VSP

Artikel 40 vragen over de rattenplaag

Vandaag 19 augustus 2022 heeft onze fractie artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake een rattenplaag

De VSP is door meerdere bewoners benaderd over de overlast van ratten. Onze fractie is deze week ter plaatse gaan kijken. Wij zijn geweest op de Talmaweg, Thorbeckeweg en de Troelstraweg.
Onze fractie heeft diverse voorbeelden gezien van rattenoverlast. Waarbij wij ook foto’s hebben genomen.
Gezien er nu weer een melding van rattenoverlast is in het AD de Dordtenaar stond van 19 augustus 2022 hebben wij de volgende vragen aan u:

1.Klopt het, dat de woningwet voorschriften bevat voor de gemeente over ongedierte, reinheid en preventie art. 8, 2de lid onder 2 en 3 van de woningwet?

2.Klopt het dat de gemeente een taak heeft toe te zien op de naleving van de voorschriften van de bouwverordening en ingeval van overtreding handhavend op moet treden?

 1. Klopt het dat handhaven een plicht is v.d. gemeente?
 2. Bent u het met de VSP eens, dat de gemeente de taak heeft toe te zien op de naleving van de voorschriften van de bouwverordening en ingeval van overtreding handhavend op moet treden?
 3. Bent u het met de VSP eens dat handhaven een plicht is en gedogen een uitzondering is?
 4. Bent u het met de VSP eens dat in gevallen van dieren die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid (ratten) het nauwelijks voorstelbaar is dat u redenen heeft om niet op te treden?
 5. Bent u het met ons eens, dat de gemeente een zorgplicht heeft op het gebied van de volksgezondheid?
 6. Bent u op de hoogte dat uit jurisprudentie is gebleken, dat het kostenverhaal in redelijkheid dient te geschieden en dit tot gevolg heeft dat voor zover een bestuursdwangactie mede op basis van algemene volksgezondheid en leefbaarheid geschiedt, dit deel van de kosten niet kan worden verhaald op de individuele burger?
 7. Bent u het met ons eens, dat er zo snel mogelijk opgetreden moet worden: overleg, handhavingsactie, afspraken maken met grote woning- en gebouwbeheerders (corporaties). Zo ja, waaruit blijkt dat?
 8. Bent u het met ons eens indien vaststaat, dat er een algemeen volksgezondheidsbelang/leefbaarheid aan de orde is, en dit is altijd het geval waar het gaat over ratten, zelf proactief op moet treden en niet wachten totdat een burger zich meldt? En dat proactief betekent zelf optreden op eigen verantwoordelijkheid en kosten?
 9. Waaruit blijkt dat u proactief hebt opgetreden?
 10. Is het rioolstelsel bij deze woningen recent onderzocht op mogelijke gebreken?
 11. Gezien de ernst v.d. zaak en er uit meerdere gebieden dezelfde verontrustende klachten komen kunt u z.s.m. onze vragen beantwoorden?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Margret Stolk,
Namens de VSP Dordrecht