VSP

Bestrating in Oud Krispijn baart ons zorgen

Op 17 juni heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de niveauverschillen van de bestrating in Oud Krispijn.

De gemeente Dordrecht werkt aan de vernieuwing van Oud Krispijn.
Dit is het gebied tussen de Patersweg, de Frans Halsstraat, de tuinen van de woningen aan de Rembrandtlaan en de Meindert Hobbemastraat. De nieuwbouwlocatie betreft zes bouwvelden in de zone die ligt tussen de Patersweg en de Rembrandtlaan, in de wijk Oud Krispijn.
De gemeente heeft dit gebied in twee fasen ontwikkelt. Fase 1 zijn de drie
bouwvelden ten oosten van de Jacob van Ruisdaelstraat.

Fase 1 betreft de drie bouwvelden ten oosten van de Jacob van Ruysdaelstraat.
Het straatniveau van fase 1 is gelijk gebleven met het straatniveau Patersweg en Rembrandtlaan.

Fase 2 omvat de drie bouwvelden ten westen van de Jacob van Ruisdaelstraat en de Meindert Hobbemastraat.
Deze bouwvelden hebben een hoger straatniveau t.o.v. de Patersweg en Rembrandtlaan. Dit varieert tussen de 30 en 40 cm.
Hierdoor zijn veel poortdeuren nu een soort verhoogd hekje geworden en is de opstap vanuit de tuin naar de “brandgang” moeilijk geworden, op een fatsoenlijke manier met de fiets de tuin uit gaan is bijna onmogelijk. Bij een fikse regenbui zullen deze tuinen ook als overloop functioneren, het is gelijk aan het verhaal van de Cornelis Evertsenstraat in Wielwijk.

De VSP is van mening dat het de gemeente niet past om overlast te veroorzaken en vervolgens de bewoners aan hun lot over te laten. Dit roept de volgende vragen op;

1- Is dit niveauverschil tussen fase 1 en 2 een “slip of the de pen”? De VSP wil graag een verklaring van het verschil in straatniveau tussen fase 1 en 2?
2- Als er sprake is van een bewuste keuze, dan wil de VSP hier extra aandacht voor want in Crabbehof en Wielwijk wordt binnenkort ook begonnen met woningbouw rond de plantsoenen zodat dit probleem zich niet herhaald.
1- De VSP vindt het noodzakelijk dat voor de bewoners van de Rembrandtlaan van fase 2, gezien bovenstaande, een oplossing komt zonder verdere overlast voor de bewoners, en dan bedoelen wij niet een paar kuub zand per woning.

André de Vries ,
VSP Dordrecht