VSP

Het nieuwe elan?

Nieuwe bestuursstijl vanuit Den Haag ook in Dordrecht. Het nieuwe elan?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de Dordtse kiezers hebben gesproken. De VVD en GroenLinks zijn de grootste partijen geworden, de VSP de snelst groeiende partij en de Partij voor de Dieren de beste nieuwkomer in de gemeenteraad van Dordrecht.

De opkomst in Dordrecht was het laagst ooit gemeten, namelijk 47% van het aantal kiesgerechtigden. De politieke partijen in Dordrecht trekken ook het boetekleed aan door zich te realiseren dat zij de binding met hun kiezers geleidelijk aan lijken te verliezen. Alleen de VSP Dordrecht heeft gezien de verdubbeling van haar zetels in de gemeenteraad van 2 naar 4 haar lokale achterban weten te motiveren om massaal naar de stembus te gaan.

De VSP had op 2 stemmen na op 5 zetels kunnen komen. Een hertelling op 16 stem locaties was nodig om aan te tonen dat de betreffende restzetel toch toegewezen bleef aan het CDA, waardoor het verlies van 4 naar 3 zetels alsnog werd “gecompenseerd”..

Uit de informatie rapportage van mevrouw Bouvy-Koene blijkt dat deze restzetel voor het CDA ervoor zorgt dat kiezers die op een lokale partij hebben gestemd geen vertegenwoordiging krijgen in de door haar voorgestelde coalitie van VVD, CU-SGP, CDA en nieuwkomer GroenLinks. Deze partijen hebben 20 zetels behaald van de 39 beschikbare zetels in de gemeenteraad van Dordrecht en hebben dus een minieme meerderheid in de raad van 1 zetel. (De toegewezen restzetel aan het CDA!).

Het gevolg is dat er de komende 4 jaar alleen landelijke partijen mee gaan regeren in Dordrecht. En laten dat nu net die landelijke partijen zijn die er voor hebben gezorgd dat de kiezer massaal afhaakt en het vertrouwen in de politiek van de kiezer tot een dieptepunt hebben gebracht.

De toeslagenaffaire, het coronabeleid, een ruziënd CDA, een formatieperiode van bijna een jaar heeft, de politiek een slecht imago opgeleverd.

Het huidige kabinet heeft wel aangegeven een nieuwe bestuurscultuur te willen introduceren, waardoor de tweede en eerste kamer meer worden betrokken bij het vaststellen van beleid. Tot op heden heeft nog niemand iets van dit nieuwe elan gemerkt!

Opvallend is dat de voorgestelde coalitie in Dordrecht diezelfde bestuursverandering in Dordrecht voorstelt. Door een krappe meerderheid van 1 zetel in de raad krijgt de beoogde coalitie niet automatisch haar beleid goedgekeurd en heeft zij samenwerking met de andere partijen nodig om tot beleid te komen. Volgens de VSP is dit een uit nood geboren kunstgreep om te voorkomen dat er een extra partij moet worden toegevoegd aan die beoogde coalitie.  Door van 4 naar 5 partijen te gaan in een coalitie zou de verdeling van de beoogde wethouders een probleempunt kunnen worden.  De VVD en GroenLinks lijken ieder 2 wethouders te gaan leveren. Hier lijken de belangen van de poppetjes belangrijker dan de belangen van de kiezers.

Wat is nu de conclusie van dit politieke spel?

Het allerbelangrijkste gevolg van de voorstellen van de informateur is dat de stemmen van lokale kiezer in Dordrecht buitenspel worden gezet! Kijkend naar de stemmen op de belangrijkste landelijke politieke partijen in Dordrecht, VVD en GroenLinks, en naar de stemmen op de lokale partijen VSP,  Beter voor Dordt en Op Ons Eiland , dan zijn de aantallen kiezers op die partijen vrijwel in evenwicht. Lokale kiezers hebben dus recht op een democratische vertegenwoordiging in het bestuur van Dordrecht.

Daarbij komt ook dat lokale kiezers zich wel verbonden en zich vertegenwoordigd voelen door hun lokale partij. Ook de PVV, PvdA, SP, PvdD en Op Ons Eiland onderkennen dat de VSP wel degelijk in staat is om haar politieke achterban bij de politiek te betrekken. Ook Beter voor Dordt heeft de afgelopen jaren bewezen een hechte band te hebben met haar kiezers. Weliswaar heeft de opvolging van Dhr Sleeking voor de nodige commotie gezorgd, maar Beter voor Dordt heeft zich met 5 zetels duidelijk gerevancheerd, op een betere wijze dan het CDA, dat door de informateur in tegenstelling tot BvD wel als een stabiele partij wordt neergezet.  

Uit de rapportage van de informateur blijkt dat de VSP (nog) niet salonfähig wordt gezien door de VVD, GroenLinks, CU/SGP, en het CDA, zo laat de VVD- informateur weten in haar conclusie. In het Nederlands vertaald is dat “niet geaccepteerd in gezaghebbende kringen”.  En daar zie je de macht en de arrogantie van de landelijke politieke partijen. Zij weten kennelijk wel wat goed is voor de burgers in Dordrecht! Vandaar de verkiezingsslogan van de VSP “het moet anders”. De “salonfähige” VVD in Dordrecht heeft een woningbouwbeleid gevoerd voor de hoogopgeleide- veel verdienende en van buiten Dordrecht komende kopers. Terwijl er 15.000 gewone Dordtse woningzoekenden zijn die 7 jaar moeten wachten op een betaalbare woning. Een mismatch in het woningaanbod dat Dordrecht wellicht heel veel economische- en financiële schade gaat opleveren in de komende jaren.

De Dordtse rekenkamer heeft het woningbouwbeleid van de VVD en de overige coalitiepartijen over de afgelopen 4 jaar als uiterst ontoereikend bestempeld. Onbekwaam dus, maar wel salonfähig.

De VSP wil het beste voor haar lokale kiezers en vindt het geaccepteerd worden in gezaghebbende VVD-kringen volslagen onbelangrijk.

De kiescommissie in Dordrecht had, achteraf, wellicht anders moeten omgaan met de 2 stemmen verschil tussen het CDA en VSP door een algehele hertelling. De enorme consequenties van deze restzetel op de coalitievorming had wellicht voorkomen kunnen worden door alle stemmen na te tellen. Dit is in De Bilt in een soortgelijk geval wel gebeurd! Het betrof hier een zetel meer of minder voor de VVD.

Ook onze burgemeester had hier wel wat doortastender mee om kunnen gaan. Nu blijft zeker bij de lokale kiezers en bij de VSP een onderbuikgevoel dat als de restzetel wel naar de VSP zou zijn gegaan bij een algehele hertelling er wellicht een andere coalitievorming plaatsgevonden had.  

Het lijkt echt een trend te worden om lokale partijen buitenspel te zetten als je kijkt naar onze buurgemeentes Sliedrecht en Hendrik- Ido- Ambacht waar dit ook is gebeurd.

Onze conclusie over dit politieke spel is dat de VSP zich voor haar kiezers en achterban de komende 4 jaar maximaal zal blijven inzetten en zich zal verzetten tegen het bedrijven van dit soort politiek.
Het moet anders!

De VSP wenst de formateurs de komende weken veel wijsheid toe met de formatie die recht doet aan de uitkomst van democratisch gehouden verkiezingen in Dordrecht.

Margret Stolk