VSP

TROTS OP SPORT IN DORDT

Wij hebben op 15 december 2022 schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder inzake bijzondere prestaties sporters en sportteams

Trots op sport in Dordt,

Geachte wethouder Merx

Dordrecht had elk jaar een sportgala waarbij sporters en sportteams die bijzondere prestaties leverden in het zonnetje werden gezet.

Tijdens de feestelijke avond reikte meestal de wethouder sport de eretitels sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent, sportcoach en cluppie van het jaar van het jaar uit.

Mogelijk door corona is dit naar de achtergrond verdwenen.

De VSP vindt sport erg belangrijk. Sport is goed voor lichaam en geest en sport verbindt.

De VSP zou dan graag zien dat er weer aandacht besteed wordt aan bijzondere Dordtse sportprestaties die in een jaar worden geleverd en met name aan een prijs voor de ‘Meest maatschappelijke sportaanbieder’. Deze prijs zou naar een vereniging moeten gaan die zich onderscheidt door zijn maatschappelijke betrokkenheid. Denk bijvoorbeeld aan een vereniging die zich inzet voor de buurt of die zich hard maakt voor een veilige sportomgeving.

Verder zou de VSP ook graag aandacht willen voor prestaties geleverd in de gehandicaptensport.

Wij hebben dan de volgende vragen aan de wethouder;

Bent u het met de VSP eens dat Dordrecht sportsuccessen weer zou moeten vieren?

Zo ja, heeft u enig idee hoe wij dit zouden kunnen vieren?

Is de wethouder bereid dit mee te nemen in de nieuwe sportvisie?

Bent u het met ons eens dat er prijzen toegevoegd zouden moeten worden voor een vereniging die de meest maatschappelijke betrokkenheid heeft en voor bijzondere gehandicaptensportprestaties?

Kunt u tevens aangeven wanneer de nieuwe sportvisie aan de raad gepresenteerd wordt?

Er heerst bij heel veel verenigingen onzekerheid over hun bestaanszekerheid, verduurzaming, onderhoud aan verenigingsgebouwen enz.

Margret Stolk

Foto 2 Thymen Stolk Fotografie