VSP

Bezoek aan voedselbank

Het team van de VSP, Anneke Minnebreuker, Thijs van der Dussen en Margo Hoogvliet, bezoekt de voedselbank in Dordrecht.

Een crisissituatie, zoals nu het geval is met extreme inflatie en uiterst hoge energieprijzen vraagt om bijzondere- en gerichte acties om hulp te bieden aan en zicht te krijgen op kwetsbare Dordtse inwoners die niet meer financieel rond kunnen komen. Een dergelijke uitzichtloze situatie veroorzaakt niet alleen een armoedeval maar ook eenzaamheid uit schaamte voor de ontstane situatie.
De VSP is de komende weken overal in Dordt te vinden om met inwoners en organisaties in gesprek te gaan. Laat ons aub weten waar u tegen aan loopt en schroom niet om ons te benaderen.
De VSP zal dan ook met gerichte voorstellen kunnen komen bij de begrotingsbehandeling 2023.
Het sociaal minimum wordt op dit moment opgetrokken naar 130% en mogelijk naar 140% om toch in aanmerking te komen voor bepaalde ondersteuning en subsidies.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld de voedselbank loopt u dan binnen bij één van de sociale wijkteams in uw wijk.
Wij danken de voedselbank voor hun gastvrijheid en open en fijn gesprek.

Margo Hoogvliet, namens de VSP

https://www.swtdordrecht.nl/
Thymen Stolk Fotografie