tredend, een nieuwe overeenkomst met Qbuzz aan de raad voorgelegd. Deze overeenkomst rammelt aan alle kanten is onvoldragen en is uiteindelijk ook nog eens een bezuinigingsoperatie, die ten koste gaat van de financieel kwetsbaren in Dordrecht.

Een duidelijk wangedrocht van een overeenkomst, dat alleen maar kan ontstaan in een coalitie van uiterst rechts en uiterst links. Een voorstel van vlees noch vis, maar met ernstige consequenties voor de Dordtse bevolking.

Deze coalitie gaat op basis van een experiment openbaar vervoer goedkoper maken voor financieel kwetsbare inwoners van Dordrecht en dat is in deze tijden van crisis een prima plan. Financieel kwetsbare Dordtenaren van 18 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor een korting van 40% in de daluren bij het reizen met openbaar vervoer in Dordrecht.

Hoewel de VSP voor dit plan is voor 18 jaar en ouder zijn er wel een paar kanttekeningen te plaatsen of een degelijke kortingsregeling in de daluren wel een passende oplossing is voor deze doelgroep die grotendeels actief zijn in de samenleving, vaak gewoon werkzaam zijn en meestal in de spitstijden gebruik maken van openbaarvervoer. Ook is deze jongere doelgroep in staat om op een andere wijze zich te verplaatsen dan met openbaarvervoer. De fiets i.p.v. openbaar vervoer is voor deze doelgroep in een stadse omgeving vaak het meest gebruikte vervoermiddel. Iets aanbieden dat waarschijnlijk weinig gebruikt gaat worden geeft de coalitie wel een argument om op een andere openbaar vervoer kortingsregel te besparen, nl op de 65-plussers kortingsregeling!

Veel “window dressing” derhalve! ( iets mooier eruit laten zien, dan het echt is).

Ook heeft de VSP bedenkingen bij de timing van een dergelijk experiment voor 18 +, daar in de looptijd van de voorgestelde 4 jaar een tussentijdse omwisseling zal plaatsvinden van ov-chipkaart naar OVpay. Vanaf 2024 worden er geen ov-chipkaarten meer uitgegeven en zal er een alternatief betaalproduct moeten worden geïmplementeerd. De vraag is of in een dergelijke rommelige – en veranderende omgeving een experiment moet worden uitgevoerd. De kans bestaat ook dat na 2024 deze kortingsregeling voor 18+ technisch moet worden afgebroken omdat er geen ander betaalproduct voor handen is.

Met deze observatie is het voor de VSP onaanvaardbaar dat de 65-plussers moeten inleveren op hun inmiddels verworven rechten ten faveure van andere kwetsbare groepen in de Dordtse samenleving
Het coalitievoorstel voor 65 + openbaarvervoer roept bij de VSP de navolgende vragen en opmerkingen op nl:

De VSP ziet kortingsregelingen voor 65-plussers als een beloning voor een doelgroep die zich vele werkzame jaren heeft ingezet voor de samenleving. Met korting acties, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven wordt waardering getoond voor de ouderen, die vaak kwetsbaarder worden met het stijgen van de leeftijd.

De VSP heeft samen met veel oppositiepartijen een amendement ingediend om de 65-plusser regeling te behouden voor de komende 4 jaar. Helaas heeft dit amendement het niet gehaald omdat de coalitiepartijen voet bij stuk hielden.

De VSP hoopt dat dit oneigenlijke besluit van deze coalitie niet een voorbode is voor meer van deze “vis, noch vlees” besluitvorming, dat duidelijk een wanproduct is van een compromis tussen partijen, die politiek gezien, te ver van elkaar afstaan.

Zodra de VSP daartoe in staat wordt gesteld, voeren wij deze voor 65 plussers gunstige kortingsregeling voor openbaar vervoer weer ogenblikkelijk in.

Margret Stolk

Thymen Stolk Fotografie