VSP

Artikel 40 vragen FC Dordrecht en herontwikkeling Krommedijk

Onze fractie heeftArtikel 40 vragen gesteld aan het college inzake FC Dordrecht en herontwikkeling KrommedijkVanochtend met Hans de Zeeuw in Studio de Witt over genoemd onderwerp.Op 12 november 2019 ontvingen wij het bericht van u, dat het college niet garant staat voor de nieuwbouwplannen van FC Dordrecht.Wij hebben daarom de volgende vragen;• Vraag 1: Waarom heeft het college besloten geen garantstelling te verlenen voor het project stadion FC Dordrecht inclusief herontwikkeling sportpark Krommedijk dan wel dit besluit voor te leggen aan de gemeenteraad?• Vraag 2: Welke redenen anders dan mogelijk de hoogte van de benodigde garantstelling zijn er voor het college om zich te houden aan het coalitieakkoord inzake de financiering van project stadion FC Dordrecht inclusief herontwikkeling sportpark Krommedijk?• Vraag 3: Heeft het college voorafgaande aan het instellen van het haalbaarheidsonderzoek aangegeven dat het college zich zou houden aan het coalitieakkoord inzake financiering stadion FC Dordrecht en dat er dus vanuit het college geen garantstelling zou komen of is er daarentegen voorafgaande aan het haalbaarheidsonderzoek een maximum bedrag van garantstelling genoemd?• Vraag 4: Heeft het college het haalbaarheidsonderzoek stadion FC Dordrecht incl. herontwikkeling sportpark Krommedijk (mede) gefinancierd, zo ja voor hoeveel en waarom?• Vraag 5: Als het college voorafgaande aan het instellen van het haalbaarheidsonderzoek niet van plan was een garantstelling te geven dan wel een voorstel van garantstelling voor te leggen aan de gemeenteraad, waarom heeft het college dan toch een haalbaarheidsonderzoek omarmd en (mogelijk) mede gefinancierd?• Vraag 6: Met welke opdracht heeft het college wethouder Stam op pad gestuurd om het project stadion FC Dordrecht incl. herontwikkeling sportpark Krommedijk mogelijk te maken of heeft wethouder Stam op eigen initiatief gehandeld?• Vraag 7: Welke kosten zijn er tot nu toe voor de gemeente in totaal gemoeid geweest met het onderzoek inzake het project stadion FC Dordrecht incl. herontwikkeling sportpark Krommedijk (ingevlogen projectambtenaren, financiering onderzoek, enz.)?• Vraag 8: Hoe denkt het college inzake het project stadion FC Dordrecht inclusief herontwikkeling sportpark Krommedijk verder te handelen?Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.Margret StolkNamens de VSP