VSP

Doorontwikkeling dagrecratieterrein de Nieuwe Dordtse Biesbosch

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober is het voorstel voor doorontwikkeling dagrecratieterrein de Nieuwe Dordtse Biesbosch behandeld.
De doelstelling hierbij is het verder ontwikkelen van een mooi natuurgebied met oog voor de versterking van natuur, biodiversiteit en ecologie. Dit alles zonder de huidige Biesbosch beleving geweld aan te doen. Gezellig wandelen, fietsen en spelen in een mooie groene omgeving. Middels een amendement, mede ingediend door de VSP, heeft de raad besloten dat de mogelijkheid voor de eventuele bouw van een 1.000 m2 onderhoudsgebouw geschrapt is. Ook heeft de raad sterk benadrukt dat voor de vervolgstappen het participatieproces zorgvuldig moet gebeuren.

Richard in ‘t Veld